Илимий-изилдөө иштери

Бөлүмдө математиканын түрдүү багыттары боюнча илимий-изилдөө иштери жүргүзүлөт:

  • Дифференциалдык, айырма жана интегралдык теңдемелер
  • Геометрия
  • Топология
  • Анализ жана функциялар теориясы
  • Сандык анализ
  • Колдонмо математика
  • Процесстерди оптималдуу башкаруу
  • Математиканы жана физиканы окутуу методикасы

Илимий долбоорлор:

2016

2017

2018

 

Бөлүмдө жума сайын илимий семинарлар өткөрүлүп, анда окутуучулар жана студенттер ар кандай илимий темаларда докладдарды угуп жана талкуулап, маалымат алмашып турушат.