Окууту кыргыз жана түрк тилдеринде

Программаны сыпаттоо: Сүрөт бөлүмүндө студенттер 4-жыл билим алышат. Студенттер 4-жылдын ичинд окуу программасына жараша искусство боюнча сабактарды, маданият сабактарын жана жалпы милдетүү сабактарды алышат.

Сүрөт бөлүмүнө атайын жарыяланган сынак менен кабыл 20 студент жылына кабыл алынат. Бир студент университетти бүтүрүш үчүн 4-жылда жалпысынан 240 ECTS (кредит) сабак алып баардык сабактарында ийгиликтүү болушу керек.

Студенттер 4-жылдык окуу программасы боюнча милдетүү түрдө стаж комиссиясы аркылуу тастыкталган реклама, медиа мекемелеринде, сүрөт ательелеринде, университеттерде жеке иш каналарда практикадан өтүп келишет. Практика боюнча

Факультетти бүтүрүү шарты: Окуу системасы 8-жарым жылдык жана жалпы 240 ECTS сабактарды ийгиликтүү окуп бүтүрүү.

Ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү: Бүтүрүүчүлөрүбүз жеке искусство иш каналарында, мамлекеттик мекемелерде, музейлерде, галерия жана ательеде, искусство менен байланышкан ар кандай мекемелерде ишке орношо алышат. Магистратура билимин алып искусство боюнча сабак берүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ.

Өзүн өнүктүрүү:  Бакалварды бүтүргөн студент магистратура программасын окуп кетүү мүмкүнчүлүнө ээ.