Долбоорлор 

1) BAP.2013.2. “Кыргызстанда жеке сектордун муктаждыктарына карата окутуу программаларын иштеп чыгуу жана пилоттук негизде жүзөгө ашыруу”, КТМУ, Менеджмент бөлүмү, координатор: проф., PhD. Шенол Чавуш.

2) “Кыргызстандык студенттердин чет элде билим алууга умтулуулары жана билим алуу ѳлкѳсү катары Түркия Республикасынын имиджи”, КТМУ, “Менеджмент” бөлүмү / доц.м.а., PhD. Максүдүнов А., доц., PhD. Гүл Х.