Изилдөөлөр

Кафедра төмөнкү багыттар боюнча изилдөө иштерин жүргүзөт:

  • Дифференциал, айырма жана интегралдык теңдемелер
  • Геометрия
  • топологиялары
  • Анализ жана функциялар теориясы
  • Сандык анализ
  • Колдонмо математика
  • Оптималдуу физика процесстерин башкаруу
  • Математика жана физика билим берүү

 
Биздин кафедрада жума сайын илимий семинарлар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Ушундай жол менен маалымат жана тажрыйба студенттер менен бөлүшүлөт.

Илимий долбоорлор:

2016

2017

2018