Аты Проф.Др. Канат Джанузаков
Э-куржун kanat.januzakov@manas.edu.kg
Кабинет TEKM-7A no.lu oda
Телефону 492763-64 (970)
Сабактар

BSÖ-223 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-410 : ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-424 : БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-434 : ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-450 : ШАХМАТ(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSÖ-204 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ИЛИМИНИН ТАРЫХЫ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-363 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ИЛИМИНИН ТАРЫХЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-410 : ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-424 : БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-434 : ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-448 : ТОГУЗ КОРГООЛ (Т. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР.I) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-214 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BES-105 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ (Тамак-Аш Бөлүмү )

BES-106 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ (Тамак-Аш Бөлүмү )

Резюме

       

1.1  Билими: 

            Адистик:                   25/06/1976, Кыргызстан, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту

Аспирантура:           1982, Москва, Бүткүл союздук дене тарбия илим изилдөө институту,

                                   Дене тарбия изилдөөчүсү

Доктор                      20/04/1983, Советтер Союзу. Бүткүл Союздук  Дене тарбия илимий изилдөө институту

Доцент                      22/06/1989, Советтер Союзу. Билим берүү мамлекеттик  комитети, жогорку аттестация комиссиясы

                                   Кыргыз мамлекеттик дене тарбия  институту, футбол жана гандбол кафедрасы боюнча

Профессор                 02/07/2013, Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестация комиссиясы, «Дене тарбия жана спорт»  адистиги боюнча

  1. 2 Иш тайжрыйбасы: 

2007-.......: КТМУ Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби, мүдүр

2006-2007: Чүй университети

2002-2005: Экология жана өзгөчө кырдаалдар министирлиги

1998-2002: Туризм, спорт жана  жаштар саясаты мамлекеттик комитети

1982-1998: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы

  1. 3 Административдик тажрыйбаcы:

2009-.....: КТМУ, Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби, мүдүр

2007-2009: КТМУ, Ден соолук, маданият, спорт башкармалыгы, жетекчи

2006-2007: Чүй университети , проректор

2002-2005: Экология жана өзгөчө кырдаалдар министирлиги, министирдин орун басары

1998-2002: Туризм, спорт жана  жаштар саясаты мамлекеттик комитети, Мүдүр жардамчысы

1992-1998: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, биринчи проректор

1989-1992: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, декан

1982-1989: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, кафедра башчысы

 

  1. 4 Сыйлыктар

2010: “Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер” Президент Отунбаева Р. 29 декабрь 2010ж. УП. №385

2010: Эл аралык спорт конференциясынын медалы, 2010-жыл

2009: : “Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спортунун мыктысы” 4 май 2010 ж.

№76-ЛС

2000: “Кыргыз Республикасынын ардак Грамотасы” Президент Акаев А., 24 апрель 2000ж

УП. №97

1995: “Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы” 14.03.1995 ж. №2/9 МНО

 

  1. 5 Илимий жана коомдук уюмдарда мүчөлүк

2015 -     ... Кыргыз Республикасынын спорт бардыгы үчүн федерациясы - Башчы

2016 - ... Кандидаттык жана докторлук диссертацияларды коргоо боюнча Д.13.15.522     диссертациялык кеңешинин мʏчɵсʏ

2010 –     Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт адистеринин союзу коомдук бирикмеси -  Башчы

  1. 6 Бакалавр даражасы боюнча берген сабактары

Бакалавр сабактары

 

Сабактын аттары

Саат / Жумасына

Теория      

Практика

Футболдун теориясы жана методикасы

2

4

Илимий изилдɵɵ методдору

2

0

Дипломдук иш

1

4

Дене тарбия жана спорт тарыхы

2

0

Илимий иштери

АКАДЕМИЯЛЫК ИШ-ЧАРАЛАР:

 

  1. МАКАЛАЛАР

А.1. SCI, SCI -Exp, SSCI,  AHCI журналдарында жарыяланган макалалар

А.2. Башка индекстүү журналдарда жарыяланган макалалар

А.2.1. Джанузаков К.Ч., Гери С., Текели Ш.Ж.. Entrepreneurship Characteristics of University Stüdents Who Take “Physical Education and Sport Education, İnternational Journal of Humanities and Social Science Vol 7 (2) 157- 165, 2017.

