Философия бөлүмүнүн магистратура программасын бүтүргөн магистранттар боюнча төмөндөгү адрестен маалыматтарды алууга болот: 

http://bis.manas.edu.kg/thesis/index.php?r=site/wpm&lang=tr&m=mezun&dm=magistr&ins=sbe

 

 

Жылдарга карата бүтүрүүчүлөрдүн саны (Бакалавр)

Бүтүрүү жылы

Студенттин саны

Жалпы

2013

10

77

2014

13

2015

10

2016

10

2017

16

2018

10

2019

8