"Менеджмент" бөлүмү бакалавр, магистратура жана докторантура программаларында билим берет.
Ошондой эле бөлүмүбүз:

- ар кандай ишканалардын муктаждыктарына ылайык изилдөө иштерин жана долбоорлорду даярдайт;
- илимий жана кесиптик чогулуштарды, өнөр-жай тармагы менен университет арасындагы кызматташтыктарын камсыз кылуу максатында уюштурулган семинарларды, коомго маалымат берүү максатында уюштурулган чогулуш жана семинарларды, жергиликтүү жана эл  аралык илимий-практикалык чогулуш-тарды, спорттук чогулуштарды жана башка коомдук иш-чараларды 

уюштурат жана аларга активдүү катышат.

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент бөлүмүнүн кураторлорунун тизмеси

* Доц.м.а.док. Сейил Нажимудинова(1-курс)
* Доц.м.а.док. Азамат Максудунов(2-курс)
* Доц.док. Билал Солак(3-курс)
* Доц.док. Эмин Юрекли(4-курс)

Куратордук сааттар

Проф.док. Кадир Ардыч 306- кабинет, шейшемби күнү 08.55 - 10.35

Доц.док. Касым Байнал 302- кабинет шаршемби күнү 09.50 -  11.30

Доц.док. Билал Солак 308- кабинет бейшемби күнү 15.20 - 17.00

Доц.док. Эмин Юрекли 303- кабинет шейшемби күнү 10.45 - 12.25

Доц.м.а.док. Сейил Нажимудинова 304- кабинет жума күнү 13.30 - 15.10

Доц.м.а.док. Азамат Максудунов 303- кабинет шаршемби күнү 13.30 - 15.10

Ага окутуучу док. Муратали Абдылдаев 301- кабинет шейшемби күнү 13.30 - 15.10