А.2.2  Джанузаков К.Ч., Демирхан Б., Сухраб уулу Н., Гери С.. İnvestigation Of Regional Strengthof Kırgız Greco-roman and Freestyle Natıonal Team Wrestlers. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  25. 01. 2017.

А.2.3. Демирхан Б., Ботобаев Б., Джанузаков К.Ч., Гери С.. Title: “İnvestigation of agility levels according to different sport branches, Turkish Journal of Sport and Exercise, 23.01.2017.

А.2.4. Ахмедов Р., Демирхан Б., Жижиоглу И., Джанузаков К.Ч., Түркмен М., Гүнай М.. İnjury by regions seen in greco- roman& Freestyle wresling. Turkish Journal of sport and Exercise Year18 (3) 99-107, 2016.

А.2.5. Челик К.Ж., Демирхан Б., Джанузаков К.Ч., Гери С., Абдырахманова Д.О., Тиллабаев А., Гери Р.. Düzenli Fitness Egzersizlerinin Antropometrik ve Deri Altı Yağ Ölçüm Değerlerine Etkisi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (5) 294-309, 2015.

А.2.6. Абдырахманова Д.О., Джанузаков К.Ч.. Физическая подготовленность студентов 1-го курса Кыргызско-Турецкого университета «Манас» . Наука Ковые Технологии и Инновации, 2015, (9), 8-9.

А.2.7. Абдырахманова Д.О., Джанузаков К.Ч.. Kyrgyz National Games as Means of Strengthening the Respiratory System of people at a the Age Of 50-55 Years Old. Internatıonal Journal of Humanities and Social Science, 3 (12) 27-33, 2013.

А.3. Башка рецензияланган эл аралык жана улуттук журналдарда жарыяланган макалалар

А.3.1. Джанузаков.К.Ч., Алешков И.А. Жаш футболчулардын машыгуу процесстерин жекелештирүү. Россия журналы: Дене тарбия теориясы жана практикасы, 1984, (8), 30-31.

А.3.2. Джанузаков.К.Ч.,  Эффективность индивидуальной подготовки юных футболистов. Научно-метод. основы подготовки резервов в спорт. играх.М., 1981, стр. 21-25.

 

Б. ДОКЛАДДАР

Б.1. Эл аралык конгесс, симпозиум, конференция сыяктуу иш-чараларда окулган жана басмадан толук текст жарыяланган  докладдар

Б.1.1. Гери Р., Джанузаков К.Ч., Гери С.. (2017) Влияние регулярных занятий пилатес на параметры подкожного жира. Вестник Физической культуры и Спорта (КГАФКиС), 18 (3):107-113.

Б.1.2. Ажыканов С., Демирхан Б., Джанузаков К.Ч.. (2017). Исследование уровня информированности штангистов относительно допинга. .Вестник Физической культуры и Спорта (КГАФКиС), 18 (3):9-12.

Б.1.3. Ахмедов Р., Демирхан Б., Жижиоглу И., Джанузаков К.Ч., Түркмен М., Гүнай М.. İnjury by regions seen in greco- roman& Freestyle wresling. INWR Scientific Symposium, Las Vegas World Championships, İnternational Journal of Wrestling Science, 2015, 5, 99-105.

Б.1.4. Джанузаков К.Ч.. ‘Türk milletlerinin en eski ve dialekt bir sporu’. Güreş ve onun geleceği. III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu. III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları Kitapçığı, 2016, 348-353.

Б.2. Эл аралык конгесс, симпозиум, конференция сыяктуу иш-чараларда окулган жана корутундусу жарыяланган  докладдар

Б.3. Улуттук конгесс, симпозиум, конференция сыяктуу иш-чараларда окулган жана басмадан толук текст жарыяланган  докладдар

В. КИТЕПТЕР (Адистиги боюнча)

В.1. Сабралиева Т.М., Джанузаков.К.Ч., Абдырахманова Дж., Казакбаева А.К.. Жалпы физиология/ 2016.-208 б.

В.2. Абдырахманова Дж., Джанузаков.К.Ч., Болжурова Э. Спорт морфологиясы/Окуу куралы.-Бишкек, КББА басмасы.-2014.-256 б.

В.3. Джанузаков.К.Ч., Илимий изилдɵɵнʏн негиздери жана спортто колдонулуучу методдору.-Бишкек, КББА басмасы.-2014.-328 б.

В.4. Джанузаков.К.Ч., Илимий изилдɵɵнʏн негиздери жана спортто колдонулуучу методдору.-Бишкек, КББА басмасы.-2014.-328 б.

В.5. Абдырахманова Д.О., Джанузаков.К.Ч. Дене тарбия жана спорт биомеханикасы / Окуу куралы.  - Бишкек.-2012.-176 б.

В.6. Мамытов А., Джанузаков.К.Ч. Дене маданияты теориясы. Жалпы негиздери./ Окуу куралы.- Бишкек: 2011.-184 б.

 

Г. ЖУРНАЛ РЕДАКТОРЛУГУ

Д. ШИЛТЕМЕЛЕР

Е. ПАТЕНТТЕР

Ё. ЭЛ АРАЛЫК МАДАНИЙ ИШ-ЧАРАЛАР

Ё.1. Түркия Республикасынын «Спорт бардыгы үчүн» федерациясы  тарабынан университетибизде 2016-жылдын 14-21 июль күндөрүндө өткөрүлгөн  Эл аралык Wellness семинарына  чакыруу жазуусу

Ё.2. 2016-жылдын 06-08 май күндөрүндө Түркиянын Кахраманмараш шаарында өткөрүлгөн III эл аралык Салттык Түрк Күрөшү Семпозиуму жана оюндарынын уюштурулушу жана Илимий Кеңешине чакыруу жазуусу

Ё.3. 2015-жылдын 19-23 октябрь күндөрүндө Түркия Республикасынын Бардыгы үчүн спорт федерациясы  менен университетибиз ортосунда кызматташтык келишими боюнча чогулушка чакыруу жазуусу

Ж. УУЛУТТУК МАДАНИЙ ИШ-ЧАРАЛАР

Ж.1. 2016-жылдын 25-31 май күндөрүндө жана 2017-жылдын 25-31 май күндөрүндө өткөрүлгөн « Көчө футболу фестивалына» уюштуруу комитетинин жетекчисинин жардамчысы

Ж.2. 2015-жылдын 5-12 январь күндөрүндө Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы тарабынан уюштурулган академиялык жана административдик персоналдар арасы «Ден соолук» турнирин уюштуруу комитетинин мүчөсү

Ж.3. 2013-жылдын 2-9 январь күндөрүндө Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы тарабынан уюштурулган академиялык жана административдик персоналдар арасы «Ден соолук» турнирин уюштуруу комитетинин мүчөсү

З. Дипломдук иш жетекчилиги

 З.1. Магистрдык иш

Гери Р.,  Влияние регулярных занятий на антропометические данные и параметры подкожного жира. Кыргызская Государственная академия физической культуры и спорта.

Научный руководитель: Джанузаков.К.Ч. Бишкек. 2017

И. ЖЫЙЫНТЫКТАЛГАН ИЛИМИЙ ДОЛБООРЛОР

И.1. Первое национальное сообщение Кыргызской Республики по рамочной конвенции ООН об изменении климата. Б.: 2003. П-26.

Координатор проекта: Джанузаков.К.Ч., Абдыбеков А.