Жалпы маалыматтар

Дене тарбия жана спорт мугалимин даярдоо бөлүмү Дене тарбия жана спорт Жогорку Мектебинин “Дене тарбия” бакалаврларын даярдоо программасы менен иштеген структуралык бөлүгү болот. Бул бөлүмдө билим алуу мөөнөтү, даярдоо курсу менен бирге алганда беш жыл (1+4). Даярдоо курсунда Кыргызстандын жарандарына түрк тили жана Түркиянын жарандарына кыргыз тили жана башка өлкөлөрдүн жарандарына кыргыз жана түрк тили үйрөтүлөт.

Бөлүм академиялык кызматкерлеринин санын жана сапатын курулган күндөн баштап ушул күнгө чейин жылдан-жылга жогорулатууда жана күчтөндүрүүдө. Бөлүмдө толук ставкада 1 - профессор доктор, 1 - доцент доктор, 2 - ага окутуучу доктор,  2 - ага окутуучу, 2 - окутуучу кызмат кылууда. Бул кадрларга кошумча жарым ставкалуу жана  акылуу сааты болуп:  1 - профессор доктор, 1 - доцент доктор, 7- окутуучу кызмат кылууда. 

Кесиптик өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү

«Дене тарбия жана спорт мугалими» бөлүмүнүн негизги кызматы – дене тарбия жана спорт тармагынын жогорку билимдүү, профессионалдуу даярдыкта болгон жана илимий негиздерди колдоно алган адистерди даярдоо. Бөлүм бул жоболорду колдонуп, дене тарбия мугалимдигин сапаттуу даярдоону максаттайт. Азыркы күндөгү технологиялык өнүгүүлөр менен бирге адам жашоосунда дене тарбия жана спорттун мааниси өнүгүүдө. Анткени дене тарбия жана спорт – адам баласынын физикалык, акыл-эстик, эмоционалдык жана социалдык өнүгүүлөрүн камсыздаган илим. Дене тарбия жана спорттун бул функциясын ишке ашыруу үчүн сапаттуу, изилдөөчү жана өнүктүрүүчү дене тарбия мугалимдерин даярдоо керек. Сапаттуу даярдалган жана адамдын өнүгүүсүнүн бардык өлчөмдөрүн эске алган, заманбап талаптарга жооп бере ала тургандай өзгөчөлүктөргө ээ окуу программалары дене тарбия мугалимдерин даярдоодо коомдун ар кандай катмарларына тийиштүү маалыматтарды колдонуу менен бирге кызыгуу чөйрөлөрүн жана жаңы технологияларды чагылтып келген. «Дене тарбия жана спорт мугалими» бөлүмү спорттук даярдыгы жакшы, изилдөө сапаты жогору, коллективдүү руху ичинде өнүккөн, дене тарбия жана спорт чөйрөсүнө кызмат кыла алган, жашоо сапаты жогору болгон адамдарды жана спорттук жетишкендиктерди өнүктүрүүдө лидер болгон бөлүм болууну көздөйт.

Дене тарбия жана спорт мугалимин даярдоо бөлүмү, билим берүү процессинде студенттердин кесиптик даярдыктарын жана тажрыйбаларын арттыруу үчүн университеттин ичинде  жана сыртында, окуу учурунда жана окуудан тышкары мезгилдерде ар түрдүү спорттук мелдештерди өткөрүү менен жана студенттерди мелдештерге катышууну уюштурууда. Студенттерибиз тандаган спорттун түрлөрү боюнча жуманын ичинде  4-6 саат машыгууга милдеттүү жана  университеттин курама командаларынын машыгууларында спортчу катары кесиптик тажрыйбаларын өнүктүрүүдө. Ошондой эле мугалимдик тажыйырбаны өздөштүрүү максатында жалпы билим берүүчү мектептерде жуманын ичинде 6-7 саат педагогикалык практика өтүүдө. 

Университетибиздин Спорт жана ден соолук (Фитнес) борборунда, Bodybuilding түрүнөн спорт залына келген студенттер, академиялык жана административдик персоналдар менен студенттер машыктырып өздөрүнүн профессионалдык-педагогикалык чеберчилигин жогорулата алышат.

