Аты Проф.док. Нур Саралаев
Э-куржун
Кабинет İLEF-506
Телефону (918)
Сабактар

SOS-209 : ЛОГИКА (Социология бөлүмү )

FLS-207 : ЗАМАНБАП ЛОГИКА (Философия бөлүмү )

FLS-318 : ОРУС ФИЛОСОФИЯСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-320 : К. МАРКС ЖАНА ФИЛОСОФИЯ (Философия бөлүмү )

FLS-208 : ЛОГИКАНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ (Философия бөлүмү )

İLF-202 : КОММУНИКАЦИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ (Радио, телевидение жана кино бөлүмү )

SOS-122 : ЛОГИКА (Социология бөлүмү )

FLS-537 : ОРУС ФИЛОСОФИЯСЫНЫН ТАРЫХЫ (Философия бөлүмү )

FLS-538 : МАРКС ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МАРКСИЗМ (Философия бөлүмү )

Резюме

Саралаев Нур Керимкулович           

1982-ж. В.И.Ульянов-Ленин атындагы Казан мамлекеттик Университетин аяктаган. Философия илимдеринин доктору, профессор.

1982-1992-жж. Ош областтык Майлуу-Суу шаарындагы ФПИнин Жалпы техникалык факультетинин окуу иштери боюнча деканынын орун басары, гуманитардык илимдер кафедрасынын башчысы.

1993-1996-ж. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын, философия жана укук Институтунун дүйнɵлүк философиясынын тарыхы бɵлүмүнүн башчысынын орун басары.

1996-1998-ж. Бишкек гуманитардык Университетинин мамлекеттик башкаруу жана социология факультетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары, философия жана маданият таануу кафедрасынын башчысы.

1998-2003-жж. И.Раззаков атындагы КМТУнун гуманитардык илимдер факультетинин деканы.

2005-2008-жж. И.Раззаков атындагы КМТУнун социалдык иштер жана мамлекеттик тилди ɵнүктүрүү боюнча проректор.

2008-2017-жж. И.Раззаков атындагы КМТУнун философия жана социалдык илимдер кафедрасынын башчысы.

2017-ж. КР УИАнын философия жана саясый-укутарды изилдɵɵ Институтунун директору.

И.Раззаков атындагы КМТУнун, Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин, ОШМУнун профессору.

Илимий жолу

1986-1988-жж. Казак ССРинин илимдер академиясынын философия жана укук Институтунун илимий изилдɵɵчүсү.

1988-1993-жж. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын философия жана укук Институтунун аспиранты.

1995-ж. Философия илимдеринин кандидаты, доцент.

2005-ж. Философия илимдеринин доктору, профессор.

2000-2008-жж. КРнын Улуттук аттестациялоо комиссиясынын философия, саясат-таануу, маданият-таануу, укук, социология илимдери боюнча башкы окумуштуу катчы, эксперттик советтин мүчɵсү.

2009-ж. КРнын Улуттук илимдер академиясынын философия боюнча докторлук илимди коргоо советинин мүчɵсү.

Сыйлыктары

2005-ж. И.К.Ахунбаев атындагы Жогорку академиялык сыйлыктын(алтын медалдын) ээси.

Түрк Республикасынын маданият министрлигинин Ардка грамотасы.

КРнын Илим жана билим министрлигинин Ардак грамотасы.

КРнын Энергетика жана Өнɵр жай министрлигинин Ардак грамотасы.

Кыргыз ССРинин ЛКЖнын Ардак грамотасы.

Кыргыз профсоюздар уюмунун Ардак грамотасы.

ОШМУнун Ардак грамотасы.

ЖАМУнун Ардак грамотасы.

КРнын Эл агартуусунун отличниги.

КРнын Дин башкармалыгынын Ардак грамотасы.

Илимий адистерди даярдоосу

Илимий жетекчилиги астында 5 аспирант илимий ишин коргогон, 4 аспирант коргоо алдында.

Илимий иштери

8 монографиянын; 

15 окуу-усулдук куралдардын;

80ден ашык илимий макалалардын  автору. 

Коптогон эл аралык симпозиум жана конгресстердин катышуусу

2007-ж. Стамбулда ɵткɵн Бүткүл дүйнɵлүк суфизмдин конгрессине катышкан.

2008-ж. Массачусетс Университетинде (АКШ) илимий статьялары жарыкка чыккан.

2009-ж. Тегеранда ɵткɵрүлгɵн «Дин жана коом» симпозиумуна катышкан

2019-ж. КЭР май Пекин, октябрь-ноябрь Шанхай, «Бир алкак, бир жол» бүткүл дүйнɵлүк кɵрүнүктүү окумуштуулардын, саясатчылардын, бизнесмендердин интеллектуалдардын эл аралык конференциясы.