Аты Доц.док. Хасан Гул
Э-куржун hasan.gul@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-302
Телефону 492763/65 (5801)
Сабактар

YÖD-102 : МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ (КУРСТУК ИШ) (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-629 : БАШКАРУУ ТУШУНУГУНУН ТАРЫХЫ (Менеджмент Бөлүмү )

Резюме

Adı Soyadı                 : HASAN GÜL     

Doğum Tarihi            : 01 Temmuz 1971

Öğrenim Durumu     :

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Selçuk Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Ens. Maliye Anabilim Dalı

Afyon Kocatepe Üniversitesi

1997

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyal Bilimler Ens. İşletme Anabilim Dalı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2003

Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2013

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı 

“Türkiye’de Bütçe Açıklarının Değerlendirilmesi (1980 Sonrası)”

Doktora Tezi Başlığı 

“Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1996-2003

Dr. Arş. Gör.  

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2003-2004

Dr. Öğr. Gör.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2004-2007

Yar. Doç.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2007-2009

Yar. Doç.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2009-2011

Yar. Doç.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2011-2013

Doç. Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2013-

Doç. Dr.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2016-

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. “Karizmatik Liderlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zafer AYKANAT, Karaman, 2010.
 2. “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Açısından Kalkınma Ajanslarının Misyonu: Kayseri Örneği”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nazan BAYKAL, Karaman, 2010.
 3. “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Örgütsel Sessizlik: Karaman İl Özel İdaresinde Bir Uygulama”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nazlı ÖZCAN, Karaman, 2011.
 4. “Örgütsel Sinizm ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Karaman’daki Bankalar Üzerinde Bir Uygulama”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Handan BOYALI, Karaman, 2011.
 5. “Beklenmeyen Olumsuz Çevresel Olaylar Karşısında Örgütsel Dirençlilik ve Samsun İli Uygulaması”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Melike ŞENTÜRK, Samsun, 2013.
 6. “İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyi ile Takım Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arzu ALACALAR, Samsun, 2013.
 7. “Organizasyonlarda Çatışma ve Çatışma Yönetiminde Liderlik Üzerine Bir Araştırma”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reşit ÇÜRÜK, Samsun, 2014.
 8.  “Tükenmişlik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiler: Hava Trafik Kontrolörleri Üzerinde Bir Uygulama”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhammet ERDOĞAN, Samsun, 2014.
 9. “Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Uygulama”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhammet YÜKSEL, Samsun, 2015.
 10. “Dönüştürücü Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Uygulama”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilal DEMİR, Samsun, 2016.

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Zile İlçesinin Turizm Destinasyonuna Dönüştürülmesinde Girişimcilere ve Yerel Halka Mesleki Turizm Eğitimi Verilmesi, T.C. Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen AB Projesi, Proje No:TR 0305.02-LDI/029, Girişimcilik Eğitimi Sorumlusu, 2006.
 2. Çekerek İlçesinde Yaşayan İşsiz Lise Mezunlarına Bilgisayar ve İngilizce Destekli Modern Ticaret Eğitimi Verilmesi, T.C. Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen AB Projesi, Proje No:TR 0405.02-LDI/083, Eğitmen, 2007.
 3. Mevlana Kalkınma Ajansı’nın TR52-09 Referans numaralı Mali Destek Programı kapsamında 2010 yılında Bağımsız Değerlendiricilik, 2010.
 4. KUZKA TR82 Düzey 2 Bölgesinde KOBİ Mali Destek Programı Denetim Komitesinde Denetimci Olarak Görev Almak, 2011.

5. TÜBİTAK, 2013-113K433 Numaralı Hızlı Destek Projesinde Dış Danışman Değerlendiricisi olarak görev almak, 15 Haziran 2013.

6. KUZKA TR82 Düzey 2 Bölgesinde İktisadi Kalkınma ve Bölgesel Altyapı Mali Destek Programı Denetim Komitesinde Üye ve Komite Başkanı Olarak Görev Almak, 2-3 Haziran 2014.

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yrd.    Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu

                             İktisadi ve İdari Prog. Bölümü                                     2000-2003

 

Müdür Yrd.              Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm İşl. ve Ot. YO            2007-2009

 

Bölüm Başkanı         Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm İşl. ve Ot. YO            2007-2009

 

Yönetim Kurulu         Gaziosmanpaşa Üni. Zile Dinçerler Tur. İşl. Ve Ot. YO      2006-2009

 

Bölüm Başkanı         Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Kamu Yön.     2009-2011

 

ABD Başkanı            Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yönetim Bilimleri    2009-2011

 

Yönetim Kurulu         Karamanoğlu Mehmetbey Üni. İİBF Yön. Kur. Üyesi         2009-2011

 

Yönetim Kurulu         Ondokuz Mayıs Üni. İİBF Fakülte Yönetim Kur. Üyesi        2011-2016

 

Bölüm Başkanı         Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü             2015-2016

 

Yönetim Kurulu         OMÜ A. F. Başgil Hukuk Fakültesi Yön. Kur. Üyesi            2014-2016

 

Yönetim Kurulu         Ondokuz Mayıs Üniversitesi OYDEM Yönetim Kur. Üyesi    2014-2016

 

Bölüm Başkanı         Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. İİBF İşletme Bölümü         2016-

  

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Lisans Düzeyinde Verilen Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

2015-2016

Güz

Yönetim ve Organizasyon

3

0

80

Liderlik Teorileri

3

0

80

Genel İşletme I

2

0

120

Bahar

Toplam Kalite Yönetimi

3

0

60

Genel İşletme II

3

0

80

 

Yönetim ve Organizasyon

2

0

60

2016-2017

Güz

Stratejik Yönetim

3

0

25

Kariyer Yönetimi

3

0

25

Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

25

Örgütsel Davranış

3

0

25

 

 

Yönetim ve Organizasyon

3

0

25

 

Lisansüstü Düzeyde Verilen Dersler

2015-2016

Yüksek Lisans

Bahar

Çağdaş Yönetim Uygulamaları

3

0

8

Seminer

3

0

8

2016-2017

Yüksek Lisans

Güz

Örgütsel Davranışta Yeni Gelişmeler (DR)

3

0

2

Örgüt Teorileri (YL)

3

0

8

Bahar

Çağdaş Yönetim Uygulamaları (DR)

3

0

8

 

 

Seminer (YL)

3

0

8

Илимий иштери

 1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1. ZEREN, H. E., COŞKUN, G. VE GÜL, H., (2012), “The Relationship between Music and Urban Image: A Research on Effects of Turkish Folk Songs on Urban Image”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences, Vol: 2, No: 2, 2012, 129-136.

A2. İNCE, M. VE GÜL, H., (2011), “The Effect of Employees' Perceptions of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior: An Application in Turkish Public Institutions”, International Journal of Business Management, Vol: 6, No: 5, June.

A3. GÜL, H., İNCE, M. VE ÖZCAN, N., (2011), “The Relationship between Workplace Mobbing and Burnout among Academics at a Turkish University”, Research Journal of International Studies, Issue: 18, January 2011, 118-134.

A4. İNCE, M. VE GÜL, H., (2011), “The Relation of Cyber Slacking Behaviors with Various Organizational Outputs: Example of Karamanoglu Mehmetbey University”, European Journal of Scientific Research, Volume: 52, Issue: 4, May 2011, 507-527.

A5. GÜL, H., İNCE, M. VE TURAN, A., (2011), “University Students' Quality Expectations from Academics: The Case of the Karamanoğlu Mehmetbey University”, European Journal of Economics, Finance and Administrative SciencesIssue: 30, March 2011, 21-37.

A6. GÜL, H. VE İNCE, M., (2011), “An Empirical Research from Turkey to Determine the Relations between Leadership Styles and Organizational Citizenship Behavior”, European Journal of Scientific Research, Volume: 52, Issue: 4, May 2011, 528-552.

A7. İNCE, M. VE GÜL, H., (2011), "The Role of the Organizational Communication on Employees’ Perception of Justice: A Sample of Public Institution from Turkey", European Journal of Social Sciences, (Volume: 21, Number: 1, April 2011, 106-124.

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER:

B1. İNCE, M. VE H. GÜL, (2005), “Bilgi Toplumunun Girişimciye Yüklediği Görevler ve Entelektüel Girişimci Felsefesi”, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Cilt: II, 698-711, Celalabat-Kırgızistan, 2005.

B2. ÖZPEYNİRCİ, R., İNCE, M. VE GÜL, H., (2006), “Finansal Başarısızlıkların Giderilmesinde Bir Araç: Downsizing”, IV. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Haziran 2006, Ülkümüz, Cilt: 1, Yıl: 3, Sayı: 5, 181-193, Celalabat-Kırgızistan, 2006.

B3. OKTAY, E., GÜL, H. VE GÖKÇE, H., (2006), “Örgütsel Bağlılık ile Performans Arasındaki İlişkiler: Tokat Devlet Hastanesinde Bir Uygulama”, IV. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Haziran 2006, Ülkümüz, Yıl: 3, Sayı: 6, 127-137, Celalabat-Kırgızistan, 2006.

B4. ŞİMŞEK, Ş., GÜL, H. VE OKTAY, E., (2007), “Geleneksel Yaklaşımlar ve Yeni Perspektifler Işığında Stratejik Yönetim ve Temel Yetenekler”, IV. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Haziran 2006, Ülkümüz, Yıl: 4, Sayı: 7, 181-193, Celalabat-Kırgızistan, 2007.

B5. METE, M., GÜL, H. VE İNCE, M., (2008), “Core Competence Based Structuring in Service Industry and Outsourcing as a Downsizing Strategy”, 4th International Strategic Management Conference, 19-21 Haziran 2008, Sarayova-Bosna Hersek, 2008. 

B6. GÜL, H., OKTAY, E. VE AKATAV, A., (2008), “Effects of Demographic Characteristics of Employees on Empowerment: an Emprical Study in Karaman Governorship”, 5th International Symposium On Business Administration, 22-23 mayıs 2008, Çanakkale-Türkiye, 2008.

B7. EROĞLU, İ., İNCE, M. VE GÜL, H., (2008), “Küresel Sistemde KOBİ’lerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Stratejik Boyutuyla Yeniden Yapılanma Gereği”, Bir Çatışma veya Uzlaşma Kaynağı Olarak Küreselleşme, Girne-KIBRIS, 13-15 Mayıs 2008.

B8. GÜL, H., Oktay, E. ve İnce M., (2008), “The Entrepreneurship from the Strategic point of Wiev”, 2nd International Congress on Entrepreneurship, 07-10 Mayıs 2008, Bişkek-Kırgızistan, 2008.

B9. GÜL, H., ŞENTÜRK, M., ALACALAR, A. VE MORAL, A., (2013), “Bölgesel Kalkınmada Alternatif Bir Uygulama Modeli Olarak Kümelenme Stratejisi: Samsun İli Medikal Sektörü Örneği”, Fırat Üniversitesi, 2nd International Regional Development Conference, 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 16-17 Mayıs, Elazığ, 781-794.

B10. EMİN YÜREKLİ, HASAN GÜL VE SEÇKİN GÖNEN, (2017), “KOBİLERIN FİNANSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI”, 8th International Congress on Entrepreneurship, Balikesir/TURKEY, 14-16 Temmuz, 2017.

B11. MEHMET İNCE, HASAN GÜL VE SEZEN BOZYİĞİT, (2017), “TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016”, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 20-22 Nisan 2017, Bişkek, Kırgızistan.

 

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

 

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

D1. GÜL, H., (2002), “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi Ve Değerlendirmesi”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 2, Sayı: 1. 

D2. GÜL, H. VE ÇÖL, G., (2003) "Atıf Teorisinde Belirtilen Karizmatik Lider Özelliklerinin Üçlü Örgütsel Bağlılık Modeliyle İlişkileri Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 3-4.

D4. CEYLAN, A., ÇÖL, G. VE GÜL, H., (2005), "İşin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal-Yapısal Özelliklerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1.

D5. GÜL, H. VE OKTAY, E., (2005), “Demografik Değişkenlerin Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılıkla İlişkileri Üzerine Bir Araştırma”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 20, Sayı: 229.

D6. İNCE, M., VE GÜL, H., (2006), “Bilgi Çağında Rekabetin Temel Belirleyicisi: Bireyin Yaratıcılığı”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 9.

D7. GÜL, H., (2007), “İş Stresi, Örgütsel Sağlık ve Performans Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Araştırması”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 13.

D8. GÜL, H. VE İNCE, M., (2008), “Çağımızın Örgütsel Hastalığı: Örgütsel Tükenme, Nedenleri ve Sonuçları”, Standard Dergisi, Yıl: 47, Sayı: 553, Haziran.

D9. GÜL, H., OKTAY, E. VE GÖKÇE, H., (2008), “İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti Ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, Akademik Bakış, Sayı:15, 2008.

D10. GÜL, H. VE OKTAY, E., (2009), “Türkiye ve Dünya’da Kadınların Çalışma Hayatında Yaşadıkları Cam Tavan Algıları Üzerinde Kavramsal Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Yıl: 9, Sayı:18.

D11. GÜL, H., (2010), “Saldırgan Davranışlar ve Örgütsel Mağduriyet Üzerine Kavramsal Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 18, Haziran.

D12. GÜL, H., KANDEMİR, T. VE ÇAKIR, E., (2010), “Kobi’lerde Risk ve Belirsizlik Beklentileri: Karaman Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 2, Aralık-2010, 119-144.

D13. GÜL, H. VE ÖZCAN, N., (2011), “Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler: Karaman İl Özel İdaresinde Görgül Bir Çalışma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 107-132.

D14. GÜL, H. VE ŞAHİN, K., (2011), “Bilgi Toplumunda Yeni Bir Liderlik Yaklaşımı Olarak Transformasyonel Liderlik ve Kamu Çalışanlarının Transformasyonel Liderlik Algısı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 25, 2011, 237-249.

D15. IŞIK, N., GÜL, H. VE KILINÇ, E. C., (2011), “Küresel Krizin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri: Karaman İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2011, 151-182.

D16. GÜL, H. VE AĞIRÖZ, A., (2011), “Mobbing Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler: Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 2, Aralık-2011, 29-49.

D17. GÜL, H. VE AYKANAT, Z., (2012), “Karizmatik Liderlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 2012, 17-37.

D18. MEHMET İNCE, HASAN GÜL, M. YAVUZ GÖZÜKARA, (2014), “Örgütsel Tükenmişliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri Ve Tarsus Devlet Hastanesi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 27, Nisan 2014, 97-122.

D19. HASAN GÜL VE MEHMET İNCE, (2014), “Etik Liderlik Ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 127-150.

D20. HASAN GÜL, MEHMET İNCE VE OYA KORKMAZ, (2014), “Çalışma Yaşamında Duygusal Zeka ve Bireylerin Duygusal Zeka Düzeylerini Kullanabilme Becerileri Üzerine Bir Araştırma”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Haziran-2014, 30-49.

D21. HASAN GÜL VE ARZU ALACALAR, (2014), “Otantik Liderlik İle İzleyicilerin Duygusal Bağlılıkları Ve Performansları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, 540-550.

D22. HASAN GÜL VE FURKAN ÇELEBİ, (2014), ““HÜKÜMET KADIN” FİLMİ EŞLİĞİNDE VİZYONER LİDERLİK”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, 147-154.

D23. MEHMET İNCE, HASAN GÜL VE M. YAVUZ GÖZÜKARA, (2015), “Duygusal Zekâ İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi, SB Elektronik Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 12, Ocak-2015, 226-245.

D24. MEHMET İNCE, HASAN GÜL, HAKAN CANDAN VE A. BURHAN ÇAKICI, (2015), “Örgütlerde Sınırlandırıcı Ya Da Sürükleyici Güç Olarak Farklılıkların Yönetimi”, Gümüşhane Üniversitesi, SB Elektronik Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 12, Ocak-2015, 292-321.

D25. HASAN GÜL VE MELİKE ŞENTÜRK, (2015), “Kurgunun Örgüt Biliminde Yeri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, 36-47.

D26. HASAN GÜL VE MELİKE ŞENTÜRK, (2015), “Beklenmeyen Olumsuz Çevresel Olaylar Sonrasında Örgütün Toparlanma Süreci Başarısını Artıran Faktörler”, Siirt Üniversitesi İktisadi Yenilik Dergisi, C: 3, S: 1, Temmuz 2015, 22-47.

D27. MURAT BURUCUOĞLU, ONUR ÇAPKULAÇ, HASAN GÜL, (2015), “Aile İşletmelerinde Nepotizmin Örgütsel Adalet Ve İş Performansı Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (International Journal Of Psychiatry And Psychological Researches), Doi: 10.17360/UHPPD.2015310995, Mayıs/Haziran/Temmuz/Ağustos 2015, İlkbahar-Yaz, Yıl: 2015, Sayı: 3, Cilt: 2, 33-59.

D28. MEHMET İNCE, HASAN GÜL, ERCAN OKTAY, HAKAN CANDAN, (2015), “İşkolik Davranışlarının İş-Yaşam Kalitesine Etkileri Üzerine Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, The Journal of Academic Social Science (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), Yıl:3, Sayı:13, Haziran 2015, 40-59.

D29. MEHMET İNCE, HASAN GÜL ve OYA KORKMAZ, (2015), “Çalışanların Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarında Demografik Değişkenlerin Etkisi: Özel Sektörde Bir Araştırma”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: Temmuz 2015, Cilt-Sayı: 8(3), ISSN: 2148-5801, e-ISSN: 1308-4216, 111-126.

D30. HASAN GÜL, MEHMET İNCE ve EMİN YÜREKLİ, (2017), “BİLGİ EKONOMİSİ VE YERLİ-YABANCI KAYNAKLI İNOVASYON ORTAMININ OLUŞTURULMASI”, SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3352, 60-75.

