Аркага
24 Октябрь 2019

MTRB 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Programı


Синхрондук котормо бөлүмүнүн Кыргызча-англисче программасынын 2019-2020-окуу жылындагы, күзгү семестрине тишелүү ара сынактарын төмөнкү линктен көрө аласыздар.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü  Kırgızca- İngilizce programınin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://dep.manas.edu.kg/img/files/45/TKI_GuzAra_19_20.pdf