Аты Доц.Др. Ümüt ASANOVA
Э-куржун umut.asanova@gmail.com
Кабинет 220
Телефону 00996 312 49 27 52 (1204)
Сабактар

FEN-102 : ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

FEN-102 : АЗЫРКЫ ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ (Социология Бөлүмү )

FLS-219 : РИТОРИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-219 : РИТОРИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Эстрадалык Вокал Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Колдонмо Математика жана Информатика Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Биология Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Математика Бөлүмү )

FEN-102 : ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ (Англис Тили жана Адабияты Программасы )

FLS-317 : БИЛИМ БЕРҮҮ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-412 : ОРИЕНТАЛИЗМ, ВЕСТЕРНИЗМ ЖАНА КОМПАРАТИВИЗМ Ф.СЫ (Философия Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Эстрадалык Вокал Бөлүмү )

İLS-522 : ИЛИМДИН УЧУРДАГЫ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

FLS-540 : ФИЛОСОФИЯЛЫК ОРИЕНТАЛИЗМ, ВЕСТЕРНИЗМ ЖАНА КОМПАРАТИВИЗМ (Философия Бөлүмү )

FLS-545 : БАЙЫРКЫ ЭТИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-560 : 19-КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ АКЫНДАРЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК КӨЗ КАРАШТ (Философия Бөлүмү )

Резюме

Аты, атасынын аты, фамилиясы: Үмүт Асанова                                                                                       

Туулган күнү, айы, жылы: 24 март 1949 ж. (24.03.1949)

 

Билими

Даражасы

Кафедра/Программа

Университет

Окуу мөөнөтү

Филолог, англис тилинин мугалими тууралуу диплом

Англис тили кафедрасы, чет тилдер факультети

 

Кыргыз Мамлекеттик Университети

1966-1971

Философия илимдеринин кандидаты

Философия кафедрасы

Кыргыз Мамлекеттик Университети

1978-1981

Квалификация жогорулгандыгы ж-ө сертификат

Квалификацияны жогорулатуу Институту, Философия кафедрасы

Казах Мамлекеттик Университети

1985-1986

Доцент

Философия кафедрасы

Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Институту

1986

Квалификация жогорулгандыгы ж-ө сертификат

Квалификацияны жогорулатуу Институту, Философия кафедрасы

Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик Университети

 

1990

Ардактуу профессор

Философия жана Дүйнөлүк маданияттар кафедрасы

Бишкек Гуманитардык Университети

1996

Философия илимдеринин доктору

Философия жана Укук Институту (соискатель катары)

 

Кыргыз Республикасынын Илимдер Улуттук Академиясы

2001

 

Магистрлик диссертациянын аты жана жетекчилердин аты-жөнү: жок

Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD): Смешанные браки как социальная проблема капиталистического общества (Критический контент-анализ современных буржуазных социологических иследований).  Илимий жетекчиси: д.ф.н., проф. Рахат Ачылова (КГУ).

Докторлук диссертациянын аты: Образование как философская проблема. (Докторлук диссертация консультантсыз жасалды). Диссертация Улуттук Илимдер Академиясынын Философия жана укук Институту алдындагы Советте 2001 жылы жакталды.

Академиялык тажрыйба:

Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Философия бөлүмүнүн доценти

Кыргыз-Түрк «Манас» Университети, Гуманитардык факультети, Бишкек

01.09.2012 -

Журналистика бөлүмүнүн Профессору

Кыргыз-Түрк «Манас» Университети, Коммуникация факультети, Бишкек

01.09.2008 -04.04. 2012

Философия жана Коомдук Илимдер кафедрасынын Башчысы, профессор (бирдикте)

Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясы

1998-2008

Эл аралык Бөлүм Башчысы(бирдикте)

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Президиуму

1997-2003

Эл аралык Илимий Программалар жана Стандарттар Борборунун Директору (бирдикте)

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Президиуму

2001-2003

Философия, Маданияттаануу жана Тарых кафедрасынын Башчысы, профессор

Бишкек Гуманитардык Университети

1994-1997

Философия, Маданияттаануу жана Саясий Экономия кафедрасынын Башчысы, профессор

 

Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Университетинин Илимий Кеңеши тарабынан бир добуштан кафедранын башчысы жана профессору кызматына 5-жылдык мөөнөткө шайланды.

1994

Философия, Маданияттаануу жана Саясий Экономия кафедрасынын Башчысы

Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Университети, Бишкек

1991-1994

Илимий Катчысы (бирдикте)

Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Университети (муруңку аты – Кыргыз Мамлекеттик Кыз-келиндер Институту), Бишкек

1991-1994

Философия кафедрасынын Окутуучусу, 1985 жылдан тартып – Доценти

Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Институту (кийин – Академиясы)

1981-1991

Англис тил кафедрасынын Окутуучусу; 1974 жылдан тартып – философия кафедрасынын Окутуучусу

Кыргыз Мамлекеттик Университети

1971-1981

Ар кайсы жылдарда, атайын чакыруунун негизинде, 0,5 ставкалык Профессорлук кызматта

Кыргыз Улуттук Университет, ИИМОП, ФМО

1999-2003

Профессор (0,5 ст.)

 

Борбор Азиядагы Америкалык Университет, Антропология кафедрасы

2000-2004

Профессор (0,5 ст.)

Кыргыз-Орус Славян Университети, Философия кафедрасы

2002-2004

Профессор (0,5 ст.)

Кыргыз-Орус Славян Университети, Маданияттар арасындагы коммуникация кафедрасы

2004-2005

Профессор (0,5 ст.)

Кыргыз Экономикалык Университети

2003 - 2011

 

Илимий иштери

Магистрдик диссертацияларга жетекчилик (2010/2013) : Бактыгүл Абаскан кызы: “Телекөрсөтүүлөрдөгү зөөкүрчүлүк сценаларынын өспүрүмдөргө тийгизген таасири”; (Баасы –“5”)

Эльвира Чыныева: “Коммуникация системасындагы кыргыз орнаментинин ролу». (Баасы –“5”) (2010)

Марат Эргешов: “Грузин жана кыргыз киносу: ич ара байланыштар” (Баасы –“4”) (2011)

Гүлжан Артыкбаева: “Коомчулук менен байланыш кесиби боюнча даярдоонун билим берүү маселелери” (Баасы –“5”) (2012)

Зарина Джусупова: “Салт-санаалар жана үрп-адаттардын коммуникативдик системадагы ээлеген статусу жана ролу” (Баасы – “5”)(2013)

Жамийла Абдумаликова: "Заманбап кыргыз фильмдериндеги улуттук баалулуктарынын чагылдырылышы  (2005 – 2013 ж.ж.)" (Баасы - "5") (2014)

Кандидаттык диссертацияларга жетекчилик (2009/2010): Чынар Уметалиева-Баялиева: “Культурологические аспекты исследования этногенеза кыргызов” (Илимдер Улуттук Академиясында эң бийик деңгээлде жакталган). Эки жакталган иштин (авторлору - М.Эдилова, Т.Шайдуллаева) официалдуу эмес жетекчисимин. Жактала элек, бирок даяр – 5 диссертациялык иштин жетекчилигиндемин.

Аскердик милдет  : аскерге милдеттүү эмесмин.

Илимий проекттерге катышуу (1992-2011):

2011 -2012 - "Role of Religion in Public Discourse: Recent Development in the Thought of Jürgen Habermas" аттуу илимий проектке катышуу. Жыйынтыгында илимий семинар: Март 26-Апрель 6, Вашингтон, АКШ.

2011-2012 – Билим берүү, маданият жана философия боюнча илимий проектке катышуу жана анын негизинде төмөнкү семинарларга катышууну пландоо:

              "Transcendence and Immanence in Confucianism and Christianity" (with Wuhan University). May 25-27, 2012, Wuhan, P.R. China;

 "Education for Dialogue and Cooperation among Cultures and Civilizations" (with Huazhong University of Science and Technology). May 29-30, Wuhan, China;

   "Traditional Values and Virtues in Social Life Today" (with Remin [People's] University of China) . June 2-3, Beijing, China.

 

2008 ж., март-апрель айлары  – «Faith and Reason Today» аттуу Американын Католикалык Университетинин алдындагы Философия жана Баалулуктарды Изилдөө боюнча Борбордун көзөмөлүндө жасалган  илимий проектке катышуу.

2008 ж. – август айы, “Көчмөн цивилизациясы: кечээ жана эртең” аттуу проектке катышуу.

2008 ж., декабрь айы – CultureAsia проектисинин алкагында “Маданият жана цивилдик коом” аттуу бөлүктү иштетүү (Бангалоре, Индия ).

2002 ж.,  сентябрь айы – “Цивилдик коом жана салттуу баалулуктарды кайра жандандыруу” аттуу проекттин жетекчиси (АКШ элчилигинин гранты).

2001 ж. октябрь айы – “Кыргызстандагы маалымат технологияларынын өнүктүрүү проблемалары” аттуу НАТО тарабынан каржыланган проектине катышуу.

2000 ж. октябрь айы – “Иссык-Көлдун экологиялык жагдайынын абалы” аттуу НАТО тарабынан каржыланган проектинин координатору.

 1995 – 1996 ж.ж. – “Пост-Совет маданиятынын кризиси: башаттары жана чыгуу жолдору” аттуу проектисин иштетүү (АКШ Конгресси тарабынан каржыланды).

1994 ж.  Темпус – Тасис боюнча программаларынын Кыргызстан тарабынан белгилеген Брюссельдеги координатору.

1992 – 1993 ж.ж. – Кыргыз Республикасынын Илимий Фонду тарабынан каржылаган “Бүгүнкү Кыргызстан: проблемалары жана аларды чечүү жолдору” аттуу проектинин жетекчиси.

 

Административдик тажрыйба:

Ар кандай Университеттерде (Арабаев атындагы КМУ, Карасаев атындагы БГУ, Ахунбаев атындагы КГМА) философия жана коомдук илимдер кафедраларынын Башчысы (1991-2008),

Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын Илимий Борборунун Директору (2001-2003) жана Эл аралык Бөлүм Башчысы (1997-2003),

Университеттин Илимий Катчысы (1991-1994),

Кыргызстандагы Фулбрайт Ассоциациясынын Президенти (2001 - 2010).

