Аты Доц.док. Нурзак Асанбеков
Э-куржун
Кабинет İLEF-505
Телефону (918)
Сабактар

FLS-107 : ФИЛОСОФИЯГА КИРИШҮҮ (Философия бөлүмү )

SBE-500 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ(ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА МЕТОДОЛГИЯСЫ) (Тарых бөлүмү )

FLS-305 : КЫРГЫЗ ОЙЛОМ ТАРЫХЫ-I (Философия бөлүмү )

FLS-514 : ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ФИЛОСОФИЯНЫ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ (Философия бөлүмү )

FLS-540 : ФУТУРОЛОГИЯ:УТОПИЯ ЖАНА ДИСТОПИЯ (Философия бөлүмү )

Резюме

Асанбеков Нурзак Кыштакович

Билими:

1989    Томск мамлекеттик университет (Россия). Философия факультети.

1997  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети.   Философия боюнча аспирантура

Окумуштуу наамы, даражасы:

1998             Философия илиминин кандидаты, доцент.

Профессионалдык ишмердүүлүлгү:

2016             Профессордун м.а. философия жана илимдин методологиясы кафедрасы . Ж.Баласагын атындагы  КУУ.

2015             АЧИ боюнча проректор  Ж.Баласагын атындагы КУУ. Профессордун м.а.

2012             Дистанциалык окутуу департаментинин башчысы. Ж.Баласагын атындагы КУУ. Профессордун м.а.

2007-2012    Директор Социалдык – гуманитардык илимдер институту. Ж.Баласагын атындагы КУУ. Профессордун м.а.

2005-2007    Окуу бөлүмүнүн башчысы. ЦМАНОП Ж.Баласагын атындыгы КУУ. Доцент. Философия кафедрасы.

 2003-2005    Директор Социалдык-экономикалык институт. ЖАМУ. Доцент. Философия кафедрасы.

2000-2003    Директор Тилдер жана маданият институту.ЖАМУ. Доцент.

1989-2000    окутуучу, ага окутуучу, доцентин м.м., доцент. И.Арабаев атындагы  КМПУ

Илимий иштери

Публикация:

1 монографиянын 

45тен ашык илимий макаланын автору.