1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 3 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 3 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
IDE-100 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
IDE-101 НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ I (АНГЛИС ТИЛИ) 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
IDE-103 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
IDE-105 АДАБИЯТ ТААНУУГА КИРИШҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
IDE-107 УГУУ ЖАНА СҮЙЛӨӨ I 2 ( 2 - 1 ) 3 МC Түшүр
IDE-109 ОКУУ ЖАНА ТҮШҮНҮҮ I 2 ( 2 - 1 ) 3 МC Түшүр
IDE-111 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-113 ЧЕТ ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 1 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 1 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-102 НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ II (АНГЛИС ТИЛИ) 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
IDE-104 АДИСТИК ФИЛОЛОГИЯГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-106 АНГЛИС ТИЛИНИН МОРФОЛОГИЯСЫ (КУРСТУК ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
IDE-108 УГУУ ЖАНА СҮЙЛӨӨ II 2 ( 2 - 1 ) 3 МC Түшүр
IDE-110 ОКУУ ЖАНА ТҮШҮНҮҮ II 2 ( 2 - 1 ) 4 МC Түшүр
IDE-112 НЕГИЗГИ ТИЛДИН ТАРЫХЫ (АНГЛИС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
IDE-114 ЧЕТ ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-201 ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-201 НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ III (АНГЛИС ТИЛИ) 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
IDE-203 АНГЛИС ТИЛИНИН СЕМАНТИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
IDE-205 АКАДЕМИЯЛЫК ЖАЗУУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
IDE-207 УЛУУ БРИТАНИЯНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА МАДАНИЯТЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-209 КОТОРМОНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-211 ЧЕТ ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
IDE-213 ФИЛОЛОГИЯДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-202 АТА-М. ТАР, КЫРГ.Н ГЕОГ., КЫРГ. Т. Ж-А АД. (МАМ. СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-202 ПЕДАГОГИКА 1 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-202 НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ IV (АНГЛИС ТИЛИ) 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
IDE-204 ДИСКУРС-АНАЛИЗ (КУРСТУК ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
IDE-206 МАДАНИЯТ АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯНЫН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-208 АМЕРИКА ТАРЫХЫ ЖАНА МАДАНИЯТЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
IDE-210 ЧЕТ ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İDE-321 НЕГИЗГИ ТИЛДИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İDE-323 АНГЛИС ДРАМАСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
İDE-325 АНГЛИС РОМАНЫ I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
İDE-327 НЕГИЗГИ ТИЛ II (СЕМАНТИКА) 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
İDE-329 КОТОРМОНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
İDE-337 АМЕРИКА РОМАНЫ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-339 ЭКОНОМИК., САЯСИЙ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-341 КИНОДО АДАБИЯТ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-343 АДАБИЙ ТҮШҮНДҮРҮҮ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-345 АМЕРИКАЛЫК ИНДЕЕЦТЕРДИН АҢГЕМЕЛЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-347 АФРО-АМЕРИКАЛЫК АҢГЕМЕЛЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-349 АТАЙЫН МАКСАТТАР ҮЧҮН АНГЛИС ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-351 КӨРКӨМ АДАБИЯТТЫ КОТОРУУ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-353 ИЛИМИЙ ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-355 АНГЛИСЧЕ ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-357 БАЛДАР АДАБИЯТЫНАН ТАНДАЛМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-359 АНГЛИСЧЕ ОКУУ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İDE-322 НЕГИЗГИ ТИЛ III (СИНТАКСИС) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İDE-324 АНГЛИС ДРАМАСЫ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
İDE-326 АНГЛИС РОМАНЫ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
İDE-328 НЕГИЗГИ ТИЛ IV (ДИСКУРС-АНАЛИЗ) 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
İDE-330 ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТТЫ ОКУТУУ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
İDE-338 АМЕРИКА РОМАНЫ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-340 ЭКОНОМИ., САЯСИЙ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-342 АЗЫРКЫ АНГЛИЯДАГЫ СОЦИАЛДЫК ЖАШОО 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-344 АДАБИЙ ТҮШҮНДҮРҮҮ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-346 АМЕРИКАЛЫК ИНДЕЕЦТЕРДИН АҢГЕМЕЛЕРИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-348 АФРО-АМЕРИКАЛЫК АҢГЕМЕЛЕРИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-350 АТАЙЫН МАКСАТТАР ҮЧҮН АНГЛИС ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-352 КӨрКӨМ АДАБИЯТТЫ КОТОРУУ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-354 ИЛИМИЙ ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-356 КОТОРМОНУН МЕТОДДОРУ ЖАНА КАРАЖАТТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-358 АЯЛ АДАБИЯТЫН АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-360 АНГЛИСЧЕ ОКУУ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İDE-421 МАДАНИЯТ АРАЛЫК КОММУНИКАЦИИНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İDE-423 НЕГИЗГИ ТИЛ V (АНГЛИСЧЕ ИШ ЖАЗУУЛАРЫ) 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
İDE-425 КОТОРМОНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ III 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-401 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
İDE-441 ШЕКСПИР ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-453 ИЛИМИЙ ДИСКУРСКА ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-437 САЛЫШТЫРМА АДАБИЯТ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-439 САЛЫШТЫРМА ДРАМА I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-443 TOEFL ТЕСТТЕРИН ТАПШЫРУУГА ДАЯРДЫК I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-445 АЗЫРКЫ УБАКТАГЫ МЕДИАТЕКСТТИ ТАЛДОО I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-447 СЕМИОТИКА I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-449 КОТОРМОЧУЛУКТУН ПРАГМАТИКАЛЫК АСПЕКТТЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-451 АНГЛИС КЫСКА АҢГЕМЕЛЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İDE-422 АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫ ЖАНА КРИТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İDE-424 ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İDE-426 НЕГИЗГИ ТИЛ VI (АКАДЕМИЯЛЫК ЖАЗУУ) 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
İDE-438 САЛЫШТЫРМА АДАБИЯТ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-440 САЛЫШТЫРМА ДРАМА II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-442 САЛЫШТЫРМА ТИПОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-444 TOEFL ТЕСТТЕРИН ТАПШЫРУУГА ДАЯРДЫК II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-446 АЗЫРКЫ УБАКТАГЫ МЕДИАТЕКСТТИ ТАЛДОО II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-448 СЕМИОТИКА II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-450 КОТОРМОЧУЛУКТУН ПРАГМАТИКАЛЫК АСПЕКТТЕРИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-452 АНГЛИС КЫСКА АҢГЕМЕЛЕРИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
İDE-454 ИЛИМИЙ ДИСКУРСКА ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы