1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İŞL-101 МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EKN-101 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İŞL-105 УКУК ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
İŞL-107 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
İŞL-115 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН МАТЕМАТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-102 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EKN-104 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
İŞL-108 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
İŞL-112 СООДА УКУГУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İŞL-116 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН МАТЕМАТИКА II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İŞL-152 МАРКЕТИНГ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-211 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН СТАТИСТИКА I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EKN-215 МИКРОЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FIN-201 ФИНАНСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
FIN-203 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ISL-217 ӨНДҮРҮШТҮК ЭСЕП 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STJ-202 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 ФИНАНСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
FİN-202 ФИНАНСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
EKN-210 МАКРОЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EKN-212 БИЗНЕС ЖАНА ЭКОНОМИКА ҮЧҮН СТАТИСТИКА II 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İŞL-226 ӨНДҮРҮШТҮК ЭСЕП 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-202 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
MYD-204 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FİN-301 ФИНАНСЫЛЫК ЭКОНОМЕТРИКА I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
İŞL-349 ӨНДҮРҮШТҮК НАРКТЫ БАШКАРУУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
İŞL-351 КОРПОРАТИВДИК ФИНАНСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EKN-351 ДҮЙНӨЛҮК ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
FİN-315 ФИНАНСЫЛЫК ДЕРИВАТИВДЕР ЖАНА РЫНОКТОР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-317 ФИНАНСЫЛЫК КЫЗМАТТАРДЫН МАРКЕТИНГИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-319 ТЫШКЫ СООДА ЖАНА ФИНАНСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-321 МАМЛЕКЕТТИК ФИНАНСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-303 ФИНАНСЫЛЫК ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-323 МИЛДЕТТЕМЕЛЕР УКУГУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EKN-355 АКЧА ТЕОРИЯСЫ ЖАНА САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-353 БАШКАРУУ ЖАНА УЮМ ТЕОРИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-335 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН КОМПЬЮТЕРДИК ПРОГРАММАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FİN-302 ФИНАНСЫЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
FİN-304 ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТОРДУН АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FİN-306 БАНКТЫК БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
FİN-316 ФИНАНСЫЛЫК ЭКОНОМЕТРИКА II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-320 ФИНАНСЫДА ОПТИМИЗАЦИЯ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-322 БААЛУУ КАГАЗДАР УКУГУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-324 ИШ ЖАНА СОЦИАЛДЫК КОРГОО УКУГУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-308 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-350 АДАМ РЕСУРCТАРЫН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EKN-350 ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ЖАНА ӨСҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FİN-403 АКТИВДЕРДИ ЖАНА ПАССИВДЕРДИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FİN-401 ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ АНАЛИЗДОО ЖАНА ПОРТФЕЛДИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FİN-437 КЫРГЫЗСТАН ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
FİN-405 ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-407 ФИНАНСЫДА САНДЫК ЫКМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-409 ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-411 КАРЫЗДЫ БАШКАРУУ ЖАНА КРЕДИТТИК АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-413 БЮДЖЕТТИК ТЕОРИЯ ЖАНА САЯСАТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-415 САЛЫК УКУГУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-417 УБАКЫТТЫК КАТАРЛАР АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EKN-433 ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EKN-435 ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ ЖАНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FİN-402 АУДИТ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FİN-404 САЛЫК СИСТЕМАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
FİN-410 ФИНАНСЫЛЫК МОДЕЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-412 ИШКАНАНЫ БААЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-414 КАПИТАЛДАР РЫНОГУ ЖАНА БАКНТЫК УКУК 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-422 ЖҮРҮМ-ТУРУМ ФИНАНСЫСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-416 ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗҮН-ӨЗҮ БАШКАРУУНУН ФИНАНСЫСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-418 КАМСЫЗДАНДЫРУУ ЖАНА РИСКТИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
FİN-420 ФИНАНСЫЛЫК УБАКЫТТЫК КАТАРЛАР АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-450 УЮМ ИЧИНДЕГИ ЖҮРҮМ-ТУРУМ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EKN-404 ТҮРКИЯ ЭКОНОМИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы