Аты Проф.док. Нур Саралаев
Э-куржун
Кабинет İLEF-506
Телефону (918)
Сабактар

SOS-209 : ЛОГИКА (Социология Бөлүмү )

FLS-207 : ЗАМАНБАП ЛОГИКА (Философия Бөлүмү )

FLS-320 : К. МАРКС ЖАНА ФИЛОСОФИЯ (Философия Бөлүмү )

FLS-208 : ЛОГИКАНЫН ПРОБЛЕМАЛАРЫ (Философия Бөлүмү )

İLF-202 : КОММУНИКАЦИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ (Радио, Телевидение жана Кино Бөлүмү )

SOS-122 : ЛОГИКА (Социология Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери