Максаты 

Менеджмент бөлүмүнүн максаты - ишкердүүлүк жөндөмдүүлүктөрү жогору; өзүнүн бизнесин курууга даяр; Кыргызстандын, Түркиянын жана башка чет өлкөлөрдүн жеке жана мамлекеттик ишканаларында ар баскычтагы башкаруучулук кызматын аткара алууга керектүү билим жана жөндөмгө ээ; дайыма изденүү жолунда жүргөн; өз алдынча үйрөнүүгө умтулган жана тажрыйбалары менен бөлүшкөн; шыктуу жана рынок экономикасынын шарттарында бизнести башкаруу жаатында керектүү адам ресурстарын тарбиялоо.

Менеджмент бөлүмү - маалыматты туура колдоно алган, актуалдуу экономикалык маселелерди талдай алган жана чечүү жолдорун сунуштай алган, мамиле курууну билген, этикалык принциптерди сыйлаган, жаңыланууга жана өсүп-өнүгүүгө даяр, бизнести башкарууга тиешелүү компьютердик программаларды колдоно алган студенттерди даярдоо максатын алдына койгон. Мындан тышкары, Менеджмент бөлүмү өз багытында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, кызыктар тараптар менен жыйынтыктары менен бөлүшүүгө; коом алдындагы милдетине ылайык долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашырууга; ар кандай рыноктук шарттарга ылайыкташуу күчүнө жана жогору атаандаштык артыкчылыгына ээ студенттерди тарбиялоого багытталган окуу программасын сунуштайт.