Илим коомдорунда (ассоциацияларда) мүчөлүк:

Көчмөн Цивилизацияларды Изилдөө боюнча ЮНЕСКОнун Эл аралык Институтунун Кыргыз Республикасы тарабынан белгиленген Мүчөсү;

Айтылуу Институтунун Мүчө-Корреспонденти;

«Nomadic Studies» аттуу илимий журналынын редакциялык коллегиясынын мүчөсү;

Философия жана Баалулуктарды Изилдөө боюнча Борборунун (АКШ, Американын Католик Университети) Кыргызстандагы Регионалдык Координатору;

Айтылуу Борборунун (АКШ, Вашингтон) Академиялык Кеңешинин мүчөсү;

Кыргыз Экономикалык Университетинин Кабарлары аттуу илимий журналынын редколлегиясынын мүчөсү;

Кыргыз философия коомунун мүчөсү;

“Түрк цивилизациясы” аттуу КТМУ илимий журналынын Редакциялык коллегиясынын мүчөсү;

Бир нече кандидаттык жана докторлук диссертациялардын официалдык оппоненти.

Эл аралык Баалуулуктарды изилдөө коомунун мүчөсүмүн.

Эл аралык Грек – Индиялык Маданият жана өнүгүү” коомунун мүчөсүмүн.

Сыйлыктар:

Кыргыз Республикасынын Билим берүү боюнча Отличниги (Билим берүү жана илим министрлиги, 1996);

Кыргызстан ЛКСМ тарабынан берилген Ардактуу Грамоталар (1983, 1985); Билим берүү жана илим министрлигинин Ардактуу Грамоталары (1984, 1985, 1987, 2001);

Улуттук Илимдер Академиясынын Ардактуу Грамоталары (1999, 2001, 2002);

Медициналык Академиясы тарабынан берилген Грамоталар (1983, 1984, 1985, 1987, 2003, 2004, 2005, 2006);

“Бишкек Гуманитардык Университетинин Ардактуу Профессору” (1996);  

Fulbright Программасынын коомдук илимдер боюнча биринчи Лауреаты (АКШ Конгресси тарабынан берилген грант), Вашингтон Университети, Сиэтл шаары (1995-1996);

Эл аралык Биографиялык Институту (Кэмбридж, Англия) жана Америкалык Биографиялык Институту тарабынан берилген наамдар: “1999 жылдын Айымы”, “2009 жылдын дүйнөнүн алдынкы илимпоздору”, “2010 жылынын 100 атактуу илимпоздор”;

Кыргыз-Түрк Манас университетинин 15-жылдыгына карата Ректордун атынан “Ыраазычылык Кат” жана баалуу белек менен сыйландым

Иштеген Университеттер тарабынан берилген көптөгөн Ыраазычылык кагаздары жана акчалай сыйлыктар (КМПУ, БГУ, НАН КР, КГМА, КТМУ, КЭУ).

Чет өлкөлөрдө болуу: 

Бельгия - Брюссель – билим берүү боюнча улуттук координатор катары;

Америка Кошмо Штаттары - Сиэтл, Вашингтон университетине Фулбрайт программасы боюнча баруу;

Америка Кошмо Штаттары - Вашингтон шаары – бир айлык илимий семинар;

Индия - Бангалоре – Эл аралык конференция;

Китай - Урумчи, Вухан, Пекин, Хоххот, Шанхай – эл аралык сеимнар, конференция, конгресс;

Россия - Москва, Самара, Новосибирск – эл аралык конференция, Академиялардын Ассамблеясы;

Украина - Киев – эл аралык семинар;

Беларуссия - Минск; Казахстан - Алматы; Узбекистан - Ташкент;

Израиль, - Иерусалим, Тель Авив - Симпозиумдарга катышуу.

Турция Истанбул, Анкара – НАТО конференцияларына жана Туркия Атомдук Борборунун жыйынына катышуу;

 

Акыркы 2 жылда бакалавр Жана магистрлерге окууган сабактар

Окуу жылы

Мезгил

Сабактын аты

Саат/жумасына

Студенттердин

саны

Теория

Практик

2011/2012

Күзгү семестр

Илим философиясы (Докторанттар жана магистрлер)

3

 

18

Маданий антропология (бакалавр)

 

 

 

 

Маданияттар арасы коммуникация

 

 

 

 

Магистранттарга жетекчилик

4

 

2

Жазгы семестр

Маданият боюнча изилдөөлөр (бакалавр)

3

 

80

Маданият боюнча изилдөөлөр (магистранттар ү-н)

3

 

5

Медиа жана демократия (докторанттар ү-н)

3

 

2

Магистрлик тезистерге жетекчилик

4

 

2

 

Күзгү семестр

Илим философиясы (докторанттар жана магистранттар ү-н)

3

 

16

Байыркы Индия философиясы (философия бөлүмү)

3

 

17

 

 

Мифология (философия бөлүмү)

3

 

16

 

 

Ориентализм жана оксидентализм (философия бөлүмү)

3

 

10

2012/2013

 

Магистрдик диссертацияларга жетекчилик (Коомдук Илимдер Институту, Журналистика бөлүмү)

6

 

3

 

Дипломдук иштерге жетекчилик

2

 

2

Жазгы семестр

Магистрдик диссертацияларга  жетекчилик

6

 

3

Маданият б-ча изилдөөлөр (магистранттар ү-н)

3

 

3

Эстетика

3

 

13

 

Мифология (Туризм мектеби) (бакалаврлар ү-н)

3

 

11

Дүйнөлүк жана түрк цивилизациясы (Спорт мектеби)

2

 

36

 

 

Дипломдук ишке жетекчилик (философия бөлүмү)

2

 

2

 

Университеттерде окуган сабактар (1971-2011): Англис тилинин грамматикасы жана фонетикасы (1971-1974); Этика, Эстетика, Тарыхый материализм (1974 - 1978); Философия, Илимий коммунизм (1981-1991); Философия, Маданияттаануу, Социология (1991-1994); Философия, Дүйнөлүк маданият (1994-1997); Философия, Маданияттаануу (1997 - 2003); Маданияттар арасындагы коммуникация (2004 - 2005); Философия, Маданияттаануу, Социология, Саясаттаануу (2002 - 2008); Билим философиясы, Маданияттар арасы коммуникация, Маданият б-ча изилдөөлөр, Коммуникация, Маданият жана Инсан, Байыркы Индия философиясы, Эстетика, Мифология ж.б. (Кээ бир сабактар орус жана англис тилинде окутулат).  

