Аркага
9 Сентябрь 2016

Тилден бошотуу сынагы


Даярдоо курсунун (Түркия, Кытай, Монголия, Тажикистан, Ооганстан, Түркменстан, Казакстан, Өзбекистан, ж.б. ѳлкѳлѳрдѳн келген) студенттерине кулактандыруу!

2016-2017-окуу жылы күз семестринде Тилден бошотуу сынагынын күндѳрү тѳмѳнкүдѳй:

тили

жазуу / оозеки

сааты

күнү

жери

1

Түрк тили

жазуу

13:30

15.09.2016

204, 239

оозеки

 

2

Кыргыз тили

жазуу

09:30

15.09.2016

320, 326

оозеки

13.00

Тил үйрѳтүү бѳлүм башчылыгы

Эскертүү: Сынакка кире турган студенттер 221-бѳлмѳдѳ аты-жѳнүн жаздыруу керек.