Менеджмент бөлүмү 1997-жылы түзүлүп, факультетибиздин алгачкы бөлүмү болуп саналат. 

Факультет алгачкы бүтүрүүчүлөрүн «Менеджмент» бөлүмү тарабынан 2001-2002 окуу жылында чыгарган. 

2019-2020 окуу жылында бөлүмүбүздө жалпы санынан 174 студент билим алууда.