Аты Док. Абдирашит Бабатаев
Э-куржун abdirasit.babataev@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-401
Телефону 00996 312 49 27 63 (870)
Сабактар

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

FLS-251 : ФИЛОСОФИЯ (Ветеринария )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Тарых Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Түркология Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨ ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Биология Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Графика Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Ислам Билимдери Бөлүмү )

EDF-202 : ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ (Актердук Өнөр Бөлүмү )

FLS-210 : Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары (Чет Тилдер Бөлүмү )

FLS-210 : Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары (Орусча Түркчө Программасы )

Резюме

Öğrenim Durumu:

Lisans: Ankara Üniversitesi Bolu Eğitim Merkezi 1995-1997Oş Devlet Üniversitesi 1997-2000

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001-2003

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003-2009

Lisan Tez Başlığı: Çoyun Ömüraliev’in “Tenirçilik” Adlı Kitabının Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı: SSCB Dönemi Orta Öğretim Ders Kitaplarında Yer Alan Dini Terimlerin Değerlendirilmesi

Doktora Tez Başlığı: Richard Swinburne'de Tanrı'nın Varlığını Kanıtlama Sorunu

 

 

Илимий иштери

Bildiği Diller: Kırgızca (Ana dil), Türkçe (Çok iyi), Rusça (Çok iyi), İngilizce (İyi), Arapça (Orta Seviye), (Türk Lehçeleri: Kazakça, Özbekçe vd.)

Katıldığı Seminerler: Araştırmacı Yetiştirme Projesi, İSAM, İstanbul, 2004 (3 Aylık Seminerler Dizisi)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Abdiraşit Babataev, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Din Meselesi”, Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Uluslararası Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ, Bişkek, 2013, s. 198-201

B2 Abdiraşit Babataev, ‘Yusuf Balasagun’un Yönetim Felsefesinde Adalet Anlayışı’ Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Bağlı Yönetim Akademisi, Bişkek, 2014, s. 21-26.

B3 Abdirashit Babataev, Problems of Life and Death in the Kyrgyz Philosophy, International Conference Metaphysics: East and West, Shanghai, 2013, p. 1-6.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

B1. Abdiraşit Babataev, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Din Meselesi”, Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Uluslararası Kongresi Bildiri Kitabı, KTMÜ, Bişkek, 2013

B2. Abdiraşit Babataev, “İslam ve Bilim”, İnsanlık Uygarlığının Gelişmesinde Dinin Rolü Ulusal Konferans, Kırgız Milli Üniversitesi, 27 Nisana, Bişkek, 2012

B3. Abdiraşit Babataev, ‘Yusuf Balasagun’un Yönetim Felsefesinde Adalet Anlayışı’ Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Bağlı Yönetim Akademisi, Bişkek, 2014.

B4. Abdirashit Babataev, Problems of Life and Death in the Kyrgyz Philosophy, International Conference Metaphysics: East and West, Shanghai, 2013

B5. Abdirashit Babataev, Confucius and Jusup Balasagun: Similarities in Their Philosophy of Governing, Material of the International Conference on Morality and Responsibility in Times of Global Change, Shanghai, 2013

B6. Abdirashit Babataev, Etnik Azınlıklarda Vatandaşlık Kimlik Sorunu, Süleyman Dağ: Barış ve Huzurun Sembolü II. Uluslararası Sempozyumu, Oş, 22 Mayıs, 2015

B7.Abdirashit Babataev, "İletişimsel Bir Problem Olarak: İletişim'in İletişimsizliği", Uluslarası İletişim Sempozyumu, Bişkek, 2015

B8. Abdirashit Babataev, "Kırgız Geleneksel Oyunlarının Özellikleri ve Felsefi Anlamı, Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, I. Uluslararası Sempozyumu, Bişkek, 2015

B9. Abdirashit Babataev, İpek Yolu Güzergahında Tasavvuf: Ahmet Yesevi'nin İslam Medeniyetine Olan Katkısı, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bişkek, 21 Nisan, 2016

B10. Abdirashit Babataev, "Geleneksel Oyunların Felsefî İşlevleri", Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, II. Uluslararası Sempozyumu, Bişkek, 27. 10. 2016

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

А1.- Abdirashit Babataev, "Etnik Azınlıklarda Vatandaş Kimliğinin Oluşumndaki Sorunlar", Vatandaş Nasıl Kimlik Kazanır?, ed., Kusein İsaev, Abdiraşit Babataev ve diğerleri, Bişkek, 2016, s. 181-204.

А2.- Abdirashıt Babataev, 'Eski Doğu Felsefesi", Felsefe Ders Kitabı, Uluu Toolor yayınları, Bişkek, 2016, s. 52-76.

А3.- Abdirashit Babataev, "Ortaçağ Avrupa ve İslam Felsefesi", Felsefe Ders Kitabı, Uluu Toolor yayınları, Bişkek, 2016, s. 106-142.

А3.- Abdirashit Babataev, "Değer Felsefesi"  Felsefe Ders Kitabı, Uluu Toolor yayınları, Bişkek, 2016, s. 263-282.

А4.- А. Babataev, 'Zamancılar' maddesi, TDV, İslam Ansiklopedisi, EK-II, İstanbul, 2016, s. 693-694. 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Abdiraşit Babataev, «Mevlana Celaleddin Rumi’nin İnsan Anlayışı’, Oş Devlet Üniversitesi Dergisi, № 18, Oş, 2013, s. 12-23.

D2. Abdiraşit Babataev, "Hz. Muhammed Peygamberin Örnek Kişiliği", Araşan Sosyal Bilimer Enstitüsü Dergisi, Sayı:17, Bişkek, 2015, s. 4-10.

D3. Abdirashit Babataev, Etnik Azınlıklarda Vatandaşlık Kimlik Sorunu, Oş Devlet Üniversitesi Dergisi, Oş, 2015, s. 85-94.

D4. Abdiraşit Babataev, Richard Swinburne'un Kötülük Sorununa Yaklaşımı, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), Cilt: 6, Sayı: 3, 2017, s. 11-20.

Projeler

1. Kırgızistanda Kimlik Sorunu, (Araştırmacı), Bişkek, 2014

2. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Danışmanlık Hizmetinin Geliştirilmesi Projesi (Araştırmacı), Bişkek, 2017

3. İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı ve Kırgızcaya Çevirisi Projesi, (Araştırmacı), Bişkek, 2017

F. Diğer yayınlar:

F1. Abdiraşit Babataev, ‘Bilimde ve Dinde İnsan Problemi’, Şookum Dergisi, Sayı: 80,  2013

H. YÖK Formatı Dışındaki Diğer Hakemsiz Makaleler

H.1. “Bilim Berüünün Başatı Üy- Bülö”, (Eğitimde Ailenin Önemi) Iyığım Komduk Madaniy Jurnalı, N: 1, 2008

H. 2. “İslam Düynösünün Artta Kaluusunun Sebepteri”, (İslam Dünyasının Geri Kalmasının Sebepleri) Iyığım Komduk Madaniy Juranlı, N: 2, 2008

H. 3. “Uluu Oyçul Farabi”, (Büyük Düşünür Farabi) Iyığım Komduk Madaniy Jurnalı, N: 2, 2008

H. 4. “En Korkunuçtuu Dart Bul Alkogolizm”, (Akolün Zararları) Iyığım Komduk Madaniy Jurnalı, N:1, 2009

Hakemlikler:

Akıl-Logos Dergisi, editör yardımcısı, 2015-

Religious Studies Dergisi, 2014-

Seminerler:

1. Abdiraşit Babataev, “SSCB Eğitim Sisteminde Din ve Ateizm Propagandası”, Ankara Üniversitesi Felsefe Grup Seminerleri, Ankara, 2004

2. Abdiraşit Babataev,  “Sovyet Eğitim Felsefesi”, Bağlarbaşı Kültür Merkezi Seminerleri, İstanbul, 2006

3. Abdiraşit Babataev, “Rene Descartes’te Ruh ve Beden Düalizmi”, İSAM Seminerleri, İstanbul, 2007

4. Abdiraşit Babataev, “Eğitim ve Öğretimin Önemi”, Seminer, KTMÜ, 18 Ocak, 2012, Bişkek

5. Abdiraşit Babataev, “Tenircilik Din mi, yoksa Felsefî Düşünce mi?”, Seminer, İslam Üniversitesi, 20 Şubat, 2012, Bişkek

6. Abdiraşit Babataev, “Kırgızistan Eğitim Sisteminde Din Öğretiminin Önemi”, Çalıştay, Araşan İlahiyat Fakültesi, 16 Mart, 2012, Bişkek

7. Abdiraşit Babataev, “Mevlana’nın Kişilik Çözümlemesi”, Seminer, KTMÜ, 16 Mayıs, 2012, Bişkek

8. Abdiraşit Babataev, ‘Bilimde ve Dinde İnsan Problemi’, Yuvarlak Masa, 18 Mart, Bişkek, 2013

9. Abdiraşit Babataev, ‘Felsefe Tarihinde İnsan Sorunu’, KTMÜ, 12 Nisan, Bişkek, 2013

10. Abdiraşit Babataev,  ‘Doğu ve Batı Felsefesinde Ruh- Beden İlişkisi’, KTMÜ, 16 Mayıs, Bişkek, 2013

11. Abdiraşit Babataev,  ‘Orta Asyada Felsefenin Gelişimi’, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2014