1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RES-101 КӨРКӨМ ӨНӨР САБАГЫНА КИРИШҮҮ I 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RES-103 СҮРӨТ I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
RES-105 ЖИВОПИСЬ ТЕХНИКАСЫ ЖАНА ПЕРСПЕКТИВА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
RES-107 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ I (БАЙЫРКЫ ДҮЙНӨ Ж-А ОРТО КЫЛЫМ ДООРУ) 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
RES-109 ПЛАСТИКАЛЫК АНАТОМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
RES-111 МАТЕМАТИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 КӨРКӨМ ӨНӨР САБАГЫНА КИРИШҮҮ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RES-102 КӨРКӨМ ӨНӨР САБАГЫНА КИРИШҮҮ II 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
RES-104 СҮРӨТ II 4 ( 2 - 4 ) 4 МC Түшүр
RES-108 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ II (ЖАРАЛУУ ЗАМАНЫ ЖАНА 17-18-КЫЛЫМ) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-152 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RES-201 ЖИВОПИСЬ I 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
RES-203 СҮРӨТ III 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
RES-211 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ III (19-20-КЫЛЫМ) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
RES-213 ДҮЙНӨНҮН ТАБИГЫЙ КӨРҮНҮШҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RES-221 МОДЕЛДӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
RES-223 КӨРКӨМ ЖАСАЛГАЛОО 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RES-202 ЖИВОПИСЬ II 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
RES-204 СҮРӨТ IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RES-212 КЫРГЫЗ ИСКУССТВО ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RES-214 КОМПОЗИЦИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RES-222 МУЗЕЙ ИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RES-301 ЖИВОПИСЬ III 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
RES-307 КОМПОЗИЦИЯ II 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
RES-309 ТҮРК ИСКУССТВО ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
RES-311 ИСКУССТВОНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
RES-325 САХНАНЫ ЖАСАЛГАЛОО 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
RES-327 БАСМА ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RES-302 ЖИВОПИСЬ IV 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
RES-308 КОМПОЗИЦИЯ III 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
RES-310 ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫ АНАЛИЗДӨӨ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RES-326 КӨРГӨЗМӨ ЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДАЯРДОО ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RES-328 МИФОЛОГИЯ ЖАНА ИКОНОГРАФИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RES-401 ЖИВОПИСЬ V 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
RES-407 КОМПОЗИЦИЯ IV 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
RES-409 МАТЕРИАЛДАР МЕНЕН ИШТӨӨ I 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
RES-425 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RES-408 КОМПОЗИЦИЯ V 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
RES-410 ДОЛБООР ТҮЗҮҮ ИШИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RES-412 МАТЕРИАЛДАР МЕНЕН ИШТӨӨ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
RES-426 КӨРКӨМ ӨНӨР СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
RES-428 ФОТОГРАФИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы