Башкаруу

Бөлүм башчысы                               : проф., док. Жамгырбек Бөкөшов

Бөлүм катчысы                                : Дамира Кайдалиева

 

Бөлүмдүн башкаруу кеӊеши

  •  проф., док. Жамгырбек Бөкөшов
  • проф., док. Жылдыз Урманбетова
  • проф., док. Вефа Ташделен
  • PhD. Кишимжан Эшенкулова
  • PhD. Абдирашит Бабатаев