Аркага
6 Март 2020

Кыргыз тилин чет тил катары үйрөтүү боюнча сертификат курсу


 

Университетибиздин Чет тилдер жогорку мектебинин Кыргыз тилин үйрөтүү координаторлугунун окутуучулары тарабынан адистикти жогорулатуу максатында “Кыргыз тилин чет тил катары үйрөтүү боюнча сертификат курсу” өткөрүлдү. 30 теориялык, 30 практикалык сааттан турган бул курс 2015-жылдын 2-ноябрында башталып, 20-ноябрында аяктады. Ага 17 катышуучу катталып, 3өө катышуу талабын аткарбагандыктан четтетилди. Курстун соңунда сынак өткөрүлүп, жыйынтыгында  9у сертификат, 5өө катышуу баракчасын алуу укугуна ээ болду.

Мындан сырткары курста баяндама жасаган, практикалык сабак өткөн окутуучуларга Ыраазычылык баракчасы берилди.