Аты Кенже илим.кызм Фатих Файдалы
Э-куржун fatih.faydali@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-401
Телефону 492763/67 (621)
Сабактар

Резюме

Doğum Tarihi: 29.10.1990

Derece Bölümü Üniversite Bitirme Yılı
Lisans İşletme  Sakarya Üniversitesi 2012
Lisans (Çift Anadal) İktisat Sakarya Üniversitesi 2012
Yüksek Lisans  Muhasebe ve Finansman Sakarya Üniversitesi 2017
Doktora  İşletme Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Devam Ediyor.

 

 

  • Yüksek Lisans Tez Başlığı: Maliyet Dağıtım Anahtarlarının Bütünleşik Karar Verme Modeli ile Seçimi
    • Tez Danışmanı : Ahmet Vecdi CAN

Илимий иштери