Философия бөлүмүнүн негизги максаты – эл аралык стандарттарга ылайык окуу программаларынын негизинде дүйнөлүк философия тажрыйбасына таянган, түрк элдеринин философиялык мурасын жакшы билген, азыркы коомдун маанилүү маселелерин иликтеп – изилдөөгө жөндөмдүү адистердин жаңы муунун окутуп, тарбиялоо. Философия бөлүмү студенттердин азыркы философиянын алдыңкы үлгүлөрү менен таанышуусуна, алган билимин социалдык практика менен айкаштыруусуна, философияны кыргызча, түркчө ээн – эркин сүйлөткөн жана окута алган деңгээлге жетишүүсүнө шарт түзүү.