Илимий долбоорлор, гранттар

ф.и.д., проф. Жамгырбек Бөкөшов

- Фонд Кристенсен. Кыргыз салт билимдери. 2010- 2015.

- НАТО программасы. Безопасность в Центральной Азии. Анкара. 2011

- ЮСАИД гранты. Мыйзам долбоорлорун лингвистикалык экспертизадан өткөрүү. 2015

- "Манас" эпосундагы салттуу билимдерди изилдөө. 2019-2020

ф.и.д., проф. Жылдыз Урманбетова

- Кыргызстандагы модернизация процесстери

- Борбордук Азиядагы демократия кризиси

- МОН КР проектиси  2018-2019 жж

- Формирование парламентаризма в Кыргызской Республике - 2017-2019 МОиН КР

Ph.D. Абдирашит Бабатаев

- Жарандардын диний сабаттуулугун жогорулатуу долбоору, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу  Ыйман фонду, Бишкек, 2019 (Долбоордун жетекчиси)

- Теология факультеттеринде окутулуучу негизги окуу китептеринин жазылышы жана кыргызчага которулушу» проекти, Кыргыз-Түрк “Манас” университети, 2018, Бишкек/Кыргызстан (Изилдөөчү)

- «Даанышмандык жана психолгиялык кызмат көрсөтүү» проекти, Кыргыз-Түрк “Манас” университети, 2017, Бишкек/Кыргызстан (Изилдөөчү)

- Кыргыз Республикасында жарандык иденттүүлүк маселелери: социологиялык изилдөө, Кыргыз-Түрк “Манас” университети Гуманитардык факультети,  24/02/2014, Бишкек/Кыргызстан (Изилдөөчү)

Ph.D. Кишимжан Эшенкулова

- 2018, March-April Central Asia Case Study: Violent Extremism and Gender in Kyrgyzstan, USAID-MSI Project, USA.

- 2014-2015 Philosophical Approaches: The Role of Islamic Education and Institutions in Post-Soviet Kyrgyz Society, Indiana University, Center for the Study of the Middle East, Indiana, USA.

- 2013-2014 Кыргыз Республикасында жалпы жарандык иденттүүлүк маселелери (Социологиялык изилдөө), КТМУ, Бишкек