Аты Доц.м.а.док. Сейил Нажимудинова
Э-куржун seyil.najimudinova@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-304
Телефону 492763/65 (5805)
Сабактар

YÖD-102 : МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ (КУРСТУК ИШ) (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-104 : ЖҮРҮШ-ТУРУШ ИЛИМДЕРИ (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-215 : МЕНЕДЖМЕНТ ЖАНА УЮШТУРУУ (Колдонмо Математика жана Информатика Бөлүмү )

İŞL-516 : СТРАТЕГИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ (АНАЛИЗ) (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-541 : УЮМДУК ЖҮРҮШ-ТУРУШ (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-512 : СЕМИНАР (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-623 : УЮМ ТЕОРИЯСЫ (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-624 : ЗАМАНБАП УЮМДУК ТАЛДОО (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-641 : АДАМ ЖҮРҮМ - ТУРУМУНУН МАДАНИЙ НЕГИЗДЕРИ (Менеджмент Бөлүмү )

YÖD-202 : КУРСТУК ИШ (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-339 : УЮМДУ ДОЛБООРЛОО (Менеджмент Бөлүмү )

YÖD-302 : КУРСТУК ИШ (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-334 : УЮМ МАДАНИЯТЫ (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-431 : ИШКЕРДҮҮЛҮК (Менеджмент Бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Менеджмент Бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-350 : АДАМ РЕСУРCТАРЫН БАШКАРУУ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

İŞL-450 : УЮМ ИЧИНДЕГИ ЖҮРҮМ-ТУРУМ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

İŞL-353 : БАШКАРУУ ЖАНА УЮМ ТЕОРИЯСЫ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

İŞL-542 : СТРАТЕГИЯЛЫК АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ (Менеджмент Бөлүмү )

Резюме

1. Туулган жылы:     20.10.1981

2. Наамы: доценттин милдетин аткаруучу, PhD

3. Билими:

Даража

Багыт

Университет

Жыл

Бакалавр

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2003

Магистр  

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2005

PhD  

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2010

PhD Диссертациянын аталышы: «Адам ресурстарын башкарууда корпоративдик маданияттын мааниси жана ролу (кыргызстандык ишканалардын мисалында)», илимий жетекчи: э.и.д., профессор Атантаев И.А.

4. Академиялык наам:

Даража

Университет жана багыты

Жыл

Кенже илимий кызматкер

Kыргыз-Түрк Манас университети, Коомдук Илимдер Институту, Менеджмент бөлүмү

2004 - 2010

Ага окутуучу

Kыргыз-Түрк Манас университети, Экономика жана башкаруу факультети, Менеджмент бөлүмү

2010 - 2013

Доц. м.а.

Кыргыз-Түрк Манас университети, Экономика жана башкаруу факультети, Менеджмент бөлүмү

2013

5Стипендия, гранттар жана сыйлыктар

 1. Акыл Тирек – 2014, Бүткүл дүйнөлүк Кыргызстандыктардын конкурсу, Жаш окумуштууларга илимге кошкон салымы номинациясы, Прогрессивдүү демилгелер фонду, сентябрь 2014
 2. АКШ Мамлекеттик Департаменти, Open World программасы, American Council for International Education, Бизнес-менторлук, АКШ, Миссиссипи штаты, 12-23 март 2015
 3. Integrity Action’s Integrity Education Network жана Турдакун Усубалиев коомдук фонду тарабынан уюштурулган "Бизнесте жана мамлекетти башкарууда ак ниеттүүлүк жаатында кейс-стади конкурсу" 1-орун, июнь 2015
 4. Акыл Тирек - 2015  сыйлыгы, 3- январь 2015

6. Долбоорлор (кабыл алынган жана жактырылган)

Жылы

Долбоордун аталышы

2012- 2013

BAP.2013.2. “Кыргызстанда жеке сектордун муктаждыктарына карата окутуу программаларын иштеп чыгуу жана пилоттук негизде жүзөгө ашыруу”, КТМУ, Менеджмент бөлүмү, координатор доц., Шенол Чавуш

7. минарларга катышуу

 1. ‘Strategic Planning and Management by Gary R. Waissi PhD Professor (The William Davidson Institute), TeachEx Academy Bishkek, 9-10 декабрь 2005
 2. ‘Strategic management (Japаn Model) by Masayoshi Utsumi (head of Creation Cooperation Ltd) International workshop organized by The Association for Overseas Technical Scholarship’, Bishkek Business Club, Бишкек, 14-16 февраль 2006
 3. International workshop «The Double Diploma on the Context of Education Quality Ensuring», Cholpon Ata, Yssyk-Kul, 23-27 сентябрь 2007
 4. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 3. Türk Dünyası Dış Politikaları Eğitim Programı, 30 Mayıs – 13 Haziran 2010, Анкара, Туркия
 5. Curriculum Development Workshop on ‘Teaching Integrity’, Integrity Education Network, Чолпон Ата, Ысык Көл, 7-10 июнь 2013
 6. 'Bilimsel Makale Yazma', Eğitim Semineri, TÜBİTAK-ULAKBİM, 23 Ekim 2015, Бишкек
 7. "Обучение добросовестности государственных служащих и представителей бизнеса - важный фактор социально-экономического развития общества", тегерек стол, КРСУ жана Integrity Action, Бишкек, 2015 

8. Административдик милдеттемелер

 1. Менеджмент бөлүмү башчысынын орун басары 2011 - 2014. 2016-2017
 2. КТМУ таанытуу ишмердиги боюнча комиссиянын мүчөсү
 3. Өндүрүштүк практика боюнча комиссия, 2007-2014
 4. К-Т “Манас” Университети абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү, Абитуриент 2007- 2017
 5. КТМУ, Орто Азия Изилдөө борбору башчысынын орун басары, 2014-2015

6.​ Илимий иш-чараларда мүчөлүк кылуу

 1. 1- Эл аралык Ишкердүүлүк Конгресси, К-Т “Манас” Университети, Менеджмент бөлүмү,  октябрь 2005- май 2006, уюштуруу комитетинин мүчөсү, конгресс материалдарынын техникалык редактору
 2. 2- Эл аралык Ишкердүүлүк Конгресси, К-Т “Манас” Университети, Менеджмент бөлүмү, октябрь 2007- май 2008, уюштуруу комитетинин мүчөсү, конгресс материалдарынын техникалык редактору
 3. 3- Эл аралык Ишкердүүлүк Конгресси, К-Т “Манас” Университети, Менеджмент бөлүмү, октябрь 2010 - май 2011  уюштуруу комитетинин мүчөсү, конгресс материалдарынын техникалык редактору
 4. 4- Эл аралык Ишкердүүлүк Конгресси, К-Т “Манас” Университети жана Желал Байар Университети (Туркия) менен бирдикте, Менеджмент бөлүмү, октябрь 2011 - май 2012  уюштуруу комитетинин мүчөсү,
 5. 5- Эл аралык Ишкердүүлүк Конгресси, К-Т “Манас” Университети,  Желал Байар Университети (Туркия) жана Сулейман Демирел Университети (Казахстан) менен бирдикте, Менеджмент бөлүмү, октябрь 2012 - июнь 2013,  уюштуруу комитетинин мүчөсү
 6. 6- Эл аралык Ишкердүүлүк Конгресси, К-Т “Манас” Университети,  Желал Байар Университети (Туркия), Сулейман Демирел Университети (Казахстан) жана эл аралык Ататүрк Алатоо Университети менен бирдикте, Менеджмент бөлүмү, октябрь 2013 - апрель 2014, илимий жана уюштуруу комитетинин мүчөсү
 7. 7- Эл аралык Ишкердүүлүк Конгресси, К-Т “Манас” Университети,  Желал Байар Университети (Туркия) менен бирдикте, Менеджмент бөлүмү, октябрь 2015 - май 2016, илимий жана уюштуруу комитетинин мүчөсү
 8. 2- Эл аралык Ишкердүүлүк жана Карьера Симпозиму, 9-11 октябрь 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Туркия, илимий комитеттин мүчөсү
 9. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Studies-MJSS) редакциялык коллегия мүчөлүгү

7. Илимий жетекчилик кылган магистрдик диссертациялар

- "Уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык мамилелери арасындагы өз ара байланыш. Кыргыз Республикасында кызмат көрсөтүү секторунун мисалында", Калима ЭРМЕНБАЕВА, КТМУ, КИИ, Менеджмент багыты, 2016

Илимий иштери

1. Эл аралык реферативдик мезгилдик журналдарда басылган  макалалар:

 1. САТМУРЗАЕВ А.А., КОЧЕРБАЕВА А.А., НАЖИМУДИНОВА C.C., (2007) Модели корпоративного управления, Вестник Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова «КазЭУ хабаршысы»,6 (60),  ss.131-134. Almaty, Kazakhstan

 2. ÖZDEN K. ve NAJİMUDİNOVA S. (2013) Örgüt Kültürü Görsel Öğelerinin Örgüt Çalışanları Tarafından Algılanması: Bişkek Örneği, Journal of Yasar University sayı 29(8) ss.4813 – 4832

 3. NAJİMUDİNOVA S. (2013), Organisational Culture Dimensions of The Kyrgyz Industrial Companies, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, pp. 427-444

 4. ÇAVUŞ Ş., YAMALTDİNOVA A.,  NAJİMUDİNOVA S.,  MAKSUDUNOV A. and ABDILDAYEV M. (2014) Human Resources Training Needs In The Private Sector Of Kyrgyzstan, Reforma: International Economics Journal, ISSN: 1694-5158, Vol. 1(61), pp.96-100.

 5. NAJİMUDİNOVA S. (2015),  Kırgızistan’da Kadın Girişimciliği: Durum Analizi ve Perspektifleri, Sosyoekonomi, Cilt 23, Sayı 24 (2015), ss.7-22

 6. ÜNAL U., NAJİMUDİNOVA S. ve ÖZDİL T., (2015) Kırgızistan'da Türk Girişimcilerin Profili Üzerinde Bir Araştırma, Manas Journal of Social Studies, Vol.: 4 No: 5, pp. 329-345

2. Эл аралык илимий конференциялардын макалалар жыйнагында басылган макалалар:

 1. NAJİMUDİNOVA S. (2005) Kırgızistan’da İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. Pilot bir Çalışma, International Conference on Problems and Success Factors in Business: Perspectives from Emerging Markets and Transition Economies II’, International Ataturk Alatoo University, 10th November 2005, Bishkek, Kyrgyzstan.

 2. BALYEMEZ F., DEVELİ I, NAJİMUDİNOVA S., NAMAL B. GURDAL S., (2005). Ülke Menşei Etkisi Üzerine bir Araştırma ve Kırgızistan Örneği, 10th National Marketing Congress, East Mediterranean University, 16-19 November 2005, North Cypris Turkey Republic

 3. TURAN M. ve NAJİMUDİNOVA S. (2006) Girişimcilerin sahip olduğu kişiliklerin kültürler arası değişim göstermesi Türkiye ve Kırgızistan’lı girişimciler üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma», KTMU, 1st International Congress on Entrepreneurship,  25-27 May 2006,  Bishkek, Kyrgyzstan.

 4. NAJİMUDİNOVA S. (2006) Key Success Factors of Women Managers in Kyrgyzstan, Second International Conference on Business, Economics and Management’, Yashar University, 15-18 June 2006, İzmir Turkey

 5. NAJİMUDİNOVA S. and RAKIMBEKUULU M. (2008) Renovation from retrospective: The thoughts on management of Yusuf Khass Hacib in Kutadgu Bilig, 2nd International Congress on Entrepreneurship, KTMU, 07-10 May 2008, Bishkek, Kyrgyzstan.

 6. AKAY H. and NAJİMUDİNOVA S. (2005) Kyrgyz Accounting Law in Soviet and Independence Period 12th World Congress on Accounting Historians, 20-24 July 2008, Istanbul, Turkey

 7. YILMAZ C., ÖZDİL T.,KARADENİZ Y. ve NAJİMUDİNOVA S. (2011)  Ekonomik Sosyal ve Doğal Risklerin Girişimciliğe Etkileri, 3.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, KTMU, 17-19 Mayıs 2011, Bishkek, Kyrgyzstan.

 8. GÜLÇİÇEK B., ÖZDİL T., URDALETOVA A., YILMAZ C. ve NAJİMUDİNOVA S. (2012), Çevreye Duyarlı Girişimcilik İçin Çevre Yönetim Sistemi, 4thInternational Congress on Entrepreneurship, Celal Bayar University (Turkey) and KTMU (Kyrgyzstan), 02-04 May 2012, Bishkek, Kyrgyzstan.

 9. ÜNAL U., NAJİMUDİNOVA S. ve ÖZDİL T., Kırgızistan’daki Türk Girişimcilerin Ekonomik Profili, 4thInternational Congress on Entrepreneurship, Celal Bayar University (Turkey) and KTMU (Kyrgyzstan), 02-04 May 2012, Bishkek, Kyrgyzstan.

 10.  ÇAVUŞ Ş., NAJİMUDİNOVA S., MAKSÜDÜNOV A., ABDILDAEV M. ve YAMALTDİNOVA A. İşletmelerin Üniversite Mezunlarından Beklentileri ve Değerlendirmeleri, 5 Uluslararası Girişimcilik Kongresi, KTMÜ (Kyrgyzstan), Celal Bayar Üniversitesi (Turkey) ve Suleyman Demirel Üniversitesi (Kazakhstan), Almaty Kazakhstan 05-07 Haziran 2013

 11. NAJİMUDİNOVA S. Жусуп Баласагындын “Куттуу Билим” Чыгармасына Ылайык Лидердик Сапаттары, I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, KTMÜ, Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Müdürlüğü, 3-4 Nisan 2014, Бишкек, Кыргызстан

