Аты Проф.док. Аскарбек Бекбоев
Э-куржун
Кабинет İLEF-505
Телефону (918)
Сабактар

FLS-105 : МИФОЛОГИЯ (Философия бөлүмү )

FLS-108 : КЛАССИКАЛЫК ЛОГИКА (Философия бөлүмү )

FLS-321 : ФИЛОСОФИЯЛЫК АНТРОПОЛОГИЯ (Философия бөлүмү )

FLS-308 : СОЦИАЛДЫК АНТРОПОЛОГИЯ (Философия бөлүмү )

FLS-527 : ЛОГИКА ЖАНА ФИЛОСОФИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАР (Философия бөлүмү )

Резюме

Бекбоев Аскар Абдыкадырович

Философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек синирген ишмер, Мамлекеттик кызматтын 1-класстагы Кеңешчиси.

 1956-жылы Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Кереге-Таш айылында төрөлгөн. СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетти 1978-жылы ийгиликтүү аяктап, эмгек чыйырын мамлекеттик телерадио комитетинин кабарчысы болуп баштаган. Москва, Вашингтон, Дели, Варшава, Алматы, Душанбе ж.б. шаарларда стажировкадан өткөн.

Профессионалдык тажырыйбасы

Кыргыз ССРинин мамлекеттик телерадио берүүсүнүн корреспонденти (1978-1979жж.);

Кыргызстан УИАсынын Философия жана Укук Институтунун кенже илимий кызматкери, аспиранты, ага илимий кызматкери, Окумуштуу катчысы жана докторантты (1980-1993жж.);

Тажикстан ССРинин УИАсынын Философия бөлүмүндө стажер-изилдөөчү (1981-1983 жж.);

К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин биринчи (окуу иштери) боюнча проректору (1994-2002 жж.);

И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин ректору (2005-2010 жж.);

Кыргыз Республикасынын Өкмөт Апаратынын илим жана маданият бөлүмүнүн башчысы (2010-2012 жж.);

Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын Төрагасынын кеңешчиси, Эмгек жана Социалдык Мамилелер Академиясынын ректору;

«Академиялык Альманах», “Акдемик” Илим, билим, тааным журналынын, газетасынын башкы редактору;

Докторлук, кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча адистештирилген кеңештин мүчөсү (Алмата, Бишкек);

ПРООНдун Консультативдик Кеңешинин анык мүчөсү.

Студенттик курулуш отряддарынын (областтык, райондук ж.б.) командири, комиссары;

Комсомол уюумдарынын комитеттеринин секретары

Ишмердүүлүгү

Эл-аралык антиковеддер Коомунун анык мүчөсү (Москва шаары)

РФнын Социалдык жана педагогикалык илимдер академиясынын академиги (Москва ш.)

Аль-Фараби атындагы КазУУнун докторлук диссертацияларды коргоо боюнча адистештирилген кеңештин мүчөсү (Алматы шаары)

Кыргыз Республикасынын Улуттук Аттестациялык Комиссиясынын философия, саясат таануу, социология, маданият таануу жана искусство таануу тармактары боюнча Эксперттик Кеңешинин төрагасы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиянын Президиумунун мүчөсү

Кыргызстан Жаш Окумуштуулар Кеңешинин Коомдук илимдер бөлүмүнүн башчысы

«Саясат. Политика. Politics» - маалыматтык-аналитикалык басылмасынын башкы редакторунун орун басары

Колдонмо (Прикладной) спорттун Орто-Азия Федерациясынын Ардактуу Президенти (КОААП)

Каратэ боюнча Кара курдун Ардактуу ээси (5- Дан)

И. Арабаев атындагы КМУнун «Вестник » журналынын Башкы редактору

«Кыргызстан Жогорку окуу жайлар Ассоциациясынын» төрагасы

«Высшее образование Кыргызской Республики» журналынын редакциялык кеңешинин мүчөсү

Кыргыз Республикасынын Коомдук палатасынын илим, билим жана маалымат саясаты Комиссиясынын Төрагасы

Социалдык чөйрөнү долбоорлоо Кеңешинин эксперти (Москва ш.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөттүк эксперттик топтун жетекчиси

Эмгек жана Социалдык Мамилелер Академияларынын Шериктеш мамлекеттер аралык Ассоциациясынын теңтөрагасы

Жапония жана КЭР университеттеринин ардактуу профессору

«Ак-Суу районунун ардактуу атуулу» наамынын ээси.

Илимий адистерди даярдоосу

Он тогуз илимдин кандидатын, төрт илимдин докторун даярдаган

Кошумча маалымат

Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер (2009ж.); «Даңк» Орденинин ээси (2004ж.); Кипр Республикасынын Ардактуу ордени; Илим жана техника жаатындагы Ленин комсомолу Сыйлыгынын лауреаты (1989ж.); Илим жана техника жаатындагы И. Ахунбаев атындагы Жогорку Академиялык Сыйлыктын Лауреаты (2005ж.) Кошумча маалымат: Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер (2009ж.); Даңк» Орденинин ээси (2004ж.); Илим жана техника жаатындагы Ленин комсомолу Сыйлыгынын лауреаты (1986ж.); ж.б. жыйырмадан ашык медальдар, ардак грамоталар менен сыйланган.

Илимий иштери

Илимий эмгектери

Отуздан ашык илимий, илимий-популярдуу монография-китептердин (жеке өзүнүкү жана авторлор менен бирге); 

Жети илимий методикалык эмгектердин;

Эки жүздөн ашык илимий популярдуу макаланын жана жүздөн ашык теле, радио берүүлөрдүн автору.