Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Көркөм өнөр факультети, 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН