Аркага
4 Ноябрь 2019

Gazetecilik Bölümü Öğretim Elamanları 2018-2019 Bilimsel Yayınları


Uluslararası Yayınlar

Çakır, H , Okyay, Z . (2019). ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıma Kararını, Rus Haber Ajansı TASS ile Okumak. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (1), s. 35-58. 

Çakır H. Ünal U (2019)  "İletişim Becerilerini İnşa Eden Faktörlerle İlgili İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz". Erciyes İletişim Dergisi, 6 (2), 929-954. DOI: 10.17680/erciyesiletisim.559907

Gulzada Stanalieva, Bakyt Orunbekov, Stephen M. Croucher,Stephanie Kelly,Diyako Rahmani,Kelsea Jackson,Flora Galy-Badenas,Agnes Lando,Monica Chibita,Venantie Nyiranasbimana,Elira Turdubaeva,Nadirabegim Eskiçorapçı,Shawn Michael Condon, (2019) “A multi-national validity analysis of the Personal Report of Communication Apprehension (PRCA-24)”

 

Ulusal Yayınlar

Gülzada STANALİYEVA (2019) “Мурза Гапаровдон Кавабатага, Кавабатадан Дзенге” аттуу макаласы “Ала-Тоо” журналынын (ISSN 1694 - 6383) 2019-жылдын май айындагы №5 санына 109-122-бб. жарыяланды.

 

Kitaplar

Bakıt ORUNBEKOV, Gülzada STANALİYEVA “Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы” котормо китеби Mayıs 2019

 

Kitaplarda Bölümler

Topçugül.Narmamatova, Meerim Artışeva "Yazılı Basında Reklamcılık" bölüm adı, "Gelenekselden Dijitale Reklam Mecraları" kitap adı, Editör Ömer ÇAKIN, Literatürk Academia Basımevi, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2018, Konya

Gökçe Yoğurtçu “Kırgızistan’daki Engelli Bireylerin Toplumsal Alanda Karşılaştıkları Sorunlar ve Engelliliğin Medyada Temsili”. Media Studies, Volume 25, Ed. Evin Doğan Emrah Doğan, IJOPEC Publication Limited, London., 2018, ISBN:978-1-912503-37-7., ss.127-141. 

 

Uluslararası/Ulusal Sempozyum/Kongrelerde sunulan bildiriler  

Ayhan, Niyazi. İşcan, Hakkı (2019). Kırgızistan Basınının Yeni Medyada Görünümü, Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Amasya/Türkiye, Bildiri Özetleri Kitapçığı, ss 30.

Ayhan, Niyazi. İşcan, Hakkı (2019). Yeni Medya ve Okur Türevli İnternet Haberciliği: Kırgızistan'da Gazete Web Sitelerinin Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun/Türkiye, Bildiri Özetleri Kitapçığı, ss 15-16. 

Bakıt ORUNBEKOV “2019-жыл: Кыргызстандын парламенттик шайлоо алдындагы саясий аба ырайы” (макала). “Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана” журналы, 2019, №2, 135-139-беттер.

Bakıt ORUNBEKOV “Профессор Л. Үкүбаеванын публицистикасы” доклады. 2019-жыл, 4-апрель

Gülzada Stanaliyeva, Туланов О. “Алишер Навои и проблемы развития тюркских языков” аттуу макала. Ташкент шаарындагы А.Навои атындагы Өзбек тили жэана адабияты университетинде өткөн «Алишер Навои жана XXI кылым» аттуу эл аралык конференциянын материалдары. 2019-жыл 9-февраль.

Gülzada Stanaliyeva, 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde 1. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresinde “Kırgızistan’ın Ülke İmajının Oluşumunda Cengiz Aytmatov” adlı bildiri sunulmuştur ve bildiri kitabında yayınlanmıştır

Akman, Erdoğan. Okyay, Zeki. (2019). Bağımsızlık Öncesi Yıllarda Kırgızistan’da Yayınlanan Ulusal Gazetelerin Biçimsel ve İçeriksel Analizleri, Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Özet Kitabı s. 17

Akman, Erdoğan. Transformatıon Of Secrecy And Prıvacy: Socıal Medıa Behavıor Of Turkısh And Kyrgyz Students / Gizlilik ve Mahremiyetin Dönüşümü: Türk Ve Kırgız Öğrencilerin Sosyal Medya Davranışları, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2018-01-3, ISSN: 2458-9071

Akman, Erdoğan. Okyay Zeki. Akpınar, İrfan (2018). A Survey Research on The Internet Use Behavior and Habits of University Students: In The Case Of Ktmü,  1. Internatıonal Technologıcal Scıences And Desıgn Symposıum, Özet Kitabı s. 305

Akman, Erdoğan. (2018) Kırgızistan’da Yoksulluk Ve Yoksulluğun Medyada Yer Alış BİÇİMİ, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu (ICAS 2018), Özet Kitabı s.  93

