1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIO-100 ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИН ЗАМАНБАП КОНЦЕПЦИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-117 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ISL-100 УКУК ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ISL-101 МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ISL-103 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ISL-105 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН МАТЕМАТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İŞL-102 МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ II 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EKN-104 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İŞL-104 ЖҮРҮШ-ТУРУШ ИЛИМДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
İŞL-108 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП II 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
İŞL-116 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН МАТЕМАТИКА II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-211 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН СТАТИСТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EKN-215 МИКРОЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ISL-201 БАШКАРУУ ЖАНА УЮШТУРУУ (БАШКАРУУ ЧЕЧИМДЕРИ) 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ISL-203 МАРКЕТИНГДИН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ISL-209 ЧАРБАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН ЭСЕБИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ISL-211 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ISL-213 БИЗНЕС КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EKN-210 МАКРОЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EKN-218 СТАТИСТИКА II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İŞL-214 БУХ. ЭСЕПТИН КОМПЬЮТЕРЛЕШТИРИЛГЕН ПРОГРАММАСЫ 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
İŞL-208 СООДА УКУГУ II 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-202 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
İŞL-216 ИШКАНАЛАРДА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-224 КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЧҮ ИШКАНАЛАРДЫ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İŞL-307 ӨНДҮРҮШТҮК ЭСЕП 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İŞL-301 ФИНАНСЫ ЖАНА КРЕДИТ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İŞL-305 ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ИЗИЛДӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İŞL-329 МАРКЕТИНГ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İŞL-331 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İŞL-317 КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-321 МАМЛЕКЕТТИК ФИНАНСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-333 САТУУ ИШМЕРДИГИН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-337 СИСТЕМАЛЫК АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-339 УЮМДУ ДОЛБООРЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İŞL-346 БАШКАРУУ ЭСЕБИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İŞL-302 АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İŞL-322 ФИНАНСЫЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İŞL-332 МАРКЕТИНГДИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
İŞL-334 УЮМ МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-338 ӨНДҮРҮШТҮК СИСТЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-340 КОМПЛЕКСТҮҮ САПАТТЫ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-342 ЭМГЕК ЖАНА СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ КОДЕКСИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İŞL-421 СТРАТЕГИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İŞL-431 ИШКЕРДҮҮЛҮК 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İŞL-441 ӨНДҮРҮШТҮ БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
İŞL-411 ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТОРДУ АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-435 АУДИТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-415 МАРКЕТИНГДИК ИЗИЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-417 КАПИТАЛДЫК РЫНОКТОР ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ИНСТИТУТТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-437 ДОЛБООРДУ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-445 КАРЬЕРАНЫ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İŞL-412 ИННОВАЦИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İŞL-450 УЮМДУК ЖҮРҮШ- ТУРУШ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ДИПЛОМГО ЧЕЙИНКИ ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК АДИСТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
İŞL-438 ЛОГИСТИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-440 САНДЫК ЧЕЧИМ ЧЫГАРУУ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-444 КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ МАРКЕТИНГИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-426 КЕРЕКТӨӨЧҮНҮН ЖҮРҮШ- ТУРУШУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-432 ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОРДУ БААЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-436 ЭЛ АРАЛЫК МАРКЕТИНГ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы