Аты Др. Кишимжан Эшенкулова
Э-куржун kisimcan.esenkulova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-402
Телефону 00996 312 49 2763 (883)
Сабактар

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Тарых Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Түркология Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Тил үйрөтүү бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Социология Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Туризм жана мейманкана иштетүү Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Саякат Иши жана Гид Кызматы Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Ресторан Иши жана Кулинардык Өнөр Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Мөмө-жемиш жана Талаа өсүмдүктөрү Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Ветеринария )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Эстрадалык Вокал Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Сүрөт Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Графика Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Педагогика Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Ислам Билимдери Бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Эстрадалык Вокал Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Сүрөт Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Ветеринария )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Математика Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

TUR-226 : МАНАС ТААНУУ (Актердук Өнөр Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери