Сабак бере турган окутуучулардын cаны

Даража

Толук ставка

Жарым ставка

Саат башына төлөөнүүчү

Профессор

1

1

-

Доцент

1

1

-

Доценттин милдетин аткаруучусу

4

-

-

   Жалпы

6

2

-

 

Учурдагы студенттердин саны (11.09.2019)

 

Даярдоо курсу

Бакалавриат

Жалпы сан

Кыз

Эркек

Жалпы

Кыз

Эркек

Жалпы

Менеджмент

12

11

23

94

62

156

179

 

Курстарга жараша студенттердин саны

Курс

Кыз

Эркек

Жалпы

Даярдоо

14

14

28

I

23

11

34

II

28

7

35

III

14

16

30

IV

25

17

42

Жалпы

104

65

169