БАЙЛАНЫШ

Ч. Айтматов атындагы Жал кампусу, Технология борбору,

Консерваториянын имараты, 8-бөлмө.

Тел.: 00996 312 492781 / 492788.

bilgi.konser@manas.edu.kg