Аркага
6 Март 2020

“Эл агартуу” журналына жарыяланган макалалар


Университетибизде 2019-жылдын январь айында өткөрүлгөн “Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде   кыргыз тилин үйрөтүүнүн жаңычыл  усул-ыкмалары” аттуу салтка айланып калган адистикти жогорулатуучу семинар­тренингде жасалган баяндамалар “Эл агартуу” журналынын 2019-жылкы №1-2 санына  макала болуп басылып чыкты. Аталган журналдагы макалалар кыргыз тилин үйрөтүү жаатында эмгектенген мугалимдерге арналган.