Маданияттын  музыкалык искусство тармагындагы  элдик, заманбап (эстрадалык)  аткаруучуларын тарбиялоо.

 

  1. Музыкалык искусствонун европалык жазма, оозеки салттагы профессионалдык, заманбап  тармактары боюнча музыкалык  сабаттуулукка окутуу;
  2. Окуу программасында белгиленген теориялык  окутуунун негизинде практика менен айкалыштыруу;
  3. Инновациялык технологиянын музыкалык искусстводогу орду тууралуу маалыматтарды  студенттерге жеткирүү;
  4. Бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрүн  хор, оркестр, түрдүү аспаптар коштогон ансамблдердин солисттери болууга даярдоо менен бирге  архивдик  мекеме, үн жаздыруу студиясы, маалымат каражат системасы жана башкалар менен тааныштыруу;
  5. Түрк тилдүү элдердин музыкалык маданиятын илимий изилдөө иштерин жүргүзүүгө тарбиялоо;
  6. Музыкалык искусство жаатындагы семинар, илимий-практикалык конференцияларды, жыйындарды, симпозиумдарды, искусство чеберлери менен жолугушууларды уюштуруу.