Илимий изилдөө долбоорлору

  1. BAP.2013.2. “Кыргызстанда жеке сектордун муктаждыктарына карата окутуу программаларын иштеп чыгуу жана пилоттук негизде жүзөгө ашыруу”, КТМУ, Менеджмент бөлүмү, координатор: проф., PhD. Шенол Чавуш.
  2. “Кыргызстандык студенттердин чет элде билим алууга умтулуулары жана билим алуу ѳлкѳсү катары Түркия Республикасынын имиджи”, КТМУ, “Менеджмент” бөлүмү / Максүдүнов А., Гүл Х.
  3. BAP 2016.SBE.09 "Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде психологиялык кеп-кеңеш берүү кызматы", долбоордун мүчөсү: Нажимудинова С.С.
  4. BAP 2015.SBE.02 “Кыргызстанда Түркия мамлекетинин стипендиялык программаларына студенттерди тандоо: Башка мамлекеттердин тажрыйбаларынан пайдалануу”, долбоордун мүчөсү: Нажимудинова С.С.
  5. KTMU-PGK-2019-SBE.01  “Абитуриенттердин  Кыргыз-Түрк “Манас” университетин тандоо себептерин изилдөө”, жетекчиси: Нажимудинова С.С.
  6. KTMÜ-PGK-2019.SBE.02 ‘Түркиядан келген кызматкерлердин жана үй-бүлөлөрүнүн туш келген жалпы көйгөйлөрү жана адаптациясы: Манас университетинин мисалында’, жетекчиси: Билал Солак