720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси, 56