Философия бөлүмүнүн профессордук курамы:

Даражасы

Толук ставкалуу

Жарым ставкалуу/Саатына акы төлөнүүчү

Жалпы

Проф., Др.

3

3

 

 

 

9

Доц., Др.

0

0

Доц., м. а.

0

0

Др.,

2

1

Академиялык адис

0

0

Ассистент

0

0

Административдик адис

0

0

 

2017-2018 окуу жылындагы студенттердин саны

Даярдоо

I

II

III

IV

Магистратура

Докторантура

Жалпы

10

12

9

9

12

9

-

61