• Бөлүмүбүздүн ага окутуучусу Нургул Карыбекова  балдар жана өспүрүмдөргө арналган чыгармаларды которуу боюнча долбоорго катышып, бир катар китептерди англисчеден кыргызчага которууга салым кошууда.

 

                                                                  

                                           

 

                                                    

 

                                           

 

  •   Google котормо долбооруна катышып байгеге ээ болдук