Аты Мукамбек Илипов
Э-куржун mukambek.ilipov@manas.edu.kg
Кабинет
Телефону ()
Сабактар

BSY-104 : ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА I (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

BES-105 : ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I (Чыгыш Тилдери Бөлүмү )

Резюме

Резюме

Туулган күнү, айы, жылы: 4 жалган куран (04.03.1962-жыл)

Билими

Даражасы

Билим багыты

Университет

Окуу мөөнөтү

Адистик

Дене тарбия жана спорт

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы

1984-1988

 

 

Академиялык тажрыйба:

Кызматы/наамы

Кызмат өтөгөн жери

Жыл

Окутуучу

Кыргыз-Түрк Манас университети, дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

2013-

 

 

   Акыркы эки жылда   жалпы окуткан сабактар:

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аталышы

Саат / Жумасына

Окуучунун саны

Теория

Практика

2017-2018

Күз

Жеңил атлетика II

1

2

17

Дене тарбия сабагы

0

2

123

Жаз

Жеңил атлетика I

2

2

15

Дене тарбия сабагы

0

2

113

2018-2019

Күз

 

Жеңил атлетика II

1

2

15

Дене тарбия сабагы

0

2

129

Жаз

Жеңил атлетика I

2

2

19

Дене тарбия сабагы

0

2

155

 

Байланышуу үчүн маалымат:

GSM   : +996-0555-78-00-71

Web    :

E-mail : 

           

 

 

Илимий иштери