1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSO-107 ДЕНЕ МАДАНИЯТЫНЫН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-109 КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ АДИСТИГИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-113 ГИМНАСТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
BSO-115 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ПЕДАГОГИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BSO-117 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ I 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
BSO-119 КЫЙМЫЛДУУ УЛУТТУК ОЮНДАР 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-153 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 1 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSO-104 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSO-106 КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ II 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSO-108 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-110 ВАЛЕОЛОГИЯ ЖАНА БИРИНЧИ ЖАРДАМ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-112 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSO-114 ВОЛЕЙБОЛДУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-116 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ II 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-154 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSO-203 ДЕНЕ ТАРБИЯНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ, СПОРТ ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-205 МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕНДЕР ҮЧҮН ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-207 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-209 СПОРТСМ.ДИН ТАМАК.СУ. Д.ТАР. Ж-А СП.ТУН ГИГ.ЛЫК НЕГ.РИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-211 СПОРТТУК МАШЫГУУНУН НЕГИЗДЕРИ 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
BSO-213 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ III 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-215 ТОГУЗ КОРГООЛ ЖАНА МАНГАЛА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-217 ТҮРК ЭЛДЕРИНИН САЛТТУУ ОЮНДАРЫ ЖАНА СПОРТТОРУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-219 ДЕНЕ Т. Ж-А ДЕН-С.ТУ ЧЫҢДООЧУ СП.ТУК ИШ ЧАРА.ДЫ УЮШТУР 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-221 СПОРТТУН ЗАМАНБАП БЕШ ТҮРҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-223 СПОРТТУК-РИТМИКАЛЫК ГИМНАСТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-225 КӨРКӨМ ГИМНАСТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-227 САМБО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-229 РИТМ ЖАНА БИЙ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-231 ГАНДБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-233 БАДМИНТОН 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-235 КЕРЛИНГ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-237 ТЕННИС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-239 ВЕЛОСПОРТ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-241 ФЕХТОВАНИЕ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-202 ӨМYР БОЮ СПОРТ МЕНЕН МАШЫГУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-204 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ИЛИМИНИН ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSY-206 БАСКЕТБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-206 КЫЙМЫЛДУУ ОЮНДАР, УЛУТТУК ОЮНДАР 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-208 ДЕНЕ ТАРБИЯ ТЕОРИЯСЫ. ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSY-218 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ IV 0 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-210 СПОРТТУК ЖАНА УЛУТТУК КҮРӨШ ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-212 TОО ТУРИЗМИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-214 ФИТНЕС БОЮНЧА ЖЕКЕ МАШЫГУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-216 СПОРТТУК-РИТМИКАЛЫК ГИМНАСТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-218 КӨРКӨМ ГИМНАСТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-220 САМБО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-222 ТОГУЗ КОРГООЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-224 ЛЫЖА ТЕБҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-226 ТАЭКВОНДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-228 ОРДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-230 СТЕП-АЭРОБИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-232 СПОРТ ЖАНА ТУРИЗМДЕ АНИМАЦИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSÖ-323 КЛАССТЫК ЖЕТЕКЧИЛИК 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-321 СПОРТ МОРФОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-325 ФУТБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-307 ДЕНЕ ТАРБИЯ ТЕОРИЯСЫ - ОКУТУУНУН ӨЗГӨЧӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-319 ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАГЫНА ПЕД.ЛЫК БАЙКОО Ж.А АНАЛИЗ ЖҮРГ.ЗҮҮ 3 ( 1 - 3 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-309 ОКУТУУДА ПЛАНДАШТЫРУУ ЖАНА БААЛОО 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSÖ-311 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ФИЗИОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSÖ-313 БИОМЕХАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSÖ-315 ДЕН СООЛУК БИЛИМИ ЖАНА МЕДИЦ.ЛЫК БИРИНЧИ ЖАРДАМ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-301 СТАЖ II (СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАКШАЛМА) 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSY-308 СПОРТ ТРАВМ.ДАН САКТ.УУ Ж.А КАЛЫБ.А КЕЛТ.Ү СПОРТ МЕДИЦ. 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSÖ-308 СПОРТТО СТАТИСТИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSY-320 СҮЗҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-310 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЭКОНОМИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-312 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА I 4 ( 1 - 6 ) 5 МC Түшүр
