1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GZT-101 ЖУРНАЛИСТИКАНЫН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
GZT-121 КОММУНИКАЦИЯ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-123 ЖАЗУУ ЖАНА РЕДАКЦИЯЛОО КӨНДҮМДӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
GZT-125 КОММУНИКАЦИЯ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-127 УКУК ТААНУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
RTS-113 СОЦИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GZT-122 ПРАКТИКАЛЫК ЖУРНАЛИСТИКА (КУРСТУК ИШ) 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
GZT-126 ЖУРНАЛИСТИКАНЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GZT-128 КОММУНИКАЦИЯНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
HIR-153 ЭКОНОМИКАГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
RTS-110 ФОТОЧЕБЕРЧИЛИКТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-102 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-100 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
HIR-157 САЯСАТ ТААНУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GZT-221 ЖАҢЫЛЫК ТОПТОО ЖАНА ЖАЗУУ ЫКМАЛАРЫ I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
GZT-223 ОПЕРАТОРЛУК ЖАНА МОНТАЖ ИШИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GZT-225 КОММУНИКАЦИЯНЫН ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
HIR-253 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
HIR-259 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RTS-213 КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GZT-202 ГЕЗИТКЕ ЖАЗУУ ТҮРЛӨРҮ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
GZT-204 МЕДИА, МАДАНИЯТ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GZT-206 КАБАР ЖАЗУУ Ж-А ЖАРЫЯЛОО ЫКМАЛАРЫ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
GZT-208 РАДИО-ТВ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
İLF-202 КОММУНИКАЦИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLF-204 КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ II 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLF-206 САПАТТЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-202 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-204 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 КАБАР ЖАЗУУ Ж-А ЖАРЫЯЛОО ЫКМАЛАРЫ II (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GZT-301 МЕДИА ЭКОНОМИКАСЫ Ж-А МЕНЕДЖМЕНТИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-303 КАБАР АНАЛИЗИ 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
GZT-307 ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
GZT-311 МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-313 САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-351 ТВ КАБАР РЕДАКТОРЛУГУ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
GZT-353 МЕДИА ЖАНА ТЕРРОРИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-355 КООМ ЭРКИНДИГИ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-357 МЕДИА ЖАНА ПРОПАГАНДА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-359 ТЕКСТ Ж-А КОММЕНТАРИЙЛЕР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GZT-302 ГЕЗИТ ДИЗАЙНЫ Ж-А ӨНДҮРҮЛҮШҮ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
GZT-304 ЖАҢЫ МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
GZT-306 САЯСИЙ КӨЗ КАРАШТАРДЫН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GZT-308 ЭЛ АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯ Ж-А КАБАР АГЕНТТИКТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-308 КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА ЭТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-310 КЕСИПТИК СЕМИНАРЛАР 0 ( 0 - 3 ) 1 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
GZT-332 АДАМ УКУКТАРЫ, ДЕМОКРАТИЯ ЖАНА МЕДИА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-334 КОММУНИКАЦИЯНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-336 КООМДУК ПИКИР ЖАНА МЕДИА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-338 ПОП МАДАНИЯТ ЖАНА МЕДИА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-340 МЕДИАНЫ ОКУП-ҮЙРӨНҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GZT-405 СОЦ. МЕДИА ЖАНА АТУУЛДУК ЖУРНАЛИСТИКА 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
İLF-401 КОММУНИКАЦИЯ УКУГУ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
GZT-423 КЫРГЫЗСТАН Ж-А ТҮРКИЯНЫН КООМДУК ТҮЗҮЛҮШҮНҮН АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-425 МЕДИА ЭКОНОМИКАСЫНЫН САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-427 КООМДУК ДИПЛОМАТИЯ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-429 МЕДИА ЖАНА ГРАЖДАНДЫК КООМ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-421 ООЗЕКИ ТАРЫХ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
GZT-402 ЖУРНАЛ ӨНДҮРҮЛҮШҮ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
GZT-422 КЕСИПТИК ЖУРНАЛИСТИКА 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
GZT-424 ЭЛ АРАЛЫК ЖУРНАЛИСТИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-426 САЯСАТ КАБАРЧЫЛЫГЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
GZT-428 ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАР Ж-А УЧУРДАГЫ ОКУЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GZT-430 ЗАМАНБАП САЯСИЙ ИДЕОЛОГИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы