2017-2018 окуу жылындагы дипломдук иштин темалары

No

Студенттин аты-жөнү

Дипломдук иштин аталышы

Жетекчинин даражасы, аты-жөнү

1

Берен Самидин уулу

Жарандык иденттүүлүк Кыргызстандын негизинде

Проф., Др. Жылдыз Урманбетова

2

Кундуз Арыстанбекова

Кыргыз философиясындагы адам маселеси

Проф., Др. Жамгырбек Бөкөшов

3

Акылай Касымалы кызы

Заманбап философияда гиперреалдуулук маселеси

Др. Кишимжан Эшенкулова

4

Динара Болотбек кызы

Кыргыз маданиятынын аксиологиялык негиздери

Проф., Др. Жамгырбек Бөкөшов

5

Калия Бактыбек кызы

Ю.Хабермастын чыгармаларындагы коммуникативдик аӊ сезим маселеси

Др. Кишимжан Эшенкулова

6

Жалил Барыктабасов

Жусуп Баласагындын саясат философиясындагы адилет маселеси

Др. Абдирашит Бабатаев

7

Майрамкүл Сапарбекова

Заманчы-акындардын этикалык көз караштары

Др. Абдирашит Бабатаев

8

Анара Каримова

Мишель Фуконун философиясында сөз жана нерсе түшүнүгү

Др. Кишимжан Эшенкулова

9

Айжамал Уралбекова

Альбер Камюнун философиясындагы суицид  маселеси

Др. Абдирашит Бабатаев

10

Мухаммед Селим Алкан

Күн түшүнүгү: илимий жана философиялык көз карашта

Др. Кишимжан Эшенкулова

11

Аксана Абдрасулова

“Оюн”- кыргыз маданиятынын феномени катары: философиялык анализ

Проф., Др. Жылдыз Урманбетова

12

Мээрим Карыбаева

Х.Ортега-и-Гассеттин чыгармаларындагы

тарыхый доор түшүнүгү

Проф., Др. Жылдыз Урманбетова