Башкаруу

Бөлүм башчысы                               : ф.и.д., проф. Жамгырбек Бөкөшов

Бөлүм катчысы                                : Перизат Садамбаева

 

Бөлүмдүн башкаруу кеӊеши

  •  ф.и.д., проф. Жамгырбек Бөкөшов
  • ф.и.д., проф. Жылдыз Урманбетова
  • PhD., проф. Вефа Ташделен
  • PhD. Кишимжан Эшенкулова
  • PhD. Абдирашит Бабатаев