Синхрондук котормо бөлүмүнүн байланыш бареги

Кыргыз-Турк "Манас" Университети Ч. Айтматов кампусу, Жал, Бишкек, Кыргызстан (720038 )

Коммуникация факультетинин имараты, 1-кабат, кабинет № 106

Бөлүм башчысы

Проф., док. Жейхун Ведат Уйгур

Бөлүм катчысы

Жылдыз Бейшенова

Телефон

00 996 (312) 49 27 63

Факс

00 996 (312) 49 27 61

Ички номер

733 жана 734

Электрондук дарек

bilgi.edb@manas.edu.kg