Философия бөлүмү Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин гуманитардык факультетинин алдында 2008-жылы университеттин окумуштуулар кеңешинин 2008-3.24-чечиминин негизинде ачылган.

2008-2009-жылы Философия бөлүмү алгачкы студенттерди кабыл алган.

Бөлүмдө ф.и.д., профессор Мааметайып Жумагулов, ф.и.д.,  профессор Клара Ажыбекова, ф.и.д., профессор Осмон Тогусаков , ф.и.д., доцент Үмүт Асанова,  доц. м.а. Казым Йылдырым, ф.и.к., Калык Ибраимов, ф.и.к., Людмила Сманбекова иштеп кетишкен.

Бүгүнкү күндө Философия бөлүмүндө ф.и.д., профессор Жамгырбек Бөкөшов, ф.и.д., профессор Жылдыз Урманбетова, ф.и.д.,  профессор Вефа Ташделен,  ф.и.д., профессор Аскар Бекбоев, ф.и.д., профессор Нур Саралаев, ф.и.к., доцент Нурзак Асанбеков, PhD. Кишимжан Эшенкулова, PhD. Абдирашит Бабатаев, ф.и.к. Саветбек Абдрасулов иштейт.