Аркага
2 Март 2020

Öğretim Elemanlarımızın 2019 Yılı İçindeki Yayınları


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-BAŞBUĞ, Zuhal, Başbuğ, Fatih (2019), “Temel Sanat Eğitimi Dersinin İşlenişinde Video Gösterim Yöntemi”, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi Dergisi, Bişkek-KIRGIZİSTAN.   

-BAŞBUĞ, Zuhal, Başbuğ, Fatih (2019), “Temel Sanat Eğitimi Açısından Gestalt Felsefesi”, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Razzakov Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi Dergisi, Bişkek-KIRGIZİSTAN.

-BAŞBUĞ Fatih, (2019), “Resim Sanatında Görsel Algı ve Düşüncenin İmgesi” Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın Aşamasında).

-BAŞBUĞ Fatih, ÖZKARAKOÇ, Özcan, (2019), “Mekteb-i Harbiye-i Şahane ve Mekteb-İ Tıbbiye’nin Türk Resim Eğitimine Katkısı” Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın Aşamasında).

-ÖZKARAKOÇ, Özcan, BAŞBUĞ Fatih, (2019), “Mekân İçinde Mekanı Yeniden Yaratan Bir Heykeltıraş; Do Ho Suh” Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayın Aşamasında).

-BAŞBUĞ Fatih, (2019), “Türk Resim Sanatında Görsel Algı Üzerine Bir Değerlendirme” Kalemişi Dergisi, (Yayın Aşamasında).