  1. Эл аралык рецензияланган журналдарда басылган макалалар (акыркы 14 жылда):

А1. Асанова У. Проблемы образования в исламской философии // Известия НАН КР. – Бишкек: Илим, 2000, № 2.

А2. Асанова У., Иманакунов Б., Клеркс Я. Семинар НАТО по экологии озера Иссык-Куль// Наука и новые технологии. - Бишкек, 2000, № 4.

А3. Asanova U. Cengiz Aytmatov' un Eserlerinde Kultur Bunaliminin Felsefesi // Bilge. Ataturk Kultur Merkezi Baskanligi Yayinlari. 2000, Sayi: 24, Bahar (Nevruz), Ankara.

А4. Асанова У. Проблемы международного маркетинга технологий в переходный период: опыт НАН КР //  Материалы IV международного семинара для ученых и специалистов.  Киев, 17-19 мая 2000г. - Киев, 2000.

А5. Асанова У. Семинар НАТО по экологии озера Иссык-Куль // Наука и новые технологии. - Бишкек, 2000, № 4.

А6. Асанова У., Абдурахманова А. Платон: философия образования //  Известия НАН КР. – Бишкек, 2001. № 1-2.

А7. Асанова У.   Философия кризиса культуры//  Известия НАН КР. – Бишкек, 2000. № 3.            

А8. Асанова У. Новая философия образования как интеллектуальный фактор реализации государственной Программы Комплексной основы развития Кыргызстана// Известия НАН КР. - Бишкек, 2001.№ 3.

А9. Асанова У. Джон Дьюи: философия образования// Социальные и гуманитарные науки. –Бишкек, 2001, № 3.

А10. Асанова У., Абдурахманова А. Экономическая культура как цель экономического образования// Известия БГУЭП. 2007. № 2.

А 11. Асанова У., Абдурахманова А. Память как нравственная категория// Известия БГУЭП. 2008. № 3.

А 12. Асанова У. How to Motivate a Young person to Be a Multilingual Person? In: Vestnik KEU. 2013, May.

А 13. Асанова У. Философия управления: Перечитывая классиков. Вестник Академии Госуправления при Президенте КР. 2013, апрель.

А 14. Асанова У. Универсалии в монументальных памятниках изустного творчества разных народов (На примере Бхагават Гиты, Библии, Манаса). Спецвыпуск. Вестник КНУ. 2013. Апрель.

 

 А 15. Асанова У. По следам кыргызского фольклора: Роль ритуала в управлении. Вестник АГУПКР. Май 2013.

 

B. Эл аралык илимий конференциялардын эмгектеринде басылган докладдар (2000 жылдан кийинкилер гана):

В1. Асанова У. Проблемы международного маркетинга технологий в переходный период: опыт НАН КР// Материалы IV международного семинара для ученых и специалистов.  Киев, 17-19 мая 2000г. - Киев, 2000.

В2. Asanova Umut. Philosophy of Environmental Ethics Education// Papers to the NATO ARW : The Issyk-Kul Lake: Evaluation of Environmental Status and its Remediation. Held 25 -29 May, 2000, in Cholpon Ata, Kyrghyzstan. Series of NATO Publications. – Brussels, 2001.

В3. Asanova Umut. Love for God as Civilizations Integrity Principle// Papers to Mufid International Conference on Human Rights and Dialogue of Civilizations. – Mufid, Iran, 2001.

В4. Jeenbaev Janybek, Imanakunov Beishen, Asanova Umut. The National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic: Problems and Perspectives of Advanced Technologies Transfer and Adaptation in the Period of Transformation to the Market Economy// Adaptation and Transfer of Advanced Technologies in Asia. International Symposium. August 21-23, 2001, Novosibirsk, Russia. – Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. – Novosibirsk, 2001.

 

В5. Асанова У. Реконструкция ценностей традиционной культуры кыргызов в условиях глобализации// Материалы межд. конф. «Гражданское общество и возрождение традиционных ценностей» при спонсорстве посольства США, июнь 2002. – Б., 2002.

 

В6. Asanova Umut. Philosophy of Education in Management of Tourism// Докл. на межд.конф., посв. Году туризма, БГУЭП. – В журн. «Известия БГУЭП», № 1, 2007.

 

В7. Асанова У. Философские проблемы реконструкции ценностей номадической культуры// Доклад на пленарном заседании межд. конф. ЮНЕСКО: Мир номадизма: прошлое и будущее. – Бишкек, 2008.

 

В8. Asanova Umut. Paradoxes of Faith and Reason in the Soviet Culture//Faith and Reason Today Series. Publ.by CSCV., Cath.Univ.of America. Wash.DC. USA,2009.

 

В9. Asanova Umut. Tendencies of the Development of Painting Arts in Kyrgyzstan// Proceedings of the International Workshop “Culture Asia”. Bangalore, India, 2009.

 

В10. Asanova Umut. Problems of Kyrgyz Identities: Philosophical Analysis// 3-чү Дүйнөлүк Социологиялык Конгресстин материалдары. – Бишкек, 2010.

 

В11. Asanova Umut. Philosophy of Post-Graduate Education in the Times of Globalization//Ааламдашуу мезгилиндеги билим берүү маселелери. Эл аралык конференциянын материалдары. Манас Кыргыз-Түрк Университети. - Бишкек, 2011. (Докладдын тексти даярдалып басууга берилди – англис тилинде)

 

В12. Asanova Umut. Survival of the Kyrgyz people in the Post-Soviet Period//International Conference: Altay Communities: Migrations and Emergencies of Nations. – Istanbul, 2011.

 

B13. Umut Asanova. The World of Chyngyz Aitmatov: From Tragedy to Catharsis// Abstracts to International Congress: Chingiz Aitmatov and the Renaissance of Turkic Civilization. – Bishkek, Kyrgyzstan, May 24 – 25, 2012. (Докладдын тексти даярдалып басууга берилди – англис тилинде) (тезистери чыккан)

 

B14. Umut Asanova. Love as Philosophical Bases for Dialogue and Cooperation among Cultures. Abstract to International Symposium: Dialogue and Cooperation Among Cultures and Civilizations. Huazhong University of Science and Technology. Wuhan, China. May 29-30, 2012.

B15. Umut Asanova. “Golden Rules” of Communication: Revealing Unity Manifested in Transcendence and Immanence in Confucianism and Christianity”. A paper to International Conference: Transcendence and Immanence in Buddhism,  Confucianism and Christianity, held on May 25 – 27 2012, Wuhan University, China. – Collection of papers. – Wuhan University (School of Philosophy). China, 2012. – P.244 – 253.

B16. Umut Asanova. Freedom and Responsibility Integrity in the Kyrgyz Traditional Culture. A paper to International Conference on Traditional Virtues and Values and Contemporary Society in a Global Age, held June 2-3, 2012 at Remnin University of China. – Collection of papers. – Beijing, China, 2012. – P. 149-162.

B17. Umut Asanova. Love for God as Civilizations Integrity Principle. (Moderator of the Session). Paper to International Congress on Mongol Studies. December, 2012. Hohhot, China.  

B18. Umut Asanova Memory. Identity. Freedom. A paper to the International Conference: Identity and Otherness held in India, Chandigarh6-7 January 2013.

B19. Umut Asanova. Kyrgyz Traditional Culture: Surviving via Living Philosophically. A paper to the International Conference: Culture and Philosophy as Way of Life in Times of Global Age,  to be held 1-3 August 2013 in Athens, Greece.

B20. Umut Asanova.  Islamic Identity of the Kyrgyz People: Philosophical Survey. A paper to the Round Table within the 23d World Congress of Philosophers. To be held in Athens, Greece, 4-10 August 2013.

B21. Umut Asanova. Гейдар Алиев: Философия Лидерства/ Доклад на международной конференции, посвященной 90-летию Г.Алиева, 25 апреля 2013 г. Организована Посольством Азербайджана в КР и ректоратом Кыргызско-Турецкого Университета Манас. В 2014 г. вышел сборник докладов в виде книги, при спонсорстве Посольства Азербайджана. 

 

B22. Umut Asanova. Crisis of the Soviet Ethics and the Development of New Paradigms of Ethical Thinking/ A paper to the 12th International Conference “Ethical Thinking – Past and Present”, 22-23 May, 2013, University of Presov, Slovakia. To be published in peer reviewed international journal Ethics & Bioethics (ISSN 1338-5615) indexed by Philosopher’s Index.

 

B23. Umut Asanova. The World of Chyngyz Aitmatov: From Tragedy to Catharsis// Paper to International Congress: Chingiz Aitmatov and the Renaissance of Turkic Civilization. Bishkek, Kyrgyzstan, May 24 – 25, 2012. – Bishkek: KTMU, 2013. – P. 127-131.

 

B24. Umut Asanova. Kyrgyz Traditional Culture: Surviving Via Living Philosophically. In: Collections of Abstracts of Pre-World Congress International Conference: Culture and Philosophy as Way of Life in Times of Global Change, 1-3 August 2013. – University of Athens, Greece,   2013. – P.6. (Published by Council for Research in Values and Philosophy).

 

B25. Umut Asanova. Metaphysics of Life in Poetical Philosophy of Jenijok (Outstanding Kyrgyz Poet and Thinker of the 19th century). In: Proceedings of the International Conference: Metaphysics: East and West, December 16-17, 2013,  East China Normal University, Shanghai. – P.200-209.

 

B26. Umut Asanova. Emerging Philosophy as Way of Life.  In: Proceedings of the International Conference: Morality and Responsibility in Times of Global Change, December 18-19, 2013. CRVP, Fudan University of China. – P.124-129.

 

B27. Umut Asanova.  On the Epical Song Manas as an Inestimable Treasury of the Kyrgyz Culture. In: Proceedings of the International Conference: Philosophy Today, December 21-22, 2013, sponsored by School of Humanities, Xian Jiaotong University,,Xian, P.R. China. – P. 61-67.

B28. Umut Asanova.Chyngyz Aitmatov: Philosophy of Memory. Presentation to the International Conference: Ch.Aitmatov and His Issyk-Kul Forum. Held in Bishkek-Issyk-Kul, 14 November 2013.

 

10 (он) Эл аралык конференциялардын секцияларына Модератор болдум (Программаларда көрсөтүлгөн) (Washington, Bangalore, Hohhot, Beijin, Wuhan, Athens etc.)

  1. Эл аралык китептер жана китептердин главалары:

С1. Asanova Umut. (Ed.) National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic.-B.: Ilim, 2000. – 90 p.

С2. Asanova Umut. A Glimpse of the Issyk-Kul Lake: a Pearl of Kyrgyzstan. – B., 2001. – 32p.

 

С3. Umut Asanova.The Integration of Science of the Kyrgyz Republic into the Western World. – In a book: The Intergration of Science and Technology Systems of Central Asian Republics into the Western World. Ed. Namik .K. Pak, Paul C.Rambaut. NATO science series. – Nitherland: IOS Publishers, 2003.

C4. Asanova Umut. Paradoxes of Faith and Reason in the Soviet Culture//Faith and Reason Today Series. Publ.by CSCV., Cath.Univ.of America. Wash.DC. USA,2009 (ed. Prof.G.F.McLean).

C5. Asanova Umut. Sufism Practices among the Kyrgyz People/ Sufism Practices throughout the World. Ed/ Prof.Golam Dastagir. Processed in Canada. To be published in 2014.

D. Улуттук резензеленген журналдарда басылган макалалар:

D1. Асанова У.  Истоки кризиса: философский анализ //Материалы конференции, посвященной годовщине народной мартовской революции. - КГМА, 2006.

D2. Асанова У.  Пост-советский Кыргызстан: философские проблемы образования // Докл.на конференции, посвященной годовщине народной мартовской революции. - БГУЭП, 2006.- В журнале «Известия БГУЭП», № 2, 2006.

 

E. Улуттук илимий жолугушуулардын эмгектеринде басылган докладдар:

E1. Асанова У. (Илимий жетекчиси). Тагаева Айзада (Ст-ка 2-го курса КГМА).  Социальная структура пост-советского Кыргызстана: философский анализ// Материалы межвузовской научно-практической конференции, организованной Международным Университетом Кыргызстана 19 мая 2007 г. – Бишкек, 2007.

 

E2. Асанова У. (Илимий жетекчиси). Даулетбек уулу Нурбек (Ст. 2-го курса КГМА).  Философские проблемы развития науки (нанотехнологии) в пост-советском Кыргызстане// Материалы межвузовской научно-практической конференции, органнизованной Международным Университетом Кыргызстана 19 мая 2007 г. – Бишкек, 2007.

E3. Асанова У. (Илимий жетекчиси). Давиденко Максим (Ст. 2-го курса КГМА). Использование принципов бионики в механизмах государственного управления: философский анализ// Материалы межвузовской научно-практической конференции, организованной Международным Университетом Кыргызстана 19 мая 2007 г. – Бишкек, 2007.

E4. Асанова У. (Илимий жетекчи). Маралбек кызы Рахат. «Young People To Be On the Border Between “Life and Not-Life”)

E5. Асанова У. (Илимий жетекчи). Nurjaz Zarlykova. “Philosophy for Young Generation

Вестник КЭУ журналында басылууда. 2013 май номери.

F. Башка публикациялар:

F1. Асанова У., Иваков А., Эсенгелдиев Т. Асанбек Табалдиев- незабвенный Учитель, философ, энциклопедист (посвящается 70-летию)// Кыргызстан Туусу, 2005, 27 марта.

F2. Асанова У.  Кризис знания//Доклад на семинаре Философского клуба КТУ им. Манас от 12 января 2010.

F3. Асанова Ү.  Коомчулук менен байланыш (PR) – бул чоң өнөр, чоң искусство // Кыргыз-Түрк “Манас” Университетинин газетасы. 2010, № 2.

F4. Асанова Ү.  Кыргыз Телерадио тарабынан даярдалган атайын коомдук, саясий, маданий программаларга катышуу.

 F5. Асанова Ү.  Манас радиосу боюнча эфирге атайын автордук программалар менен чыгуу (Маданият кризиси – 2009; Коммуникация этикасы жана эстетикасы – 2010; Адам жана коом - 2011).

F6. Асанова У. Сүрөтчүнүн ааламы//Шоокум. Илимий жана маданий журнал. – Б., 2011, № 11

 

F7. Айгине – илимий жана маданий Фонду чыгарган «Mazar Worship in Kyrgyzstan: Rituals and Practitioners in Kyrgyzstan. Editor: Dr.Gulnara Aitpaeva» аттуу көлөмдүү китептин 2 бөлүгүн кыргызча тилден англисчеге котордум. (Бишкек, 2010)

F8. Адам жөнүндө философиялык, саясий, диний көз караштар проблемалары боюнча Шоокум редакциясы уюштурган Тегерек столуна катышуу. Материалдар Шоокум журналына басылып чыкты. Апрель 2013.

F9. Асанова У.  Парламентаризм философиясы. Бул доклад Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 75 жылдыгына арналган «Мыйзам чыгаруу ишин талдоо жана анын келечеги» аттуу 26-ноябрь 2013 жылы өткөн илимий-практикалык конференцияда  Ак Үйдө окулду (Презентация катары жасалды). (3 чоң илимий докладдардын арасында). Басылып чыкты.  – Б., 2013.  – 45 -47 бб. (Орус тилинде).

F10. Асанова У. Философия управления: перечитывая классиков // Вестник Академии государственного управления при Президенте КР. – Бишкек, 2013, № 17. – С. 3-11.

F11. Асанова У. «Эгемендүүлүк жана маданият» аттуу докладымды Турция республикасынын эгемендүүлүгүнө 93 жыл болгондугуна байланыштуу биздин университетте өткөн чоң жыйында жасадым. 23 апрель 2013.

F12. Асанова У. «Эстетическое образование молодежи: проблемы и перспективы» аттуу Кыргызстандын Эл аралык Университетинде 14-март 2013ж.өткөн конференцияда пленардык доклад жасадым.  (Программа, тезистер чыкты).

F13. Асанова У.  How to Motivate a Young Man  to Be a Multilingual Person? – Вестник КЭУ. № 4, 2013. – С. 12-15.

F14. Асанова У.  Таза аң-сезим – Таза жана бекем үй-бүлө – Бекем Мамлекет. Кыргыз-Өзбек университети жана ДА Евразиялык коомдук фонду биргелешип “2014 – жыл Мамекетти бекемдөө” жылына арнап уюштурган “Үй-бүлө – мамлекеттин тиреги”  аттуу илимий-практикалык конференцияга пленардык  доклад жасадым. – Ош, 24-25 апрель 2014 ж. Докладдар атайын университеттин Кабарлары аттуу журналына басылмакчы. 

 

 

G. Китептер

G1. Асанова У. Философия образования. – Б.: Илим, 2001. – 218 с.

G2. Асанова У. (Отв.ред.). Социальная память: сущность, место и роль в обществе. Сборник мат-ов науч.-пр-кой конф., посвященной памяти Г.Бакиевой.- Б., 2004. – 165 с.

G3. Асанова Ү. (Жооптуу ред.) Эдилова Мариям. Кыргызстандагы жакырчылык проблемалары. – Б. 2002. – 180 б.

G4. Асанова У. (Отв.ред.) Шайдуллаева Топчугүл. Гендер в Кыргызстане. – Б., 2005. – 160 с.

G5. Асанова У. (Отв.ред.) Ачылова Рахат. Женщина и право: Дочки-матери. – Б., 2006. – 230 б.

 

H. Other nonrefered publications not covered by YOK formate:

H.1. Кол жазуу отчеттор:

H.1. Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүгүү боюнча Стратегиялык Институттун тарабынан сунушталган 3 илимий отчетторду редакцияладым.

H.2. Белгилүү ойчул Чоюн Омуралиевдин “Коом. Мамлекет. Теңирчилик” (Бишек, 2012. – 304 бет) аттуу китебинин рецензентимин.

H.3. Сагын Алаеванын “Коммуникация теориялары” аттуу Кашкиндин китебинин котормосуна рецензентмин (Котормо басылып чыккан. Бишкек, 2011).

2013 жылында 2 диссертацияга рецензия жаздым.

2014 ж. Коомдук философия боюнча Докторлук диссертацияга экинчи оппонентимин (Диссертант - Бегалы Тагаев)

 

Семинарлар /Конференциялар:

Интеллектуалдык менчик маселелери боюнча эл аралык конференциянын катышуучусу.  - Украина, Киев, 2000. «Философия интеллектуальной собственности» аттуу доклад жасалды.

«Ценности и социальный прогресс» аттуу эл аралык конференциянын катышуучусу. - Узбекистан, Ташкент, 2000. «Философия ценностей номадической культуры» аттуу доклад жасалды.

Азия өлкөлөрунүн Илимдер Академияларынын Ассоциациясынын Экинчи Генералдык Ассамблеясынын жана «Технологиялар Трансферасы жана Адаптациясы Маселелери» аттуу эл аралык Симпозиумдун катышуучусу. – Россия, Новосибирск, 2001.

Казахстан Фулбрайт Ассоциациясы уюштурган «Социальные проблемы больших городов» аттуу эл аралык семинардын катышуучусу.– Казахстан. - Алматы, 2001.

«Роль Ассоциаций Фулбрайтовцев и Американксих эламнай в развитии гражданского общества в Центральной Азии» аттуу Борбор Азия эламнай (стажерлор) конференциясынын катышуучусу . - Узбекистан, Ташкент, 2002.

«Интеграция науки и технологий Центральной Азии в западный мир» аттуу НАТО Конференциясынын катышуучусу. Жасалган докладдын темасы:  «Интеграция НАН КР в мировое научное сообщество» (Англис тилинде). - Турция, Анкара, 2002. (Со-авторлор: Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Президенти акад. Жаныбек Жеенбаев  жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Генералдык Катчысы акад. Бейшен Иманакунов).

Азия өлкөлөрунүн Илимдер Академияларынын Ассоциациясынын Үчүнчү Генералдык Ассамблеясынын жана «Проблемы развития биотехнологий и общественный прогресс» аттуу эл аралык Симпозиумдун катышуучусу. Жасалган докладдын темасы: «Модернизация традиционных технологий в Кыргызстане» (Англис тилинде). – Израиль,  Иерусалим, 2002. (Со-автор: КР-нын УИА-нын Биотехнологиялар Институтунун Директору А. Джунусов).

ЮНЕСКО-нун алдында түзүлгөн Көчмөн Цивилизацияларды Изилдөө боюнча Эл аралык Институт тарабынан каржыланган Казахстан Республикасынын Илим жана Билим Берүү Министирлиги (Илимдер Академиясы) уюштурган Цивилизация Диалогу маселелери боюнча эл аралык симпозиумдун катышуучусу.  - Казахстан, Алматы, 2002.

АУЦА тарабына уюштурулган “Маданий жана коомдук антропология” сабагынын окутуш маселелерине арналган эл аралык семинардын катышуучусу. Доклад: “Кыргызстандын жогорку окуу жайларына маданий антропология сабагынын киргизилиши жана аны окутуу жолдору”. – Бишкек, 2003.

Философ Гульнара Бакиевага арналган “Коомдук эс-тутум маселелери” аттуу эл аралык конференциянын катышуучусу. “Память как нравственная категория” аттуу пленардык доклад жасалды. – Б., БГУЭП, 2004.

Кыргызстандагы март революциясына арналган республикалык конференцияга катышуу. “Кризис духа: философский анализ” аттуу пленардык докладды тартуулоо. – Бишкек, КГМА, 2005.

Март революциясынын бир жылдыгына арналган республикалык конференцияга “Философские уроки мартовской революции” аттуу доклад менен катышуу. – Бишкек, КГМА, 2006.

Вашингтондо өткөн “Faith and Reason Today” аттуу бир айлык эл аралык семинарга Paradoxes of Faith and Reason in the Soviet Culture  аттуу доклад менен катышуу. – Вашингтон, Американын Католик Университети, 2008.

Индиядагы Бангалоре шаарында өткөн Азия өлкөлөрүндөгү көркөм өнөрдүн  өнүгүү маселелерине арналган эл аралык Culture Asia Симпозиумуна модератор жана доклад жасоочусу катары катышуу. Докладдын аты “Кыргызстандагы сүрөт өнөрүнүн өнүгүү өзгөчөлүктөрү”.  – Бангалоре, Индия, 2008.

Кыргыз-Түрк Манас Университети тарабынан уюштурулган 3 – Дүйнөлүк Социологиялык Конгресстин катышуучусу. Докладдын аталышы: Problems of Kyrgyz Identities: Philosophical Analysis. - Бишкек, КТМУ, 2010. 

Кыргыз-Түрк Манас Университети тарабынан уюштурулган Билим берүү маселелери боюнча Эл аралык Конференциянын катышуучусу. – Бишкек, 2011. Докладдын аталышы: Philosophy of Post-Graduate Education in the Times of Globalization. 

Алтай элдери: Миграция жана Өнүгүү аттуу Эл аралык Конференциянын катышуучусу. Докладдын аталышы: Survival of the Kyrgyz Nation in the Post-Soviet Period. – Istanbul, 2011.

Кыргыз радиосунун 80 жылына арналган эл аралык конференциясынын катышуучусу. Докладдын аталышы : Radio and Ideology. (Англис тилинде). – Бишкек, 2011.

Арабаев атындагы унивкерситетте уюштурулган Азыркы учурдагы мамлекеттүүлүктун көйгөйлөрү аттуу конференцияга “Учурдагы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн философиясы” аттуу пленардык докладды жасадым.  31 март 2012 ж.

Кытай малекетиндеги Ухань, Бейжин (Пекин), Шанхай, Ксиань, Хоххот шаарларындагы 7 университетинде уюштурулган эл аралык конференцияларына докладдарды жасадым. Докладдар басылып чыкты. Бир нече докладымда Калыгул, Арыстанбек, Жеңижок залкарлардын эмгектерин англис тилге которуу менен бирге, алардын философиясын тартуулаганга аракет кылдым.  Жогоруда берилген тизмеден караңыз. (2012, 2013)

Индия, Чандигар шаарындагы Пенджаб университетине чакырылып, докладымды жөнөттүм. Жогоруда берилген тизмеден караңыз. (2013)

Словакияда, Пресов университетинде өткөн эл аралык конференцияга чакырылып, “Жаңы Этиканын философиясы” аттуу докладым басылып чыкты. (2013). Макала Citation Index журналында  басылып чыгууда.

Греция, Афинада өткөн Дүйнөлүк Философтор Конгрессинин катышуучусумун. Анын алкагында өткөн тегерек столго “Кыргыз элинин исламдык иденттүүлүгү” аттуу докладымды тартууладым. (август, 2013). Тезистер басылып чыкты.

Греция, Афинада Дүйнөлүк Философтор Конгрессинин алдында өткөн Эл аралык конференцияга “Кыргыз элинин салттуу маданияты: даанышмандуулуктан улам сакталып калуу” аттуу докладымды тартууладым. Тезистер басылып чыкты. Доклад Вашингтон шаарында басылып чыгууда. Ушул конференцияда Модератор болдум. (август 2013)  

 

Чет тилдерди билүү деңгээли:

 

Орусча, англисче – абдан жакшы;

Французча – жакшы;

Немисче, испанча, италиянча, португалчаорто, сөздүк менен;

Түркчөжакшы билүү үчүн аракеттенип окуп жатам.

 

Компьютерди билүү:

Word, Excel, Power-Point

 

Байланышуу үчүн маалымат:&