Сабак бере турган окутуучулардын cаны

Даража

Толук ставка

Жарым ставка

Саат башына төлөөнүүчү

Профессор

1

1

-

Доцент

3

1

-

Доценттин милдетин аткаруучусу

2

-

-

   Жалпы

6

2

-

 

Учурдагы студенттердин саны (11.10.2019)

 

Даярдоо курсу

Бакалавриат

Жалпы сан

Кыз

Эркек

Жалпы

Кыз

Эркек

Жалпы

Менеджмент

11

11

22

91

61

152

174

 

Курстарга жараша студенттердин саны

Курс

Кыз

Эркек

Жалпы

Даярдоо

11

11

22

I

27

22

49

II

19

7

26

III

20

16

36

IV

25

16

41

Жалпы

102

72

174