Аты Ага окутуучу Арина Казакбаева
Э-куржун arina.kazakbaeva@manas.edu.kg
Кабинет TEKM-2 no.lu oda
Телефону 492763-64 (684)
Сабактар

BSÖ-315 : ДЕН СООЛУК БИЛИМИ ЖАНА МЕДИЦ.ЛЫК БИРИНЧИ ЖАРДАМ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-308 : СПОРТ ТРАВМ.ДАН САКТ.УУ Ж.А КАЛЫБ.А КЕЛТ.Ү СПОРТ МЕДИЦ. (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSÖ-417 : СПОРТТУК УКАЛОО (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-454 : ДААРЫЛОО ДЕНЕ ТАРБИЯ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-456 : БОДИБИЛДИНГ (ТАН. СП. ТҮ. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-355 : СПОРТТУК УКАЛОО (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-308 : СПОРТ ТРАВМ.ДАН САКТ.УУ Ж.А КАЛЫБ.А КЕЛТ.Ү СПОРТ МЕДИЦ. (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-454 : ДААРЫЛОО ДЕНЕ ТАРБИЯСЫ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-212 : ДЕН СООЛУК БИЛИМИ ЖАНА МЕД.ЛЫК БИРИНЧИ ЖАРДАМ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-106 : АНАТОМИЯ II (КИНЕСИОЛОГИЯ) (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSO-106 : КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ II (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSO-109 : КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ I (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSO-110 : ВАЛЕОЛОГИЯ ЖАНА БИРИНЧИ ЖАРДАМ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-101 : АНАТОМИЯ I (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSY-105 : ДЕН СООЛУК БИЛИМИ ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БИРИНЧИ ЖАРДАМ (Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү )

BSA-102 : АНАТОМИЯ II (КИНЕЗИОЛОГИЯ ) (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-103 : ВАЛЕОЛОГИЯ ЖАНА БИРИНЧИ ЖАРДАМ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-105 : КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ I (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSA-112 : КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ II (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-101 : АНАТОМИЯ I (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BSY-105 : ДЕН СООЛУК БИЛИМИ Ж-А МЕДИЦИНАЛЫК БИРИНЧИ ЖАРДАМ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

Резюме

Туулган күнү, айы, жылы: 10 июль 1970ж (10.07.1970)

Билими

Даражасы

Билим багыты

Университет

Окуу мөөнөтү

Дарылоо-дарыгери

Медицина

Кыргыз мамлекеттик медициналык академия

1987-1993

Интернатура

Дермато-венерология

Кыргыз мамлекеттик медициналык академия

     1993-1994

 

 

Академиялык тажрыйба:

Кызматы/наамы

Кызмат өтөгөн жери

Жыл

Окутуучу

Кыргыз мамлекеттик дене-тарбия жана спорт академиясы

 

1994-1997

Ага окутуучу

 Кыргыз мамлекеттик дене-тарбия жана спорт академиясы

 

2010-2011

Ага окутуучу

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

 

2010….

 

 

 

Аскердик милдет  : милдеттүү

Административдик тажрыйба:

Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Тери-венерология диспансери, дарыгер

Бишкек

1994-1999

№44549 аскер бөлүмүнүн (авиация) бейтапканасынын дарыгери

Бишкек

1999-2003

Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясы, дарыгер.

Бишкек

2003-2010

Сыйлыктар:

1.Ардак грамота 4.04.2016; 

2. Ардак грамота № 076 /04.03.2010.

3. Юбилейлик медаль-№ 113 /26. 05.2007.

4.  Юбилейлик медаль-№ 253/ 22.11.2006.

5.  Ардак грамота 22.02.2006.

7.  Грамота за доблесную службу 23.11.2005.

8. Грамота за ратный труд 19.07.2004.

9. Грамота " Ардак, даңк" 31.08.2003

Акыркы эки жылда бакалавр программаларында окуткан сабактар

Окуу жылы

Семестр  

Сабактын аталышы

Саат Жумасына

Окуучунун саны

Теория

Практика

 

2017-2018окуу жылы

Күз

Анатомия I(бакалавр)

2

4

42

Ден-соолук жана тез жарбам  (бакалавр),

1

2

15

Спортчунун тамактануусу

1

2

18

Спорт массажы

2

4

23

Дарылоо дене тарбиясы

-

4

60

 

 

 

 

Жаз

Анатомия II- кинезиология (бакалавры)

4

2

42

Спорт медицина

2

4

24

Дарылоо дене тарбиясы

1

2

15

Ден-соолук жана тез жарбам  (бакалавр),

1

2

13

 

 

 

 

2018-2019 окуу жылы

Күз

Анатомия I (бакалавр),

2

4

42

Спортчунун тамактануусу

4

4

24

Спорт массаж

1

2

23

Ден соолук ж-а биринчи тез жардам

1

2

10

 

Дипломдук иш

1

-

1

Даанышмандык                          саат                                                                                                                   

2

-

32

Жаз

Анатомия II- кинезиология (бакалавр)

