Аркага
12 Сентябрь 2018

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 YIL MEZUNLAR BİTİRME TEZİ KONULARI


2017 YILINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN 5 ÖĞRENCİ MEZUN OLMUŞTUR

Adı

Soyadı

Mesleği

Adres

1

Erkeayım               

KADIROVA

Öğretmen

Ayçurek kızlar lisesi

2

Dayırbek

OROZBEK UULU                           

Öğretmen

Calalabad olgesi, Ala Buka Kızıl Ata koyü

3

İdiris                                  

ŞATMANOV

Öğretmen

 

4

Tagaybek

BOLOTBEK UULU           

Yüksek Lisans

Kırgız Devlet Beden Eğitimi ve Spor Akademisi

5

Faruk

МUMİNOV

Özel sektör

-------------

 

 

2017-жылында Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмүнөн 5 бүтүрүүчү  бүтүрдү.

NO

Аты

Фамилиясы

Аткарып жаткан кызматы

Иштеген мекемеси

жана дареги

1

Эркеайым

Кадырова

Мугаллим

Айчүрөк кыздар лицей

2

Дайырбек

Орозбек уулу

Мугаллим

Желалабад кызыл ата айылы

3

Идирис

Шатманов

Мугаллим

-------------

4

Тагайбек

Болотбек уулу

Магистр

КМДТСА

5

Фарук

Муминов

Жеке сектөр

Ош областы

 

 

 

 

 

2017-году в отделении «преподаватель физической культуры и спорта» было 5 выпускников.

NO

Имя

Фамилия

Должность

Адрес

1

Эркеайым

Кадырова

учитель

Айчүрөк кыздар лицей

2

Дайырбек

Орозбек уулу

учитель

Желалабад кызыл ата айылы

3

Идирис

Шатманов

учитель

--------------

4

Тагайбек

Болотбек уулу

Магистр

КГАФКС

5

Фарук

Муминов

Частный сектөр

Ош област

 

 

 

5 STUDENTS GRADUATE  PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHING IN 2017

NAME

FAMİLY

PROFESSION

ADDRESS

1

Erkeayım               

KADIROVA

TEACHER

Ayçurek girl's high school

2

Dayırbek

OROZBEK UULU                           

TEACHER

Calalabad , Ala Buka Kızıl Ata village

3

İdiris                                  

ŞATMANOV

TEACHER

 

4

Tagaybek

BOLOTBEK UULU           

MASTER

Kyrgyzstan Physical Education and Sports Academy

5

Faruk

МUMİNOV

PRİVATE SECTOR

-------------

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ IV SINIF

Adı

Soyadı

 

 

 

 

1

Ulukbek

EGEMBERDIEV

 

 

 

 

2

Aybek 

ÖMÜRBEKOV

 

 

 

 

3

Argen 

KENCEBEKOV

 

 

 

 

4

Aziza 

GAFUROVA

 

 

 

 

5

Argen 

NURMAMAT UULU

 

 

 

 

6

Ermek 

KASIMAKUNOV

 

 

 

 

7

Gülzada

CILDIZBEKOVA

 

 

 

 

8

Erkin

ALCANOV

 

 

 

 

9

ÖMER

ŞAHİN

 

 

 

 

 

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ МУГАЛИМИ БӨЛҮМҮ 4- КУРС

 

 

Аты

Фамилиясы

 

 

 

 

1

Улукбек

Эгембердиев

 

 

 

 

2

Aйбек 

Өмүрбеков

 

 

 

 

3

Aрген 

Kенжебеков

 

 

 

 

4

Aзиза  

Гафурова

 

 

 

 

5

Aрген  

Нурмамат Уулу

 

 

 

 

6

Эрмек 

Kасымакунов

 

 

 

 

7

Гүлзада

Жылдызбекова

 

 

 

 

8

Эркин

Aлжанов

 

 

 

 

9

Өмер

Шахин

 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 4- КУРС

Имя

Фамилия

 

 

 

 

1

Улукбек

Эгембердиев

 

 

 

 

2

Aйбек 

Өмүрбеков

 

 

 

 

3

Aрген 

Kенжебеков

 

 

 

 

4

Aзиза  

Гафурова

 

 

 

 

5

Aрген  

Нурмамат Уулу

 

 

 

 

6

Эрмек 

Kасымакунов

 

 

 

 

7

Гүлзада

Жылдызбекова

 

 

 

 

8

Эркин

Aлжанов

 

 

 

 

9

Өмер

Шахин

 

 

 

 

 

 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT  IV CLASS

Name

Family

 

 

 

 

1

Ulukbek

EGEMBERDIEV

 

 

 

 

2

Aybek 

ÖMÜRBEKOV

 

 

 

 

3

Argen 

KENCEBEKOV

 

 

 

 

4

Aziza 

GAFUROVA

 

 

 

 

5

Argen 

NURMAMAT UULU

 

 

 

 

6

Ermek 

KASIMAKUNOV

 

 

 

 

7

Gülzada

CILDIZBEKOVA

 

 

 

 

8

Erkin

ALCANOV

 

 

 

 

9

OMER

SAHIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ МУГАЛИМИ БӨЛҮМҮНҮН 2017-2018-ЖЫЛЫ БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ДИПЛОМДУК ТЕМАЛАРЫ

1311.01011 Эрмек Касымакунов                                               Жетекчиси: доц.др. Билал Демирхан

Кыргызстандын Олимпия резервдери балдар-ɵспʏрʏмдɵр спорт мектебинин 14-17 жаштагы эркин кʏрɵш боюнча балбандарынын физикалык даярдыктарынын ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ

1211.01011 Гулзада Жылдызбекова                                                Жетекчиси: ага.окут. др. Анаркан Касмалиева

Башталгыч класстын окуучуларынын физикалык даярдыктарын изилдөө (1-4 класс)

1311.01001 Арген Кенжебеков                                         Жетекчиси:  ага.окут. др. Тахмира Сабралиева

КТ «Манас» университетинин 1-курсунун  студенттеринин физикалык өнүгүүсүн жана ден соолугунун абалын изилдɵɵ

Улукбек Эгембердиев                                                  Жетекчисиага.окут. др. Марат Сейтказыев

 12-14 жаштагы жаш шахматчыларды психологиялык даярдоо методдору

1211.01017 Эркин Алжанов                                          Жетекчисиага.окут. др. Марат Сейтказыев

КТМУ волейбол боюнча кыздар курама командасынын спортчуларынын иш жөндөмдүүлүктөрүн изилдөө

1311.01009 Арген Нурмамат уулу                                  Жетекчиси: доц.др.Мехмет Түркмен

Түрк дүйнөсүнүн салттуу күрөштөрүнө жалпы көз караш

1311.01004  Азиза Гафурова                                                    Жетекчиси: доц.др. Джипаркуль Абдырахманова

 8-11жаштагы гимнастика менен машыккан кыздардын физикалык өнүгүүсү жана  физикалык даярдыгы

1211.01014 Айбек Өмүрбеков                                                   Жетекчиси: доц.др. Джипаркуль Абдырахманова

Оор атлетика менен машыккан 14-17 жаштагы өспүрүмдөрдүн физикалык өнүгүүсүн баалоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 YIL MEZUNLAR BİTİRME TEZİ KONULARI

1311.01011 Ermek KASIMAKUNOV                                                              Danışman: Doç.Dr. Bilal DEMİRHAN

Kırgızistan Olimpik Rezerv Çocuk ve Gençlik Spor Okulunun  14-17 Yaş Grubundaki Serbest Güreşçilerinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

1211.01011 Gülzada CILDIZBEKOVA                                                     Danışman: Öğr.Gör. Dr. Anarkan KASMALİYEVA

İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel  Özelliklerinin İncelenmesi (1-4. Sınıflar)

1311.01001 Argen KENCEBEKOV                                                            Danışman: Öğr.Gör. Dr. Tahmira SABRALİYEVA

KTMÜ I. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel Gelişiminin ve Sağlık Durumunun İncelenmesi

Ulukbek EGEMBERDİYEV                                                                       Danışman: Öğr.Gör. Dr. Marat SEYTKAZİEV

 12-14 Yaş Grubundaki Genç Satranç Oyuncularının  Psikolojik Hazırlanma Yöntemleri

1211.01017 Erkin ALCANOV                                                                  Danışman: Öğr.Gör. Dr. Marat SEYTKAZİEV

KTMÜ Voleybol Bayan Okul Takımı Sporularının Fiziksel Çalışma Kapasitesinin İncelenmesi

1311.01009 Argen NURMAMAT UULU                                               Danışman: Doç.Dr. Mehmet TÜRKMEN

Türk Dünyasının Geleneksel Güreşlerine Genel Bakış

1311.01004  Aziza GAFUROVA                                                          Danışman:Doç.Dr. Dciparkül ABDIRAHMANOVA

 8-11 Yaş Grubundaki  Bayan Jimnastikçilerin Fiziksel Gelişimi ve Durumu

1211.01014 Aybek ÖMÜRBEKOV                                                       Danışman: Doç.Dr. Dciparkül ABDIRAHMANOVA

 14-17 Yaş Grubundaki Haltercilerin  Fiziksel Gelişimlerinin Değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ 2017-2018-ГОДА ОТДЕЛЕНИЯ “ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА”

1311.01011 Эрмек Касымакунов                                                Руководитель: доц.др. Билал Демирхан

Особенности физической подготовленности борцов 14-17 лет вольного стиля занимающихся в  СДЮШОР (детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва)

1211.01011 Гулзада Жылдызбекова                                             Руководитель: ст.преп.др. Анаркан Касмалиева

Исследование физической подготовленности учащихся начальных классов общеобразовательных школ (1-4 класс)

1311.01001 Арген Кенжебеков                                         Руководитель: ст.преп. др.Тахмира Сабралиева

Исследование физического развития и состояния здоровья студентов  1-го курса  КТУ «Манас»

Улукбек Эгембердиев                                                   Руководитель: ст.преп.др. Марат Сейтказиев

 Методы психологической подготовленности юных шахматистов 12-14 лет

1211.01017 Эркин Алжанов                                          Руководитель: ст.преп.др. Марат Сейтказиев

Исследование физической работоспособности девушек женской сборной команды КТУ «Манас»

1311.01009 Арген Нурмамат уулу                                  Руководитель: доц.др.Мехмет Түркмен

Общее видение традиционных видов борьбы тюркского мира

1311.01004  Азиза Гафурова                                                 Руководитель: Проф.др. Мехмет Түркмен

 Физическое развитие и физическая подготовленность  девочек-гимнасток 8-11 лет

1211.01014 Айбек Өмүрбеков                                           Руководитель: доц.др. Джипаркүль Абдырахманова

Оценка физического развития подростков 14-17 лет, занимающихся тяжелой атлетикой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1311.01011 Ermek KASIMAKUNOV                                                              Addvisor: Doç.Dr. Bilal DEMİRHAN

Kırgızistan Olimpik Rezerv Çocuk ve Gençlik Spor Okulunun  14-17 Yaş Grubundaki Serbest Güreşçilerinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

1211.01011 Gulzada CILDIZBEKOVA                                                     Addvisor:  Instr.Dr. Anarkan KASMALIYEVA

Investigation of Physical Properties of Primary School Students (1-4. Class)

1311.01001 Argen KENCEBEKOV                                                            Addvisor: Instr.Dr. Tahmira SABRALIYEVA

 Examination of Physical Development and Health Status of 1st Grade Students KTMÜ

Ulukbek EGEMBERDIYEV                                                                       Addvisor: Instr.Dr. Marat SEYTKAZIEV

Psychological Preparation Methods of Young Chess Players in 12-14 Age Group

1211.01017 Erkin ALCANOV                                                                  Addvisor: Instr.Dr. Marat SEYTKAZIEV

Analysis of Physical Working Capacity of Volleyball Female School Team Sports  KTMÜ

1311.01009 Argen NURMAMAT UULU                                              Addvisor: Doç.Dr. Mehmet TURKMEN

An Overview of the Traditional Wrestling of the Turkish World

1311.01004  Aziza GAFUROVA                                                       Addvisor: Doç.Dr. Dzhiparkul ABDYRAKHMANOVA

 Physical Development and Situation of Female Gymnastics in the 8-11 Age Group

1211.01014 Aybek UMURBEKOV                                                    Addvisor: Doç.Dr. Dzhiparkul ABDYRAKHMANOVA

Evaluation of Physical Development of the Weightlifters in the 14-17 age group