Аты Док. Кишимжан Эшенкулова
Э-куржун kisimcan.esenkulova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-402
Телефону 00996 312 49 2763 (883)
Сабактар

FLS-106 : ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ИЛИМ.НИН КОНЦЕПЦИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Тарых Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Түркология Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Социология Бөлүмү )

FLS-203 : ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Ветеринария )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Эстрадалык Вокал Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Сүрөт Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Графика Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Педагогика Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Англис Тили жана Адабияты Программасы )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Ислам Билимдери Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Түркология Бөлүмү )

FLS-301 : АГАРТУУ ДООРУ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-401 : ЗАМАНБАП ФИЛОСОФИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-402 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия Бөлүмү )

FLS-204 : ЭПИСТЕМОЛОГИЯ (Философия Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Эстрадалык Вокал Бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Эстрадалык Вокал Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Ветеринария )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Математика Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Дин Билимдери Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

FLS-200 : Философия (Кыргызча Англисче Программасы )

FLS-210 : Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары (Кыргызча Англисче Программасы )

FLS-200 : Философия (Орусча Түркчө Программасы )

Резюме

Илимий иштери