D31. HASAN GÜL, MEHMET İNCE VE HAKAN CANDAN, (2017), “OTANTİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Cag University Journal of Social Sciences, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), June 2017, 31-53.

 

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E1. GÜL, H., (2003), “Bilgi Toplumu Karizmatik Liderliğin Sonu Olur Mu?”, Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F., II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 767-782, Derbent-İzmit.

E2. TEKİN, M. VE GÜL, H., (2003), “Tokat İlinde Bulunan KOBİ’lerin Yapısı, Kalite Politikaları ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, III. Kalite Sempozyumu, 143-154, Bursa.

E3. TEKİN, M., GÜL, H., OKTAY, E. VE TEKİN, G. B., (2003), “Üniversite-KOBİ İşbirliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, VIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, 48-51, Bursa.

E4. İNCE, M., OKTAY, E. VE GÜL, H., (2004), “Bilgi ve Teknoloji Yönetimi Açısından Teknoparkların İşlevleri ve Kahramanmaraş Sanayi Profili Açısından Bir Değerlendirme”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt:III, 1409-1418, Kahramanmaraş.

E5. IŞIK, N., GÜL, H. VE KILINÇ, E. C., “Küresel Krizin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri: Karaman İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2. Yerel Ekonomiler Kongresi, 17-19 Haziran 2010, Sivas, Bildiri Kitabı, 295-318, 2010.

 

F. YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

F1. İNCE, M. VE GÜL, H., (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005.

F2. BEDÜK, A. (Editör), (2005), “Modern Yönetim Teknikleri”, (Kitap İçinde Bölüm) Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), Gazi Kitabevi, ISBN: 975-8895-61-3, 169-176, Ankara.

F3. ŞİMŞEK, M. Ş. VE ÇELİK, A. (Editör), (2008), “Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım”, (Kitap İçinde Bölüm) Örgütsel Çatışma Ve Yönetimi, Eğitim Kitabevi, ISBN: 975-591-0344-4, 267-296.

F4. AKIN, H. B., (Editör), (2010), “Temel İşletme: Girişimcilik, İş Kurma ve Yönetim, (Kitap İçinde Bölüm) Yönetim Fonksiyonları”, Adres Yayınları, İstanbul.

F5. ÖRÜCÜ, E. VE ÜNGÜREN, E. (Editör), (2013), “Örgütsel Davranış”, (Kitap İçinde Bölüm) İletişim ve Örgütsel İletişim, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

F6. BAKAN, İ. VE PAKSOY, M. (Editör), (2013), “Yönetim ve Organizasyon”, (Kitap İçinde Bölüm) Yönetim Kuramları, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

F7. KAYGIN, E. VE GÜVEN, B. (EDİTÖR), (2013), “Farklı Boyutlarıyla Kadın Girişimcilik”, (Kitap İçinde Bölüm), Türkiye’de Kadın Girişimciliği, Veritasakademi, İstanbul.

 

G. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK GÖREVLERİ

G1. Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD), 4 Ocak 2014.

G2. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business and Economics Research Journal: Berj), Küreselleşme ve Kimlik Etkileşimi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, 08.09.2014.

G3. “Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Uygulamadaki Durumunun Kuramsal Ve Uygulamalı Olarak Açıklanması”, Hakan KARA, Tarih Okulu Dergisi, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakjhs/issue/view/5000004238, Yıl: 2014, Sayı XVII.

G4. The Journal of Academic Social Science Studies (International Journal of Social Science), Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1349, Volume: 6, Issue: 6, p. 1285-1309, June 2013, Evaluation Of The Effect Of The Outsourcing On Resource Dependency And Transaction Cost Approach: A Research in Konya Oız, Turkey (Dış Kaynak Kullanımının Kaynak Bağımlılığı Ve İşlem Maliyeti Yaklaşımları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Konya OSB’de Bir Araştırma).

G5. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, “Dönüştürücü Liderlik Algısı İle Bilgi Yönetimi Kabiliyetleri Arasındaki İlişkiler: Kosgeb İşletmelerinde Örnek Bir Uygulama”, 24 Nisan 2013.

G6. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, “ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA”, Nisan 2015.

G7. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, “Örgütsel Etik Davranışlar: Bir Araştırma”, Nisan 2015.

G8. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 6, S: 2, 2017.

G9. Balıkesir İCE, 2017 3 adet bildiri hakemliği.

G10. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business and Economics Research Journal: Berj), Sözlü Saldırganlığın Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Algılanan Arkadaş Desteğinin Aracılık Rolü: Kazakistan Örneği, 22.05.2017.