Аты Ага окутуучу док. Муратали Абдылдаев
Э-куржун muratali.abdildaev@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-301
Телефону 492763/65 (613)
Сабактар

İŞL-101 : МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ I (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-102 : МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ II (Менеджмент Бөлүмү )

Резюме

Туулган жылы: 13.05.1983

Билими:

Даража

Багыт

Университет

Жылы

Бакалавр

Менеджмент

Kыргыз-Түрк «Манас» Университети

2002-2006

Магистратура

Менеджмент

Kыргыз-Түрк «Манас» Университети

2006-2009

PhD

Менеджмент

Kыргыз-Түрк «Манас» Университети

2010-........

 

Академиялык наам:

Кенже илимий кызматкер

Kыргыз-Түрк «Манас» Университети, «Экономика жана башкаруу» факультети, «Менеджмент»  бөлүмү

2010 - .......

 

Долбоорлор:

2012-2013-ж. - “Кыргызстанда жеке сектордун муктаждыктарына карата окутуу программаларын иштеп чыгуу жана пилоттук негизде жүзөгө ашыруу”, КТМУ, Менеджмент бөлүмү, координатор доц. м.а., Шенол Чавуш.

Административдик милдеттенмелер:

Кыргыз-Түрк “Манас” Университетинин абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү, Абитуриент -  2012, 2013, 2014.

 

Илимий иштери

I. Эл аралык реферативдик мезгилдик журналдарда басылган  макалалар

ÇAVUŞ Ş., YAMALTDİNOVA A.,  NAJİMUDİNOVA S.,  MAKSUDUNOV A. and ABDILDAYEV M. (2014) Human Resources Training Needs In The Private Sector Of KyrgyzstanReforma: International Economics Journal, ISSN: 1694-5158, Vol. 1(61), pp.96-100.

II. Эл аралык илимий конференциялардын макалалар жыйнагында басылган макалалар

ŞENOL. Ç., S. NAJİMUDİNOVA., MAKSÜDÜNOV. A., ABDILDAEV M., YAMALDİNOVA A. (2013). İşletmelerin Üniversite Mezunlarından Beklentileri ve Değerlendirmeleri, 5nci Uluslararası Girişimcilik Kongresi. KTMÜ. İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi İşbirliği. 05-07 Haziran 2013. Almata / Kazakistan.

III. Улуттук журналдарда басылган макалалар

1. ÇAVUŞ Ş., MAKSÜDÜNOV A. & ABDYLDAEV M. (2012), “Tourism Competitiveness in Central Asian Turkish Republics: An Assessment in Terms of Entrepreneurship” International Journal of Business and Social Science, 3 (23), December 2012, ISSN 2219-1933

2. ÇAVUŞ, Ş. ve ABDYLDAEV, M. (2014). Kırgızistan Devlet Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Doyumu, Turkish Journal of Education, 3(3). www.turje.org