1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIO-100 ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИН ЗАМАНБАП КОНЦЕПЦИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-117 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ULS-101 САЯСИЙ ТАРЫХ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-103 УКУК ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-105 САЯСАТ ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-107 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИ ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ULS-118 САЯСИЙ ТАРЫХ II 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
YÖD-102 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ULS-122 КОНСТИТУЦИЯЛЫК УКУК 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ULS-124 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН НЕГИЗГИ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ULS-120 СОЦИОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ULS-126 ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ҮЧҮН МАТЕМАТИКА 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ULS-201 ТҮРК САЯСИЙ ТУРМУШУ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-203 ЭЛ АРАЛЫК УКУК 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-205 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ULS-207 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 4 ( 2 - 4 ) 4 МC Түшүр
ULS-209 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I** 4 ( 2 - 4 ) 4 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ULS-214 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
EKN-220 ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ҮЧҮН СТАТИСТИКА 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
ULS-216 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОЛОГИЯЛЫК САЯСАТ (ЭКОЛОГИЯ) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ULS-218 ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАР (ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА САЯСИЙ) 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-202 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ULS-220 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ II (ОРУС ТИЛИ) 4 ( 2 - 4 ) 6 ТС Түшүр
ULS-222 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ II (КЫТАЙ ТИЛИ) 4 ( 2 - 4 ) 6 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ULS-335 ЭЛ АРАЛЫК ЖЕКЕ УКУК 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ULS-339 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ULS-337 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ULS-349 ЭЛ АРАЛЫК АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРДИН АНАЛИЗИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-341 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ III (ОРУС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ULS-343 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ III (КЫТАЙ ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ULS-345 БАШКАРУУ ИЛИМИН ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-347 СОЦИАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-355 ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-363 СЫНЧЫЛ ОЙЛОМ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-367 ДИПЛОМАТИЯ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-369 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-351 ЭЛ АРАЛЫК ТАБИГЫЙ РЕСУРСТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-353 КЫЛМЫШ ЖАЗЫК УКУГУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-357 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ ТЕКСТТЕРДИ АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-361 СССРДИН ТАРЫХЫ ЖАНА АНЫН КЫЙРОО ПРОЦЕССИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-365 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-371 ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-373 КОНФЛИКТҮҮ РЕГИОНДОР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-375 САЛЫШТЫРМАЛУУ САЯСАТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-359 АДАМ УКУКТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ULS-336 ТЫШКЫ САЯСАТ АНАЛИЗИН ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ULS-338 ГЛОБАЛДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕ КЫРГЫЗСТАН 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
ULS-340 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ULS-342 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ IV (ОРУС ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ULS-344 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ IV (КЫТАЙ ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
ULS-346 АДМИНИСТРАТИВДИК УКУК 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-348 УЛУТЧУЛДУК ЖАНА АЗЧЫЛЫКТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-350 ЭЛ АРАЛЫК ЖАРААНДЫК КООМ УЮМДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-352 ЭЛ АРАЛЫК САЯСИЙ УЮМДАШУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-354 ТҮРК САЯСИЙ ТУРМУШУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-356 ЕВРАЗИЯ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-358 ӨНҮГҮҮ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-360 ААЛАМДАШУУНУН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-362 САЛЫШТЫРМАЛУУ САЯСИЙ СИСТЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-364 ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-366 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ НЕГИЗГИ ТЕКСТЕР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-368 ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУН ПРАКТИКАЛЫК ЭРЕЖЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-370 САЯСАТТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-372 САЯСАТТЫН ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-374 ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-376 ТЫНЧТЫКТЫ ОРНОТУУ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-378 ТҮНДҮК-ТҮШТҮК МАМИЛЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-380 ДИН ЖАНА САЯСАТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ULS-427 ТҮРКИЯНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ULS-429 ЭЛ АРАЛЫК КООПСУЗДУК 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ULS-431 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
ULS-433 АДМИНИСТРАТИВДИК БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-435 ЕВРОПА СОЮЗУНУН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-437 КӨП УЛУТТУУ ФИРМАЛАР ЖАНА АЛАРДЫН САЯСАТТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-439 ГЛОБАЛДАШУУ ПРОБЛЕМАЛАРЫНЫН КАРАЛЫШЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-441 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-443 РЕГИОНАЛДЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-445 ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК УЮМДАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-447 САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ЖАНА БАСЫМ ТОПТОРУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-449 ЭЛ АРАЛЫК ТЕРРОРИЗМ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-451 ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШТА САЯСАТ ЖАНА КООМ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-453 БОРБОРДУК АЗИЯДА САЯСАТ ЖАНА КООМ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-455 АКШНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-457 ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА АЗИЯ-ТЫНЧ ОКЕАНЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-459 ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА ЛАТЫН АМЕРИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-461 ЭЛ АРАЛЫК ЭНЕРГИЯ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-463 САЯСИЙ ГЕОГРАФИЯ ЖАНА ГЕОСАЯСАТ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-465 ДЕМОКРАТИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-467 БОРБОРДУК АЗИЯНЫН КООПСУЗДУК ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ULS-422 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
ULS-424 ДИПЛОМАТИЯЛЫК ЖАЗЫШУУ ЖАНА ПРОТОКОЛ ЭРЕЖЕЛЕРИ 4 ( 3 - 2 ) 6 МC Түшүр
STJ-402 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
ULS-426 ДИПЛОМАТИЯЛЫК ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨР ЖАНА КОНСУЛДУК КЫЗМАТТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-428 КМШ (КӨЗКАРАНДЫ ЭМЕС МАМЛЕКЕТТЕРДИН ШЕРИКТЕШТИГИ) 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-430 БАСЫМ ТОПТОРУНУН ТЫШКЫ САЯСАТКА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-432 ОРУСИЯНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-434 КЫТАЙДЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-436 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-438 ТҮРКИЯНЫН ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-440 ЭЛ АРАЛЫК СООДА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-442 ЭЛ АРАЛЫК ДИПЛОМАТИЯНЫН ПРАКТИКАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-444 ТҮРКИЯ, КАВКАЗ ЖАНА БОРБОРДУК АЗИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-446 БОРБОРДУК АЗИЯДА РЕГИОНАЛДЫК УЮМДАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-448 ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА АФРИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-450 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДЕ КРИТИКАЛЫК ТЕОРИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-452 ЭЛ АРАЛЫК СУУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-454 СТРАТЕГИЯЛЫК ТЕОРИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-456 ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК УЮМДАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-458 ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТТА ТҮШТҮК АЗИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
ULS-460 ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШТА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы