1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-101 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ISL-103 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ISL-105 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН МАТЕМАТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
ISL-109 МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-102 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EKN-104 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İŞL-104 ЖҮРҮШ-ТУРУШ ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
EKN-110 КЫРГЫЗСТАН САЛЫК СИСТЕМАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İŞL-116 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН МАТЕМАТИКА II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İŞL-118 МАРКЕТИНГ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-201 МИКРОЭКОНОМИКА I 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
EKN-203 МАКРОЭКОНОМИКА I (КУРСТУК ИШ) 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EKN-205 ЭКОНОМИКАЛЫК ОКУУЛАРДЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
EKN-207 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EKN-211 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН СТАТИСТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-202 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
MYD-204 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İŞL-202 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EKN-202 МИКРОЭКОНОМИКА II 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EKN-206 МАКРОЭКОНОМИКА II 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EKN-212 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН СТАТИСТИКА II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
YOD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EKN-339 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКА I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EKN-343 АКЧА, КРЕДИТ ЖАНА БАНКТАР (АКЧА ТЕОРИЯСЫ ЖАНА САЯСАТЫ) 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EKN-301 ЭКОНОМЕТРИКА 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
EKN-305 ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-321 ӨНӨР-ЖАЙ ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-329 ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-335 ШААРЛАР ЖАНА РЕГИОНДОР ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EKN-340 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКА II 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EKN-344 ФИНАНСЫ (ФИНАНСЫ ТЕОРИЯСЫ ЖАНА САЯСАТЫ) 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
EKN-302 ЭКОНОМЕТРИКА II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
EKN-308 ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮҮ ЖАНА ӨНҮГҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-310 ДЕМОГРАФИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-312 АЙЫЛ-ЧАРБА ЭКОНОМИКАСЫ ЖАНА САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-346 ЭКОНОМИСТТЕР ҮЧҮН КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EKN-401 ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
EKN-403 УЛУТТУК ЭКОНОМИКА (КЫРГЫЗСТАН ЭКОНОМИКАСЫ) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EKN-409 САЛЫКТАР ЖАНА САЛЫКТАНДЫРУУ (МАМЛЕКЕТТИК ФИНАНСЫ) 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
EKN-405 ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ ЖАНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-411 ТУРИЗМ ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-461 ЭКОНОМИКАЛЫК ПРОГНОЗДОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EKN-402 ДҮЙНҮЛҮК ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-400 ЖАЛПЫ АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-406 КАПИТАЛ РЫНОГУН ЖАНА ПОРТФЕЛДИ АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
EKN-418 ОРТО АЗИЯ ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы