Философия бөлүмү Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин гуманитардык факультетинин алдында 2008-жылы университеттин окумуштуулар кеңешинин 2008-3.24-чечиминин негизинде ачылган.

2008-2009-жылы Философия бөлүмү алгачкы студенттерди кабыл алган.

Бөлүмдө ф.и.д., профессор Клара Ажыбекова, ф.и.д., профессор Осмон Тогусаков , ф.и.д., доцент Үмүт Асанова,  ф.и.д., доцент Нурзак Асанбеков, доц. м.а. Казым Йылдырым, ф.и.к., Калык Ибраимов, ф.и.к., Людмила Сманбекова иштеп кетишкен.

Бүгүнкү күндө Философия бөлүмүндө ф.и.д.,  профессор Жамгырбек Бөкөшов, ф.и.д., профессор Жылдыз Урманбетова, ф.и.д.,  профессор Вефа Ташделен, ф.и.д., профессор Мааметайып Жумагулов, ф.и.д., профессор Аскар Бекбоев, ф.и.д., профессор Нур Саралаев, ф.и.к. Саветбек Абдрасулов, PhD. Кишимжан Эшенкулова, PhD. Абдирашит Бабатаев иштейт.