2

4

36

Спорт медицина

2

4

15

Даанышмандык саат                                                                                                                   

          

 2

32

Дипломдук иш

1

-

1

Ден- соолук сабагы жана биринчи тез жардам

1

2

11

    Дарылоо дене тарбиясы 2 4 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы окуткан сабактар: Анатомия I (бакалавр), спорт физиология (бакалавр), ден-соолук жана тез жарбам II (бакалавр), Анатомия II- кинезиология (бакалавр), спорт медицинасы  (бакалавр), Cпорт массажы  (бакалавр), дарылоо дене-тарбиясы  (бакалавр), спортчунун тамактануусу бакалавр).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илимий иштери

Илимий иштери

E. Улуттук  илимий конференциялардагы отчеттору.

Е1 №1-2. 2012 г. Март. Вестник физической культуры и спорта. №1-2 Бишкек. «Жаш балдардын дем алуу системасынын өзгөчөлүгү».  

Е2 №3-4 2013 г. сентябрь. Дене тарбия жана спорт жарчысы. Бишкек. «Жаш балдардын кан айлануу системасынын өзгөчөлүгү».  

 Е3 №1-2 2015г. Октябрь. Дене тарбия жана спорт жарчысы. Бишкек. «Бел куймулчак остеохондрозунун  изилдөө меттодору».

F4 №3- 2017ж. Май. (18) 89-96 бет. Дене тарбия жана спорт жарчысы. Бишкек.  «Спортчунун жүрөк кан тамыр системасынын өзгөчөлүгүн изилдөө”.

F5 №1-2018ж.Май (20) 24-28 бет Дене тарбия жана спорт жарчысы. Бишкек. "Жалпы орто билим бер мекемелеринин дене тарбия боюнча педагогикалык адистер менен камсыз кылуу"

F6 “Жеӊил атлетчилердин жаракаттарын аныктоо жана алдын алуу”. Congress held between 2-5 may 2019 at. Congress held between 2-5 may 2019 at Unıversıty of Muş Alparslan, Muş, Turkey                                                                                                                

 

G. Китептер

G1. Казакбаева А.К. "Кишинин анатомиясы"-Окуу куралы. - Бишкек.: 2015-200б.

G2. Казакбаева. А.К., Иманалиев.Т.Т. "Ден соолук жана биринчи медициналык тез жардам" - Окуу куралы. - Бишкек.:2016-152б.

G3. Сабралиева Т.М., Джанузаков К.Ч., Абдырахманова Д.О., Казакбаева А.К. "Жалпы физиология" - Окуу китеби. - Бишкек: 2016 - 208б.

G4. Казакбаева. А. К.; Иманалиев.Т.Т. “Массаждын негиздери жана дарылоо дене тарбиясы” - Окуу китеби. Бишкек. 2017 ж. 230 бет.

Семинарлар /Конференциялар:

1. 2004-ж апрель   Бишкек. Семинар. «Туберкулез, малярияны дарылоонун жаңы методдору». (сертификат)

2. 2006-ж май. АКШ, Монтана, эл аралык семинар.  «Биринчи медициналык тез жардам эрежелери». (сертификат)

3. 2007-ж июнь. Бишкек. Семинар. «СПИД жана  алдын алуу проблемалары».  (сертификат)

4. 2011-ж. сентябрь. Эл аралык семинар.  Ыссык- Көл. “ Спорт медицина” (сертификат)

5.  2013-ж май. Эл аралык семинар.  Кипр. «Өзгөчө кырдаалдардагы медициналык тез жардам». (сертификат)

6. 2013-ж. сентябрь. Семинар.  Бишкек. “Өмүр бою спорт”. (сертификат)

7. 2017- ж. сентябрь. V- эл аралык кардиологдордун конгресси. Бишкек. (сертификат)

8. 2018-ж март Эл аралык илимиий - практикалык конференция "Миррахимовдун окуулары" (сертификат)

9. 2019ж.Илимий-изилдөө проектиси. «Кыргызстандагы 8-10 жаштагы балдардын жөндөмдүүлүгүн аныктоо жана спортко багыттоо». Апрель. Бишкек. (сертификат)

10. 2019ж. Илимий-практикалык конференция. ”Өпкө гипертензиясынын көйгөйлөрү”. Март. Бишкек. (сертификат)                                                                     

11. 2019ж. Илимий-практикалык конференция. “Миррахимовдун окуулары” 27-28 март. Бишкек. (сертификат)

12. 2019ж. Семинар. "Футбол командаларын илимий-методикалык камсыздоо жана комплекстүү илимий группанын иш-аракеттери". Июнь. Бишкек. (сертификат)   

 13. 2019 ж. 16 октябрь. 8 Эл аралык Турк элдеринин салттуу спорттук оюндары симпозиуму. Октябрь. Кахраманмараш. (сертификат)                                                                                      

                                                         

 

Байланышуу үчүн маалымат:

GSM: +996–0779678979

E - mail: www.arina.kazakbaeva.edu.kg