КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИ  

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

                                                  ФИЛОСОФИЯ БӨЛҮМҮ

 

Жылдарга карата бүтүрүүчүлөрдүн саны

Бүтүрүү жылы

Студенттин саны

Жалпы

2013

10

 

 

59

 

 

2014

13

2015

10

2016

10

2017

16