Журналистика бөлүмү Коммуникация факультетинин бир тармагы катары факультетибиздин башка бөлүмдөрү менен бирге илимий максатта ар кандай жергиликтүү/эл аралык конференция, симпозиум жана панелдерди өткөрүүдө жана студенттерге, университетке, университеттин таанытуусуна байланыштуу коомго багытталган маданий, спорттук ж.б. тармактарда долбоорлорду ишке ашырып келет.  Акыркы жылдарда өткөрүлгөн жана дале болсо улантылып жаткан илимий иш-чаралар төмөндө берилди. 

2017-2018 окуу жылында пландалган семинарлар жана панелдер

Тема

Семинар өткөрө турган киши

Семинардын жооптуусу

Убактысы

«Журналистикада жаңылык редакциялоо» 

НТВ баш редактору Сакы Садыков

Ага окутуучу Абды Сатаров

Октябрь 2017

‘‘Дипломдук иштерди даярдоо’’Журналистика бөлүмү 4-курстарга багытталган

Доц.м.а.докт.Гөкче Йогуртчу, Доц.м.а.докт. Эрдоган Акман  

Доц.м.а.докт.Гөкче Йогуртчу, Доц.м.а.докт. Эрдоган Акман  

Ноябрь 2017

«Журналисттик иликтөө»

BBC радиосунан Элеанора Сагындык кызы

Ага окут.докт.Бакыт Орунбеков

Ноябрь 2017

«Текстте семантикалык жана поэзиялык саптар»

Проф.докт.Бейшебай Усубалиев

Ага окут.докт. Гүлзада Станалиева

Ноябрь 2017

«Журналистикада кесиптик укуктардын өзгөчөлүктөрү»

Доц.докт.Чолпонбай Карынов 

Доц.докт.Чолпонбай Карынов 

Ноябрь 2017

«Yeni Medya Gazeteciliğinde Etik Sorunlar»

 Доц.м.а.докт. Эрдоган Акман  

 Доц.м.а.докт. Эрдоган Акман  

Декабрь  2017

«Medyada Savaş ve Terör Haberciliği»

Доц.м.а.докт.Гөкче Йогуртчу,

Доц.м.а.докт.Гөкче Йогуртчу,

Февраль  2018

«Kırgızistan’da Araştırmacı Gazetecilik: Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu»

Доц.докт. Абдыганы Халилов

Доц.докт. Абдыганы Халилов

Апрель 2018

 

2017-2018 окуу жылында өткөрүлгөн семинарлар жана панелдер

“Kırgız Kitle İletişim Araçlarında Neologizm Hakkında Görüş ve Tartışmalar” 

Ага окут.докт. Гүлзада Станалиева

Ага окут.докт. Гүлзада Станалиева

Февраль 2017

“Medyada Etik İhlaller” 

Доц.м.а.докт.Гөкче Йогуртчу,

Доц.м.а.докт.Гөкче Йогуртчу,

Февраль 2017 

“Protokoller ve Etkinlik Yönetimi”

Доц.м.а.докт. Эрдоган Акман  

Доц.м.а.докт. Эрдоган Акман  

Mart 2017 

“Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Medya Buluşması”Yuvarlak Masa Toplantısı

Кыргызстандагы университеттердин Коммуникация факультеттеринин мугалимдери

Ага окут.докт.Бакыт Орунбеков

Апрель 2017 

 

2016-2017 окуу жылында өткөрүлгөн семинарлар жана панелдер

“Yüksek Öğretim Kurumlarında Kırgız Dilini Öğretme Yöntemleri” 

Ага окут.докт. Гүлзада Станалиева

Ага окут.докт. Гүлзада Станалиева

Май 2016 

RTÜK 8. Gelecekle İletişim Çalıştayı. 

РТЖК жыйыны

КТМУ, Коммуникация факультети

Май 2016 

 

10 Kasım Atatürkü Anma Programı

Докладчылар: Проф.докт.Хамза Чакыр “Atatürk ve Basın”, ага окут.Абды Сатаров “Atatürk'ün Türk Diline Bakışı”, Доц.докт.Аслы Юрдигүл жана Доц.м.а.докт.Гөкче Йогуртчу, “Cumhuriyet Dönemi Kadın Hakları”

КТМУ, Коммуникация факультети

Ноябрь 2016 

"1916 Yılı Kırgız Edebiyatında" kitap tanıtımı

Ага окут.докт. Гүлзада Станалиева

Ага окут.докт. Гүлзада Станалиева

Ноябрь 2016 

 

Акыркы үч жыл ичинде Коммуникация факултетинде өткөрүлгөн сүрөт көргөзмөлөрү

1

"Манас гезити" сүрөт көргөзмөсү

2017

 

2

 Журналистика бөлүмүнүн студенти Саламат Имановдун сүрөт көргөзмөсү

2017

 

3

Медиа форум сүрөт көргөзмөсү

2016

 

4

8. Коммуникация иш-чаралары сүрөт көргөзмөсү (RTÜK-KTMÜ)

2016

5

КТМУ алгачкы ректору проф.докт.Карыбек Молдобаевтин 80 жашына карата сүрөт көргөзмөсү

2015

6

КТМУ 20 жылдыгына карата сүрөт көргөзмөсү

2015

7

Жазуучу Мырза Гапаровтун 80 жылдыгына карата сүрөт көргөзмөсү

2015