Университетибиздин «Манас лыжа Клубу» бөлүмүбүздүн координаторлуг алдында кыш мезгилинде  академиялык жана административдик персоналга, студенттерге лыжа тебүүнү үйрөтүүдө.

Улуттук жана эл аралык мамилелер

Бөлүмүбүз машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү менен бирге Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын спорт коомчулуктары жана федерациялары менен тыгыз кызматташууда. Ар бир жылы улуттук жана эл аралык деңгээлдеги машыктыруучулук курстарына катышууда. Мисалы: 2012-2013 окуу жылында 1 даражадагы Баскетбол машыктыруучулук курсу, 2013-2014 окуу жылында 1 даражадагы, 2014-2015 окуу жылында 2 даражадагы Wellness машыктыруучулук курстары.

Бөлүмүбүз машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү менен бирге  «Мевлана" студенттерди алмашуу программасы менен активдүү иштөөдө. Бул программа менен Түркия мене бир же болбосо эки семестрге чейин  студенттер менен алмашууда. Бөлүмүбүздө орточо баллы 3 жана 3төн жогору болгон студенттерибиз Түркиянын окуу жайларында жайкы практикаларын  аткаруу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Буга кошумча катары өз тармагында адистешкен мугалимдердин айрымдары Түркия университеттеринде  бир жумага барып тажрыйба бөлүшүү иш-аракеттерин аткарууда, семинарларды берип, илимий конференцияларга катышууда. 

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

“Дене тарбия жана спорт мугалими” бөлүмү мектепке чейинки тарбия берүү жайлары, кесиптик-техникалык жана атайын орто кесиптик билим берүү окуу жайлары үчүн дене тарбия мугалимдерин даярдоону максаттайт. «Дене тарбия жана спорт мугалими» бөлүмүнүн бүтүрүчүүлөрү мектепке чейинки, баштапкы, орто мектептерде жана кесиптик окуу жайларда, дене тарбия жана спорт мекемелеринде, спорт коомчулуктарында окутуучу, кызматкер жана инструктор методист катары кызмат кыла алышат. 

Бүтүрүүчүлөрдүн компетенциялары:
- Спорттук кыймыл-аракеттерге байланыштуу анатомиялык жана морфологиялык түзүлүштөрдү билүү;
- Билим жана коом дүйнөсүнөн түшүнүгү болуп, компьютерди колдоно билүү;
- Түрк жана англис тилдерин жакшы жана туура колдоно  билүү;
- Кыймыл-аракеттердин биомеханикалык жана кинематикалык негиздерин билүү;

- Спортчуларды даярдоодо көзөмөлдөө жана баалонун негиздерин билүү;
- Кыймыл-аракеттерди үйрөтүү жана өркүндөтүү  методдорун колдоно билүү;

- Организмди энергия менен камсыздандыруу системасы жана спорттук кыймыл-аракеттин түрлөрү жөнүндө билүү;
- Анатомиялык абалдарды жана дене түзүлүштөрүн антропометриялык метод менен баалоонуу билүү;
- Дене тарбия жана спорт терминологиясы жана тарбиялоо, машыктыруу принциптери жөнүндө билүү;
- Тамактануунун маанисин жана методикасын билүү;

- Спорттун тандап алган түрүнөн жогорку практикалык, теориялык жана илимий методикалык даярдыкта болуу.

- Балдарды спорттук жетишкендиктерге жеткизүүчү жана таасир берүүчү нерселерди билүү;
- Дене сапаттарын  өнүктүрүү методторун жана принциптерди билүү;
- Илимий изилдөө жолдорун жана башка илимий иш-чараларды билүү;
- Спорт социологиясынын тарыхын жана негизги түшүнүктөрүн билүү;
- Лидердикке байланыштуу негизги түшүнүктөрдү колдоно билүү;
- Спортто колдонулуучу кыймыл-аракеттерди баалоо тесттерди билүү;
- Математикалык статистиканын негизги  түшүнүкөрүн жана методторун билүү;

- Ачык жана жабык спорт курулуштардын өзгөчөлүктөрүн, стандарттарын, гигиеналык талаптарды билүү;

- Спорттогу калыстыктын негиздерин, спорттун түрлөрү боюнча калыстыкты уюштурууну  билүү;

- Ар түрдүү спорттук мелдештерди уюштуруп өткөрүү методикасын билүү.