 12. NAJİMUDİNOVA S. Kırgızistan’da Kadın Girişimciliği: Durum Analizi Ve Perspektifleri, "II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu“,  T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversıtesi, Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, (ESKAM),  2-4 Mayıs 2014, Eskişehir, Türkiye

 13. ÖZDEN K., MAKSÜDÜNOV A. ve NAJİMUDİNOVA S. Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları: Kırgızistan Ve Türkiye Örneği, 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Yayınları, KTMÜ (Kyrgyzstan), Celal Bayar Üniversitesi (Turkey), Suleyman Demirel Üniversitesi (Kazakhstan) ve International Atatürk Alatoo University, Bishkek, Kyrgyzstan, 24-26 Nisan 2014

 14. NAJİMUDİNOVA S. (2015) Yusuf Has Hacib Yönetim ve Ekonominin Bazı Unsurları hakkında Düşünceleri, VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomik Forumu, 6-9 Mayıs 2015, Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye

 15. NAJİMUDİNOVA S. (2015) Sweet lie or how to unfreeze cold heart of ice-cream lovers, örnek olay, 10-12 December 2015, Central European University, Business School, Budapest, HUNGARY, Integrity Action
 16. NAJİMUDİNOVA S. (2016) Content Analyses On Mission Statements Of The Mobile Operators In Kyrgyzstan, 7th International Congress on Entrepreneurship, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan
 17. Маргазиева Н.К. и Нажимудинова С.С. (2016) Отношение  Городских Жителей к Туризму на примере города Бишкек, International scientific-practical conference on Problems of Development and Enhancing the Competetiveness of the Economy in an Multipolar World, 2-4 September, 2016, Kyrgyz Economic University, Yssyk Kul, Kyrgyzstan

3. Эл аралык китептер же бул китептердеги бөлүмдөр

 1. TURAN M., NAJIMUDINOVA S. and KARA A., (2009)   Entrepreneurship and its Economic Significance, Behavior and Effects ISBN: 978-1-60692-669-7, Nova Publishers, ‘A Comparative Study of Entrepreneurial Attitudes and Attributes of Turkish and Kyrgyz Enterprises’  pp.21-39

4. Улуттук журналдарда басылган макалалар

 1. AKAY H. and NAJİMUDİNOVA S. (2006) Kırgız ve Türk Tek Düzen Hesabı. Kırgız ve Türk Tek Düzen Hesaplarının Karşılaştırılması, KTMU Social Sciences Journal, number 16, 2006.

 2. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2007) Уюмдук жүрүш-туруштун илимий дисциплина катары калыптануусу, Alatoo Academic Studies, Vol.2-Nо: 2, 2007 pp.23-32

 3. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2009) Современные подходы в управлении персоналом – необходимость или предпочтение?, Вестник КРСУ, number 7, volume 9, 2009, Bishkek, Kyrgyzstan.

 4. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2009) Кризистик абалдарда натыйжалуу башкаруу модели кандай болуш керек же кырдаалга жараша мамиле, Вестник КНУ им. Ж.Баласагына, number 1, Vol., Bishkek, Kyrgyzstan.

 5. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2012) Корпоративдик Маданият Түшүнүгүнө Берилген Аныктамаларга карата Хронологиялык жана Контент-Анализ, Alatoo Academic Studies, Vol.7, N:1, pp. 88-96

 6. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2012) Кыргызстандагы Ишканаларда Корпоративдик Маданияттын Өзгөчөлүктөрү, Вестник КЭУ, 1(20), pp.81-83

5. Улуттук илимий конференциялардын макала жыйнактарында басылган макалалар

 1. YILMAZ I., YILMAZ G., NAJİMUDİNOVA S. (2008)  Niş Pazarlamanın Turizm Sektöründe Uygulanması ve bir Manisa Spil Dağı Turizmi Örneği, National Tourism Congress, 20 May 2008, Bishkek, Kyrgyzstan.

 2. НАЖИМУДИНОВА C.C., (2008) Ички кардар тышкы кардардан дагы маанилүүбү же персоналды башкарууда ички маркетинг түшүнүгү, международная научно-практическая конференция, «Экономика, менеджмент, наука и образование: проблемы, гипотезы, исследования», институт экономики и менеджмента, KSU after named Arabaev, 2008, Bishkek, Kyrgyzstan.

 3. Нажимудинова С.С. (2016) Жусуп Баласагындын “Куттуу Билим” чыгармасына ылайык кадрлар менен иштөө сунуштары, Республиканская Научно-Практическая Конференция, «Наследие Жусупа Баласагына И Вопросы Совершенствования Государственного Управления», Академия Государственного Управления При Президенте Кыргызской Республики, 9-июнь 2016, Бишкек, Кыргызстан