Topçugül. NARMAMATOVA “Göç Sorununun Kırgız Gazetelerde Yansıtılması” makale, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu kapsamında, 18-20 Nisan, 2018, KTMÜ

Topçugül NARMAMATOVA “Toplumsal İletişim Açısından Türk Dünyasında Ritüellerin Rolü: Kırgız ve Tıva Halklarında Kullanılan Günlük Ritüellerin Kıyaslamalı Analizi” makale, TTK Kongresi, 1-5 Ekim, 2018

Gökçe Yoğurtçu “Взаимоотношение человека и животного мира в произведениях Ч.Айтматова” (Human-Animal Communication in C.Aytmatov’s Works).  Московский Государственный Университет Имени М. В. Ломоносова. Институт Стран Азии И Африки. Чингиз Айтматов И Современный Мир, Международной конференции. (Moskova Devlet Üniversitesi, “Aytmatov ve Modern Dünya” konulu Uluslararası Konferans. ss.130-140. 10-11 December 2018, Moskova, RUSYA. ISBN 978-5-6042126-2-2.

Gökçe Yoğurtçu "Yaşlılık Olgusu ve Yaşlılığın Medyada Temsili: Türkiye, Rusya ve Kırgızistan Örneği”. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, 14-16 Aralık 2018, Ankara TÜRKİYE. ISBN: 978-605-67945-4-4.

Gökçe Yoğurtçu “Children Rights and Children-Oriented Journalism: Comparative Analysis of Turkish, Kyrgyz and Russian Newspapers” 8. İnternational Congress On Current Debates In Social Sciences, 28-30 September 2018, İstanbul.

Bakıt ORUNBEKOV Transit toplum şartlarında Kırgızistan'ın siyasi partileri, (RUSYA, RİNTS), Aktüel Bilim dergisi, No:1 (6) Şubat 2018 

Bakıt ORUNBEKOV Batmakan AALİYEVA’nın Sovyet Kırgızistan’ı kurmadaki siyasi faaliyetleri, Bilim, Kırgızistan’ın yeni teknolojileri ve inovasyonu, No:1 2018 (RİNTS de kayıtlı) 

Bakıt ORUNBEKOV Kendini Algılayan İletişim Yeterliliği Ölçeği'nin çok uluslu geçerlilik analizi, Communication Research Reports. 2018. ABD,

Bakıt ORUNBEKOV Mekendeşter Forumu, 8-9 Agustos 2018 

Yoğurtçu Gökçe., Kırgızistan’daki Engelli Bireylerin Toplumsal Alanda Karşılaştıkları Sorunlar ve Engelliliğin Medyada Temsili”. CUDES 2018 7. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi Media Studies, Volume 25, Ed. Evin Doğan & Emrah Doğan, Ijopek Publication Limited, London, Nisan 2018

Gülzada STANALİYEVA “N. Gurgubayeva’nın Uzaktaki beyaz ışık kitabı çerçevesinde: Göçmenlerin şiirlerinde ‘yol’ konsepti” “Uluslararası Orta Asya Sempozyumu”  KTMÜ-Bişkek 18-20 Nisan 2018

Gülzada STANALİYEVA ve Canara KADENOVA “Kırgız gazetelerinde kullanılan siyasi manipülasyon yöntemleri ”, "XXI. yüzyılın bilim ve eğitimi” 2.Uluslararası Bilimsel ve uygulamalı internet konferansı, Astana/ Kazakistan,

Gülzada STANALİYEVA ve M. BAKTIBEKOVA “Dünya Göçmenler Oyununun İngiliz dilli ülkelerin basınında yansıması” 2.Uluslararası Bilimsel ve uygulamalı internet konferansı, Astana/ Kazakistan,

Gülzada STANALİYEVA ve G. URMATBEKOVA “Türkiye’deki ve Kırgızistan’daki enformasyon ajanslarında fotoğraf kullanımının karşılaştırmalı analizi: Kabar ajansı ve Anadolu ajansı örneğinde” 2.Uluslararası Bilimsel ve uygulamalı internet konferansı, Astana/ Kazakistan,

Gülzada STANALİYEVA ve G. KAÇKINBAYEVA 3. Dünya Göçmen Oyunlarının Kırgızistan’daki uluslararası kitle iletişim araçlarında yansıtılması: “Azattık kg, Sputnik ve BBC Kırgız servisi” örneğinde. "Göçebe, Hareketlilik ve Medya" materyallerinin toplanması Uluslararası konferansı,

Gülzada STANALİYEVA ve N. TULANOVA “III Dünya Göçebe Oyunlarının sunum videosunun semiyotik analizi”, "Göçebe, Hareketlilik ve Medya" materyallerinin toplanması Uluslararası konferansı, AUCA-Bişkek,

 

Ödüller

Bakıt ORUNBEKOV Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı Başarı belgesi, 2019

Zeki OKYAY, "Coogazın - III. Ulusal Reklam ve PR Festivali" Modern Medya Sistemlerinde Gazetecilik temasında en iyi bildiri sunumunda 3.lük ödülü