BSÖ-314 МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕНДЕР ҮЧҮН ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-316 СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ЖАЗ СТАЖЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-318 СПОРТ СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-320 СПОРТТУК ИМАРАТТАР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-322 СПОРТОГУ МАМИЛЕЛЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-324 ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА БИОЛОГИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-326 АЯЛ ЖАНА СПОРТ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-328 КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК СПОРТ УЮШТУРУЛУУСУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-330 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-332 ПИЛАТЕС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-334 ШАХМАТ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-336 БОКС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-338 СНОУБОРД 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-340 УЛУТТУК ТҮРК ОЮНДАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-411 СПОРТТО ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРДҮ ӨНҮКТҮРҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-413 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТТО ТЕХН.ЛЫК Ж.А ИНФ.ЛЫК ТЕХН.ЛАР 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-415 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА II 4 ( 1 - 6 ) 6 МC Түшүр
BSÖ-417 СПОРТТУК УКАЛОО 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-419 БОДИБИЛДИНГ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-421 ООР АТЛЕТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-423 ДЗЮДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-425 ТЕННИС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-427 ЖАА МЕНЕН ОК АТУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-429 ГОЛЬФ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSY-409 ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-411 БАСКЕТБОЛ (ТАН.ГАН СП. ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-413 ВОЛЕЙБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕО.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-415 СҮЗҮҮ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-417 ГИМНАСТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-419 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-421 ООР АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-423 БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-425 СПОРТТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-427 ДЗЮДО (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-429 УЛУТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-431 ГАНДБОЛ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-433 ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-435 ТЕННИС (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-437 ЛЫЖА СПОРТУ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж М.СЫ I - М. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-437 ЛЫЖА СПОРТУ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж М.СЫ I - М. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-439 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ(ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М. I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-441 БАДМИНТОН (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-443 САМБО (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-445 АЛЬПИНИЗМ (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-447 ТОГУЗ КОРГООЛ (Т. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР.I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-449 ШАХМАТ(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-451 ОРДО(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-453 БОДИБИЛДИНГ (ТАН. СП. ТҮ. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSÖ-404 УЮШТУР.ЛУК - МАССА.К ЖАНА ДЕН-С.ТУ ЧЫҢДООЧУ ИШ ЧАРАЛАР 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-408 ЛЫЖА СПОРТУНУН ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ МАМЛЕКЕТТИК СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
BSY-454 ДААРЫЛОО ДЕНЕ ТАРБИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSY-408 АНТРОПОМЕТРИЯ-СПОРТ МЕТРОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSÖ-406 ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫЗМАТ ЖАНА ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖАРДАМ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-410 СПОРТТУК МАШЫГУУНУН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DES-400 ЖАЛПЫ АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSY-410 ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-412 БАСКЕТБОЛ (ТАН.ГАН СП. ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-414 ВОЛЕЙБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕО.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-416 СҮЗҮҮ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-418 ГИМНАСТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-420 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-422 ООР АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-424 БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-426 СПОРТТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-428 ДЗЮДО (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-430 УЛУТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-432 ГАНДБОЛ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-434 ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-436 ТЕННИС (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-438 ЛЫЖА СПОРТУ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж М.СЫ I - М. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-440 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ(ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М. I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-442 БАДМИНТОН (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-444 САМБО (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-446 АЛЬПИНИЗМ (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-448 ТОГУЗ КОРГООЛ (Т. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР.I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-450 ШАХМАТ(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-452 ОРДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-456 БОДИБИЛДИНГ (ТАН. СП. ТҮ. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы